Árubeszerzések - 614949-2020

18/12/2020    S247

Magyarország-Debrecen: Buszok és távolsági buszok

2020/S 247-614949

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31813123
Postai cím: Salétrom utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
E-mail: szabo.zoltan@dkv.hu
Telefon: +36 52502654
Fax: +36 52502651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.dkv.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.dkv.hu/
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000695392020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen város autóbuszos közszolgáltatásához szükséges autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása, autóbuszok fenntartása, karbantartása, javítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
50113000 Buszjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Autóbusz rendelkezésre tartása és kiegészítő szolgáltatások biztosítása a Szerződés keretében, az alábbiak szerint:

— 2021. július 1.–2021. augusztus 31. időszakban 110 db használt és/vagy új autóbusz, melyből 70 db szóló és 40 db csuklós autóbusz,

— 2021. szeptember 1–2022. január 31. időszakban 117 db használt és/vagy új autóbusz, melyből 73 db szóló és 44 db csuklós autóbusz,

— 2022. február 1–2022. június 30. időszakban 123 db használt és/vagy új autóbusz, melyből 73 db szóló és 50 db csuklós autóbusz,

— 2022. július 1-től kizárólag 123 db új autóbusz, melyből 73 db szóló és 50 db csuklós autóbusz,

— Az új autóbuszok rendszerbe állításakor, azok közül 10 db szóló és 10 db csuklós autóbuszra, a járművekre vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott utasszámláló rendszert kell telepíteni,

— Opció: 10 db szóló, illetve 15 db csuklós autóbusz, mely több részletben lehívható az autóbuszok rendelkezésre bocsátásának kezdő időpontjától, azaz 2021. július 1-től számított 6. év végéig, az igényt a rendszerbe állítás előtt legalább 9 hónappal az Ajánlatkérő írásban jelzi.

10 db új szóló (low floor) autóbusz rendelkezésre bocsátása minimum 65 000 km/év/jármű futásteljesítmény mellett, valamint 15 db új csuklós autóbusz rendelkezésre bocsátása minimum 55 000 km/év/jármű futásteljesítmény mellett.

— Csuklós autóbusz: 100 %-ban alacsonypadlós autóbusz, rendelkezésre bocsátása minimum 55 000 km/év/jármű futásteljesítmény mellett,

— Szóló autóbusz: a szóló autóbuszok 35 %-a lehet alacsony belépésű (low entry), többi szóló autóbusz 100 %-ban alacsonypadlós autóbusz, rendelkezésre bocsátása minimum 65 000 km/év/jármű futásteljesítmény mellett.

Az Ajánlattevő hibájából eredő rezsifutás és a kieső menetrendi teljesítmény elszámolásra kerül, mellyel az éves minimális futásteljesítmény csökken.

Új autóbusz: a szolgáltatási időszak kezdete előtt legfeljebb hat hónapnál nem régebben, első alkalommal MAGYARORSZÁGon forgalomba helyezett autóbuszok. Az autóbuszoknak érvényes MAGYARORSZÁGi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell rendelkezni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

A forgalomba helyezési kérelem benyújtása előtt az autóbusszal megtett út kizárólag a gyártásra, az üzemi próbára, illetve a MAGYARORSZÁGra történő leszállításra legyen visszavezethető, amely nem haladhatja meg az ezer kilométert, az Ajánlatkérő első alkalommal történő megfelelőségi ellenőrzésekor.

Az összes új autóbusznak egységes gyártmányúnak vagy egységes kereskedelmi névvel rendelkezőnek és egységes arculatúnak kell lennie.

A járműveknek és az összetételének a teljes szerződéses időszakban meg kell felelni a mindenkori helyi közösségi közlekedésre vonatkozó jogszabályoknak.

Nyertes Ajánlattevőnek a járművek külső arculatára legalább 3 különböző változatra kell ajánlatot tennie úgy, hogy abban szerepeljenek (de nem feltétlenül alapszínként) Debrecen városának színei (kék, sárga). Az arculati terveket színesben, a jármű minden oldalát bemutatva, a szerződéskötéshez kell bemutatnia a nyertes Ajánlattevőnek.

Használt autóbusz: 100 %-ban alacsonypadlós és/vagy alacsonybelépésű, városi kategóriájú, dízelüzemű, alacsony káros anyag kibocsátású motorral és automatikus nyomatékváltóval rendelkező, függetlenül szabályozható utastéri és vezetőtéri hűtő és fűtő berendezéssel ellátott, a kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas autóbusz. A használt autóbusz gyártási időpontja 2008. év előtti nem lehet, valamint a felajánlott autóbuszok átlagos futásteljesítménye nem lehet több, mint 900 000 km.

A használt autóbuszok legfeljebb három féle gyártmányúak és/vagy három kereskedelmi névvel rendelkezőek lehetnek.

