Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 20554-2019

16/01/2019    S11    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Keretszerződés a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS) felhasználóinak felkészültségéhez (SPUR) nyújtott segítségre irányulóan

2019/S 011-020554

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postai cím: Avenue d'Auderghem 45
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS) felhasználóinak felkészültségéhez (SPUR) nyújtott segítségre irányulóan

Hivatkozási szám: 696/PP/2018/FC
II.1.2)Fő CPV-kód
73220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgya a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS) felhasználóinak felkészültségéhez (SPUR) nyújtott segítség. A létrejövő szolgáltatási keretszerződés maximális időtartama 48 hónap, és elsősorban a tájékoztatási tevékenységekre koncentrál majd. Magában foglalja továbbá a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS) felhasználói szegmensével kapcsolatos meghatározott dokumentumok összeállítását, valamint a Bizottság különböző munkacsoportjainak nyújtandó segítséget és a PRS felhasználói szegmens laboratóriumi létesítményeinek fejlesztését az Európai Bizottság helyszínén.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38112100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jövőbeni SPUR keretszerződés az alábbi 4 feladatot foglalja magában:

1) Koordináció és segítségnyújtás a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokra (PRS) irányuló kísérleti projekttel kapcsolatos tevékenységekhez;

2) Figyelemfelhívás és képzés a tagállamok számára;

3) Segítségnyújtás a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS) felhasználói szegmensével kapcsolatos dokumentumok összeállításához;

4) Meghatározott technikai segítségnyújtás a programnak és a tagállamoknak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2018. évi GNSS munkaprogram.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 25.10.2011 keltezésű, a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról szóló 1104/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a pályázóknak valamely, a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokban részt vevő országban kell székhellyel rendelkezniük, a fenti határozat 2. cikkének (a) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez az előírás az alvállalkozókra is érvényes.

Ezenfelül, a pályázati dokumentáció 1.4.2. pontjában szereplő, védett információnak minősülő referenciadokumentumok igényléséhez a pályázónak a pályázati dokumentáció 6.10. mellékletében található igénylőlaphoz csatolnia kell a kitöltött titoktartási megállapodást (lásd 6.11. melléklet) és a Biztonsági Akkreditációs Tanács (SAB) a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokra (PRS) vonatkozó adatok szóban forgó pályázati felhíváshoz történő kezeléséhez adott engedélyét.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

„Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet”

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/04/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/04/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Az iroda címe: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, BELGIUM

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki részt vesz a pályázatbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet, ugyanis a vonatkozó információt az ajánlati felhívás tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/01/2019