Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 15-2021

04/01/2021    S1

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2021/S 001-000015

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: tetrecen Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44992004
Postai cím: Lövőház utca 7–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László György
E-mail: laszlo.gyorgy@argus-security.hu
Telefon: +36 209751643
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbtkft.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001397592020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001397592020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanberuházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szálloda kiviteli tervezési és kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR001397592020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Karakterkorlát miatt a II.1.1) Elnevezés:,,Vállalkozási szerződés keretében a Debrecen, Darabos utca 3.-7. szám alatt tervezett 4 csillagos szálloda kiviteli tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátására."

Nyertes ajánlattevő feladata az építési engedély, az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Ajánlatkérő által meghatározott minőségi kritériumok szerint elkészíteni Debrecen, Darabos utca 3.–7. szám alatti 837 m2 alapterületű üres telken egy 101 szobás, –2 pinceszint, földszint +7 emelet, összesen 4 797 m2 nettó alapterületű, 4 csillagos szálloda épület minden szakágat magában foglaló kiviteli terveit, illetve a kiviteli tervek alapján elvégezni a minden szakágra kiterjedő generálkivitelezési építési-szerelési munkálatokat. A kiviteli tervdokumentáció összeállításánál figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara kiviteli tervdokumentációra vonatkozó iránymutatását mind tartalmi mind formai szempontból további a terveknek meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, amely körben irányadó különösen az Étv; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), az építésügyi és építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint a helyi építési szabályzat. Nyertes ajánlattevő tevékenységét mind a kiviteli tervezési fázisban, mind a generálkivitelezési munkálatok fázisában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.

— épületszerkezetek kiviteli tervei (+/-0 szint felett)

— építészeti kiviteli tervei

— elektromos erősáramú kiviteli tervek

— gyengeáramú kiviteli tervek

— épületgépészeti kiviteli tervek

A munkatérhatárolás, mélyalapozás, illetve a pince szint (+/-0 szint alatti) szerkezetépítési kiviteli terveit Ajánlatkérő elkészíttette és ezeket a kiviteli terveket a közbeszerzési eljáráson során az Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. Ajánlatkérő elvárása, hogy a +/-0 szint alatti kivitelezési munkarészek az átadásra kerülő kiviteli tervdokumentáció alapján kerüljenek megvalósításra.

A nyertes ajánlattevő a kiviteli tervek Ajánlatkérői jóváhagyását követően kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, mely minimálisan magában foglalja az alábbi főbb munkanemeket:

— földmunkák

— munkatérhatárolás

— alapozás, mélyalapozás

— szerkezetépítés

— kőművesmesteri munkák

— homlokzatszerelési munkák

— vízelleni szigetelési munkák

— hőszigetelési munkák

— épületgépészeti munkák

— elektromoshálózat szerelési munkák (mind villámvédelem, erősáram és gyengeáramú feladatrészek)

— befejező szakipari munkák

— járda építési munkák

— külső közmű csatlakozás (épülettől számított 2 méteren belül)

A részletes és tételes mennyiségek valamint az elvégzendő feladatok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45223200 Szerkezetépítési munkák
45262210 Alapozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45443000 Homlokzati munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4026 Debrecen, Darabos utca 3–7. hrsz: 7602

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata az építési engedély, az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Ajánlatkérő által meghatározott minőségi kritériumok szerint elkészíteni Debrecen, Darabos utca 3.–7. szám alatti 837 m2 alapterületű üres telken egy 101 szobás, -2 pinceszint, földszint +7 emelet, összesen 4797 m2 nettó alapterületű, 4 csillagos szálloda épület minden szakágat magában foglaló kiviteli terveit, illetve a kiviteli tervek alapján elvégezni a minden szakágra kiterjedő generálkivitelezési építési-szerelési munkálatokat. A kiviteli tervdokumentáció összeállításánál figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara kiviteli tervdokumentációra vonatkozó iránymutatását mind tartalmi mind formai szempontból további a terveknek meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, amely körben irányadó különösen az Étv; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), az építésügyi és építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint a helyi építési szabályzat. Nyertes ajánlattevő tevékenységét mind a kiviteli tervezési fázisban, mind a generálkivitelezési munkálatok fázisában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.

— épületszerkezetek kiviteli tervei (+/-0 szint felett)

— építészeti kiviteli tervei

— elektromos erősáramú kiviteli tervek

— gyengeáramú kiviteli tervek

— épületgépészeti kiviteli tervek

A munkatérhatárolás, mélyalapozás, illetve a pince szint (+/-0 szint alatti) szerkezetépítési kiviteli terveit Ajánlatkérő elkészíttette és ezeket a kiviteli terveket a közbeszerzési eljáráson során az Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. Ajánlatkérő elvárása, hogy a +/-0 szint alatti kivitelezési munkarészek az átadásra kerülő kiviteli tervdokumentáció alapján kerüljenek megvalósításra.

A nyertes ajánlattevő a kiviteli tervek Ajánlatkérői jóváhagyását követően kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, mely minimálisan magában foglalja az alábbi főbb munkanemeket:

— földmunkák

— munkatérhatárolás

— alapozás, mélyalapozás

— szerkezetépítés

— kőművesmesteri munkák

— homlokzatszerelési munkák

— vízelleni szigetelési munkák

— hőszigetelési munkák

— épületgépészeti munkák

— elektromoshálózat szerelési munkák (mind villámvédelem, erősáram és gyengeáramú feladatrészek)

— befejező szakipari munkák

— járda építési munkák

— külső közmű csatlakozás (épülettől számított 2 méteren belül)

A részletes és tételes mennyiségek valamint az elvégzendő feladatok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok esetében a súlyszámok az alábbiak:

Minőségi szempont: 30

Ár: 70

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ)/ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján RJ-nek a részvételi jelentkezésében a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha RJ az előírt alkalmassági követelményeknek (alkalmassági követelmény, továbbiakban: alk. köv.) más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (3) bekezdése alapján az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az RJ nyújtja be.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6–7. § alapján kell kitölteni és az EKR-ben csatolni az ajánlathoz. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.

AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1. § (1)–(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12–16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén RJ részvételi jelentkezésében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot (EKR űrlap).

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ATt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

Alkalmasság igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a Kr. 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Alkalmatlan a részvételi jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdései.

Az igazolási mód vonatkozásában a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében (P.1.) a pénzintézeti számlán sorbaállítás tekintetében, (P2.) az adózás előtti eredmény és (P3.) a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében ír elő alkalmassági követelményeket.

A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében (M.1.) a korábbi teljesítésekre (referenciákra) és (M.2.) szakemberekre, (M.3.) műszaki-technikai felszereltségre vonatkozóan ír elő alkalmassági követelményeket

A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 08/01/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
22/01/2021

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 41/A-41/C. §-iban és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.

A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.

Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosítékot fog előírni 25 000 000 HUF összegben.

Az I.1. pontban megjelölt elérhetőségen a közvetlen részvételi felhívás megküldését követően érhetők el a közbeszerzési dokumentumok, az előzetes tájékoztatóhoz további dokumentumok nem készültek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2020