Supplies - 13712-2019

11/01/2019    S8    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Electron microscopes

2019/S 008-013712

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Vilniaus universitetas
211950810
Universiteto g. 3
Vilnius
LT-01513
Lithuania
Contact person: Vilija Kazanavičiūtė
Telephone: +370 52687097
E-mail: vilija.kazanaviciute@cr.vu.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vu.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6552

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=434053
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=434053&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Universalaus aukštos skiriamosios gebos skenavimo elektronų mikroskopo pirkimas, Nr. VUxxxx

II.1.2)Main CPV code
38511000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Universalus aukštos skiriamosios gebos skenavimo elektronų mikroskopas tinkamas laidžių ir nelaidžių bandinių stebėjimui aukšto ir žemo vakuumo režimais.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38511000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

FF Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Universalus aukštos skiriamosios gebos skenavimo elektronų mikroskopas tinkamas laidžių ir nelaidžių bandinių stebėjimui aukšto ir žemo vakuumo režimais, 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo pardavėjo bei kurių pardavėjas iš anksto negalėjo numatyti, pirkėjui sutikus bei sutarties šalims pasirašius susitarimą, pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-11-0001)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pardavėjas sutarties įvykdymą užtikrina 10 proc. dydžio bauda nuo bendros sutarties kainos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/02/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/02/2019
Local time: 10:45
Place:

Elektroninė erdvė.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/01/2019