A fentiekben meghatározott ütemek kezdő időpontjához képest legalább két héttel korábban, a rendelkezésre bocsátandó autóbuszokat a fenti ütemeknek megfelelő darabszámban és összetételben biztosítani kell az autóbuszok tervezett tárolási helyén.

Rendelkezésre tartási diszpozíció:

2021. július 1.–2021. augusztus 31. időszakban

— Iskolaszüneti napokon:

Csuklós Autóbusz: 40 darab

Szóló Autóbusz: 70 darab

2021. szeptember 1.–2022. január 31. időszakban

— Munkanapokon:

Csuklós Autóbusz: 44 darab

Szóló Autóbusz: 73 darab

— Hétvégén:

Csuklós Autóbusz: 20 darab

Szóló Autóbusz: 53 darab

— Munkaszüneti napokon:

Csuklós Autóbusz: 20 darab

Szóló Autóbusz: 53 darab

— Iskolaszüneti napokon:

Csuklós Autóbusz: 40 darab

Szóló Autóbusz: 70 darab

2022. február 1. időszakot követően:

— Munkanapokon:

Csuklós Autóbusz: 50 darab

Szóló Autóbusz: 73 darab

— Hétvégén:

Csuklós Autóbusz: 20 darab

Szóló Autóbusz: 53 darab

— Munkaszüneti napokon:

Csuklós Autóbusz: 20 darab

Szóló Autóbusz: 53 darab

— Iskolaszüneti napokon:

Csuklós Autóbusz: 40 darab

Szóló Autóbusz: 70 darab

A fenti mennyiségek a forgalmi feladat ellátásához szükséges maximális rendelkezésre bocsátott darabszámokat jelentik opció és műszaki tartalék nélkül.

A járművenkénti és kivitel szerinti kilométerre vetített egységdíjak tartalmazzák a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kiadás összes költségét, ezen belül:

— a járművek rendelkezésre bocsátását a Szerződés szerint

— a megfelelő teljesítéshez szükséges azonos gyártmányú műszaki tartalék rendelkezésre tartása az Ajánlattevő feladata,

— a járművek teljeskörű fenntartását a garanciális időszakra és azt követően is a további bérleti időszakra, valamint az alkatrészek biztosítását garanciális időn belül gyári alkatrészekkel, garanciális időn túl gyári minőséggel megegyező minőségű alkatrészekkel. Tartalmazza a gyártóművi szervízciklusokhoz kapcsolódó teljes anyag és munkadíj költségét, valamint tartalmazza a műszaki hibás járművek mentésének, vontatásának költségét,

— a járművek átadására-átvételére alkalmas telephely biztosítását. Továbbá üzemanyagkút biztosítását a telephelyen vagy annak legfeljebb 300 méteres körzetén a megadott elvárások szerint,

— a járművek külső és belső tisztítását a megadott elvárások szerint,

— irodahelyiségek biztosítását a járművek átadási-átvételi helyén,

— járművek teljeskörű kötelező felelősség- és CASCO biztosítását, amely alkalmas az esetleges utasbalesetekből származó kárigények rendezésére.

(Folytatás a II.2.14) pontban)

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

10 db szóló, illetve 15 db csuklós autóbusz, mely több részletben lehívható az autóbuszok rendelkezésre bocsátásának kezdő időpontjától, azaz 2021. július 1-től számított 6. év végéig, az igényt a rendszerbe állítás előtt legalább 9 hónappal az Ajánlatkérő írásban jelzi.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár szempontok a következők:

1. Kalkulált bérleti díj összesen 10 évre vonatkozóan nettó Ft / Súlyszám: 100

2. Szerződés 60 hónappal történő hosszabbítása esetén az új egységdíj mértéke szóló autóbuszokra vonatkozóan (nettó Ft/km) 2022. július 1-től úgy, hogy a szóló jármű flotta átlag életkora nem haladhatja meg a 10 évet a meghosszabbítás idejére / Súlyszám: 50

3. Szerződés 60 hónappal történő hosszabbítása esetén az új egységdíj mértéke csuklós autóbuszokra vonatkozóan (nettó Ft/km) 2022. július 1-től úgy, hogy a csuklós jármű flotta átlag életkora nem haladhatja meg a 10 évet a meghosszabbítás idejére / Súlyszám: 50

4. Rezsióradíj (Ft/óra) saját hibás önrész alatti javításoknál (maximálisan: nettó 6 000 Ft/óra) / Súlyszám: 4

A szerződés hatályba lépésének napja: a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja. A Szerződés időtartama határozott időtartam, a 2021. július 1-től számított 120 hónapra, azaz a 2031. június hó 30. napjáig tartó időtartam. A Szerződés és a határozott időtartam az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával további 60 hónappal meghosszabbítható. A Szerződés 60 hónappal történő meghosszabbítása esetén, a jármű flotta átlagos életkora a meghosszabbítás időszakában 10 évnél idősebb nem lehet. Az Ajánlatkérő a Szerződés és a határozott időtartam meghosszabbításának jogával 2022. június 30. napjáig történő írásbeli bejelentéssel élhet.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő számára az egységes szerviz, karbantartás, teljesítmény-feltételek, az egységes gépjárműpark biztosítása érdekében Ajánlatkérő számára gazdaságilag és szakmailag ésszerűtlen döntés lenne különböző gyártmányú vagy különböző kereskedelmi névvel rendelkező autóbuszok beszerzése.

