A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 634482-2022

15/11/2022    S220

Magyarország-Karcag: Építési munkák

2022/S 220-634482

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
E-mail: dr.fulopgy@kozbeszmagister.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59500610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése

Hivatkozási szám: EKR000573632021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Fürdő utca 2932/5 Hrsz. ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása.

A beruházás alapparaméterei:

Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület.

2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata.

Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani.

A beruházás során a fő szakágak:

- alapozás,

- tartószerkezet építés,

- építőmesteri és szakipari munkák,

- épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés - ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)

- épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika - wifi, telefon is -, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),

- felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,

- közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),

- térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.

Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő.

A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei:

- pinceszint: 643,34 m2,

- földszint: 801,59 m2,

- 1. emelet: 334,86 m2,

- 2. emelet: 236,89 m2,

- 3. emelet: 82,36 m2,

Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2.

Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei:

- pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,

- földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,

- emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,

- emelet: tetőterasz: 339,48 m2,

Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2.

Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2.

Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 161-422020

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

1

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23077355205
Postai cím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 709406011
Fax: +36 12660593
Internetcím: http://www.zeron.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11788821207
Postai cím: Palotai Utca 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 757 920 333.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának időpontja: 2022.10.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Fürdő utca 2932/5 Hrsz. ingatlan

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása.

A beruházás alapparaméterei:

Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület.

2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata.

Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani.

A beruházás során a fő szakágak:

- alapozás,

- tartószerkezet építés,

- építőmesteri és szakipari munkák,

- épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés - ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)

- épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika - wifi, telefon is -, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),

- felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,

- közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),

- térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.

Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő.

A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei:

- pinceszint: 643,34 m2,

- földszint: 801,59 m2,

- 1. emelet: 334,86 m2,

- 2. emelet: 236,89 m2,

- 3. emelet: 82,36 m2,

Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2.

Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei:

- pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,

- földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,

- emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,

- emelet: tetőterasz: 339,48 m2,

Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2.

Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2.

Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 515
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 757 920 333.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11788821207
Postai cím: Palotai Utca 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23077355205
Postai cím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 709406011
Fax: +36 12660593
Internetcím: http://www.zeron.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A kivitelezési szerződés „2.2 „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő”” pontja „2.2.1. „Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők”” alpontja szerinti rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. A munkaterület átadását követő 12 hónap, azaz 365 naptári nap, melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele.

Módosított rendelkezés:

A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. A munkaterület átadását követő 515 naptári nap, melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapozzák, az alábbiak szerint:

Vállalkozó 2022. szeptember 14. napján kelt akadályközlő levelében többek között arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy

- a kivitelezés megkezdését követően vált nyilvánvalóvá, hogy a kivitelezéssel érintett munkaterületen kiépített szádfal megtámasztás, valamint a tervezett vákuumkutas rendszer (továbbiakban: rendszer) felülvizsgálata vált szükségessé. A rendszer beindítása után vált nyilvánvalóvá, hogy a víztelenítési rendszer teljes körű cseréje, valamint a nyílt víztartásra történő átállás szükséges;

- a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vízjogi és szolgáltatási hozzájárulások (víz, csapadék, szennyvíz) újbóli engedélyeztetése vált szükségessé a közművekkel kapcsolatos kivitelezési munkák megkezdése okán, ebből kifolyólag szükségessé vált a kérelmek újbóli beadása az előző ütem során eszközölt változások bemutatásával. Ennek hiányában a kivitelezési munkálatok teljesítése nem kezdhető meg;

- a szerződés 2.1.5. pontjában foglalt - a kivitelezés során felhasználandó - 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának teherhordó acélszerkezet állapota nem megfelelő, azok elváltoztak, felületkezelésük elöregedett, a meglévő rétegek nem felelnek meg a vonatkozó szabványokban foglaltaknak. Mindezekből kifolyólag egyes szerkezeti elemek újra legyártás vált szükségessé, melyhez szükséges nyersanyag beszerzést megnehezíti az orosz-ukrán háború miatt kialakult negatív hatások, továbbá szükséges a megmaradt elemek beépítésre alkalmassá tétele.

A fenti indokok alapján Vállalkozó kezdeményezte a Felek között létrejött szerződés teljesítésére nyitva álló határidejének 150 naptári nappal történő módosítását. Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó akadályközlésében foglaltak, az abban foglaltakat elfogadva a Felek a szerződés ismételt módosítása mellett döntöttek.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a 1. fejezeteben foglalt szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan előre nem látható körülmények tették szükségessé, mint a rendszer felülvizsgálata alapján elvégzendő víztelenítési rendszer teljes körű cseréje és nyílt víztartásra történő átállás, illetve a közművekkel kapcsolatos kivitelezési munkákhoz szükséges vízjogi és szolgáltatási hozzájárulások (víz, csapadék, szennyvíz) újbóli - változásokat bemutató - engedélyeztetése, valamint a beépítésre kerülő acélszerkezetek állagromlása, melyet Megrendelő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a kizárólag a teljesítési határidő kerül módosítása, továbbá a módosítás ellenérték megváltoztatással nem jár.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 757 920 333.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 757 920 333.00 HUF