Services - 585-2020

Submission deadline has been amended by:  40259-2020
02/01/2020    S1

Lithuania-Vilnius: Advertising campaign services

2020/S 001-000585

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
National registration number: 188683671
Postal address: J. Basanavičiaus g. 5
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01118
Country: Lithuania
Contact person: Jurga Stonienė
E-mail: jurga.stoniene@lrkm.lt
Telephone: +370 60845532
Fax: +370 2623120

Internet address(es):

Main address: http://www.lrkm.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2619

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468338
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=468338&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komunikacijos kampanijos „Aktuali kultūra“ įgyvendinimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
79341400 Advertising campaign services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – komunikacijos kampanijos „Aktuali kultūra“ įgyvendinimas. Komunikacijos kampanija apims: komunikacijos kampanijos strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą pasiekiant techninėje specifikacijoje nurodytas pasiektas reikšmes.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 394 384.10 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79341400 Advertising campaign services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – komunikacijos kampanijos „Aktuali kultūra“ įgyvendinimas. Komunikacijos kampanijos įgyvendinimo sėkmė bus matuojama įvertinant šiuos rodiklius:

— gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. aplankė ne mažiau kaip keturių skirtingų sektorių objektus, dalis,

— gyventojų (15 m. ir vyresnių), kurie gyvena iki 100 tūkst. gyventojų turinčiose vietovėse, dalis, per pastaruosius 12 mėn. aplankiusi kultūros paveldo objektą,

— 15–29 m. amžiaus gyventojų dalis, per pastaruosius 12 mėn. apsilankiusi ne mažiau kaip keturiuose skirtingų sektorių objektuose.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 394 384.10 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1) paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, jeigu iškyla nenumatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti sutarties vykdymo metu. Atitinkamai pratęsiama ir sutarties trukmė;

2) jeigu iškyla nenumatytos aplinkybės atliekant tyrimą sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) dienų laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

12.0.1-CPVA-V-202-01-0007 „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – informavimas apie veiksmų programą“

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams, pateiktų užpildytą aktualų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas tinklalapyje adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Užsakovas reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu, kurio suma – 10 proc. nuo bendros paslaugų kainos.

Užsakovas įsipareigoja sumokėti paslaugų teikėjui sutartyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/02/2020
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2019