A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 2575-2019

04/01/2019    S3

Magyarország-Eger: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2019/S 003-002575

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75840822
Postai cím: Dobó István tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András
E-mail: evkft@evkft.hu
Telefon: +36 36515250
Fax: +36 36515251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eger.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eger, Sas út felújítása

Hivatkozási szám: EKR000435282018
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 pályázat keretén belül Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése» című projekt keretében megvalósuló Sas út felújítása, kerékpárút építés, járdaépítés és kapcsolódó zöldfelületek rendezése.

A felújításra tervezett Sas út a város keleti és nyugati részét összekötő fő közlekedési útvonal, a Mátyás király utcai csatlakozást követően szintben keresztezi az Eger-Füzesabony vasútvonalat, majd a vasúti kereszteződés után kelet felé, az Eger patakon átvezetve, egy újabb vasúti szintbeni kereszteződés után éri el a Kistályai utat. Az utat keresztezi a város észak-déli irányú fő kerékpáros útvonala. Városi tömegközlekedési- és távolsági autóbusz közlekedési útvonal, hivatalforgalmi szerepe óriási. Tervezési osztályba sorolása alapján gyűjtőútnak minősül, a 2501 j. Eger–Füzesabony összekötő út belterületi szakasza, sűrűn beépített családiházas környezetben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 698 744 884.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Sas út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felújításra tervezett szakaszon (0+195,4-0+220,7 kmsz és 0+257,4-1+012,75 kmsz között) a Sas út szabályozási szélessége 14,50 m és 28,00–29,00 m között változik. A járda szélessége a teljes szakaszon 0,85 m és 2,25 m között, míg az útburkolat szélesség: 6 m és 7,25 m között változik, a területen több útcsatlakozás és kapubehajtó, valamint műtárgy található. A tervezett beruházással az út tervezési osztályba sorolása nem változik, a pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a burkolatszélesség 6,50 m és 7,00 m között alakul.

A beruházással megszüntetésre kerülnek a nyílt árkok, zárt csapadékcsatorna kerül kiépítésre. Helyet kap kerékpárforgalmi létesítmény, melynek kapcsolódnia kell a Puky M. utcánál az utat keresztező kerékpárforgalmi létesítményhez, és a majdani Kertész út–Kistályai út–Andornaktálya kerékpáros útvonalhoz. A nyílt árok helyén tervezett kétirányú kerékpárút kerül kialakításra.

Közművek tekintetében az út ellátottsága a következőképpen alakul: a területen a víz gerincvezeték és bekötővezetékek átépítésre szorulnak, illetve az összekötések cseréje szükséges, továbbá a fejlesztés szintén érinti a meglévő termálvízvezeték cseréjét, illetve kiváltását is. A Sas út rekonstrukció előtt feltétlen elvégzendők a meglévő szennyvízvezetéken szükséges beavatkozások. A tervezett csapadékcsatornák mindkét oldalon érintik a gáz leágazó vezetékeket, ezért azok cseréje szükséges. A beruházás érinti továbbá a meglévő hírközlő és kábeltévé hálózatot, valamint az elektromos hálózatot is.

Mennyiségek:

Sas út (2501 j. orsz. közút) burkolat felújítás:

Felújított szakasz (útburkolat) összesen: 780,02 m

Tervezett várakozósávok (ki - behajtás nélküli szakaszok):

Várakozósáv hossza összesen: 373 m

A várakozósáv a kapubehajtók között (párhuzamos felállással): 73 db. személygépkocsi parkolóhely

Szgk. parkolók a Sas útról közvetlen felállással: 5+7 = 12 db személygépkocsi parkolóhely

Parkolóállások a kapubehajtók mellett: 54 db személygépkocsi parkolóhely

Tervezett kapubehajtók száma:

Egyes — 26 db.

Iker — 19 db.

Tervezett kerékpárút:

Épített (kerékpárút) hossza összesen:

Egyirányú 1 forgalmi sávos: 233,58 m

Kétirányú 1–1 forgalmi sávos: 596,34 m

Tervezett közmű építési/kiváltási munkák:

— DN80 (800 mm) vasbeton csapadékcsatorna: 444,87 m

— DN60 (600 mm) vasbeton csapadékcsatorna: 310,04 m

— DN500 KGPVC csapadékcsatorna: 136,5 m

— DN400 KGPVC csapadékcsatorna: 173,55 m

— DN225 KPE ivóvíz gerincvezeték építése: 732 m

— Szennyvízcsatorna hálózaton rekonstrukciós feladatok ellátása

— Gázvezeték kiváltás/építés

Eger-patak híd felújítása

Tervezett burkolati mennyiségek:

— Beton térkő burkolat mindösszesen: 4112 m2

— Útpálya aszfalt kopóréteg építés mindösszesen: 7458 m2

— Kerékpárút aszfalt kopóréteg építés mindösszesen: 1484 m2

Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumban és annak mellékleteiben kerül kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Az Af III.1.3/M/2.1 pontja szerinti alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, az Af. feladását megelőző szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2 Az ajánlati felhívás III.1.3/M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 143-325985
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Eger, Sas út felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 706 154 504.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 698 744 884.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodéziai munkák, állapotfelvétel,őrzés, vagyonvédelem, szakfelügyelet,közműigénybevétellel kapcs. szolgáltatások, közműkiváltások, áthelyezések, minőségvizsgálatok, régészeti munkák, tűzszerészeti munkák, forg.techn-i munkák,bontási munkák, vízelvezetés, szállítás, daruzás,hulladékkezelés (veszélyes is), vezetéképítés,vezeték előre kötése,csomópont építés, csőszerelés, hegesztés,helyreállítás...

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 10683833241; 1133 Budapest, Váci út 76. és Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság adószám: 10452556244, 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Ajánlattevők:

Colas Út Építőipari Zrt. adószám: 14904134244, 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft., adószám: 11426628403, 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2019