Értékelés:

1. értékelési részszempont megnevezése: "1. Kalkulált bérleti díj összesen 10 évre vonatkozóan nettó Ft".

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1-6. és 9. részszempont esetében: fordított arányosítás;

Az 1. részszempont esetén a 10 évre kalkulált nettó összesen bérleti díj kerül értékelésre.

Ajánlattevőnek ajánlatát az értékelési szempontra az „ajánlati adatlap.xlsx” kitöltésével kell megtennie. A felolvasólapon a 10 évre kalkulált nettó összesen bérleti díjat, vagyis az ajánlati adatlap.xlsx mindösszesen értékét kell megadni. A kitöltött ajánlati adatlap.xlsx-t az ajánlatba csatolni kell.

Ajánlattevő a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal adja meg az egységdíjakat.

A 2-3. értékelési részszempontok vonatkozásában a Szerződés hosszabbítás esetére megajánlott egységdíjak mértékét kell megadnia Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a Szerződés meghosszabbításának jogával 2022. június 30-ig élhet. Amennyiben a meghosszabbítás jogával élni kíván Ajánlatkérő, úgy 2022. július 1-től az ezekben a részszempontok szerinti megajánlott mértékű egységdíjakra jogosult a nyertes Ajánlattevő. A 4. részszempont esetén a saját hibás önrész alatti javításoknál alkalmazásra kerülő rezsióradíjat (Ft/óra) értékeli Ajánlatkérő. A maximálisan megadható rezsióradíj nettó 6 000 Ft/óra. A 6 000 Ft/óra feletti megajánlás érvénytelen.

A 5-6. részszempontok alátámasztására csatolandó az új járművek fogyasztásméréséről készült SORT1 vizsgálati jegyzőkönyv, valamint a vizsgáló laboratórium igazolása az akkreditációról.

A 7. részszempont esetén az ajánlatban megadott EURO 6 D motorral szerelt autóbuszok darabszámát (opció nélkül) értékeli Ajánlatkérő.

A 7. részszempont (járművek közül EURO 6 D motorral szerelt autóbuszok száma), esetében: egyenes arányosítás;

A 8. részszempont esetében a pontkiosztás módszer.

— amennyiben korrózióálló acélból készült fix kapaszkodó rendszer egyik típuson sincs: 0 pont,

— amennyiben korrózióálló acélból készült fix kapaszkodó rendszer csak egy típuson van: 3,33 pont,

— amennyiben korrózióálló acélból készült fix kapaszkodó rendszer csak két típuson van: 6,66 pont,

— amennyiben korrózióálló acélból készült fix kapaszkodó rendszer mindhárom típuson van: 10 pont.

A típusok a következők: 1. alacsonypadlós csuklós autóbusz, 2. alacsonypadlós szóló autóbusz 3. alacsony belépésű szóló autóbusz.

A 9. részszempont esetén a megadott díjak (egységdíjak és rezsi óradíj) éves módosításának mértékét kell megadni a KSH által az adott évet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex – vagy annak helyébe belépő más index – %-ában. A maximálisan megadható érték: 50 %. Az 50 % feletti megajánlás érvénytelen. (Példaszámítás: 3 % feltételezett fogyasztói árindex emelkedés esetében az érvényesíthető módosítás mértéke legfeljebb 1,5 % lehet, azaz az előző elszámolási időszakban alkalmazott díjak mértékének 101,5 %-a az új elszámolási időszakban alkalmazandó díjak mértéke)

A II.2.4) pont folytatása:

Az autóbuszok specifikációját a dokumentáció tartalmazza. A műszaki leírásban esetlegesen nevesített típus név, márkanév stb. csupán a jármű pontos behatárolását szolgálja. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321) 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában helyettesítheti, műszakilag egyenértékű, vagy az előírtnál jobb (minden egyes teljesítmény paraméterében egyenértékű vagy jobb) anyaggal/termékkel/eszközzel, amely az adott funkciónak megfelel.

Részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 217-533351
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a 2020/S 217-533351 TED számon közzétett eljárást megindító felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetménnyel visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2020