Services - 24179-2022

Submission deadline has been amended by:  41822-2022
17/01/2022    S11

Netherlands-Etten-Leur: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 011-024179

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Etten-Leur
National registration number: 142155573
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Ruud de Wit
E-mail: ruud.dewit@etten-leur.nl
Telephone: +31 765024000
Fax: +31 765033880
Internet address(es):
Main address: http://www.etten-leur.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1e313b1d2e9735dbe33357ff42c2addb
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1e313b1d2e9735dbe33357ff42c2addb
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Uw Inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Marianne van den Kieboom
E-mail: marianne.vandenkieboom@etten-leur.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maaiwerkzaamheden (extensief)

Reference number: BR2021-11
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Etten-Leur

II.2.4)Description of the procurement:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/04/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 21 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betaling van Belastingen en Sociale premies,

- Schending verplichtingen op gebied van milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfout,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict,

- Betrokken bij de voorbereiding,

- Prestaties uit het verleden,

- Valse verklaring,

- Onrechtmatige beïnvloeding,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische en beroepsbekwaamheid: Kerncompetentie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk donderdag 25 januari 2022 om 9:45 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Fax: +31 883610276
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022