Services - 34490-2022

Submission deadline has been amended by:  104113-2022
21/01/2022    S15

Poland-Wałbrzych: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 015-034490

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
National registration number: 8862608287
Postal address: Ge. Andersa 48
Town: Wałbrzych
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-304
Country: Poland
Contact person: Kamila Gądek
E-mail: gadek-k@mzbwalbrzych.pl
Internet address(es):
Main address: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Address of the buyer profile: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

Reference number: EE/02/2022
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 1 BOK „Śródmieście”

Część nr 2 BOK „Nowe Miasto”

Część nr 3 BOK „Podgórze”

Część nr 4 BOK „Stary Zdrój”

Część nr 5 BOK „Piaskowa Góra - Szczawienko”

Część nr 6 BOK „Sobięcin”

Część nr 7 BOK „Biały Kamień”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- liczba części, na które można składać oferty - 7,

- maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy – 7.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 BOK „Śródmieście”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 1 BOK „Śródmieście” - zakres zgodnie z treśią załacznika nr 3 i treścią swz

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 BOK „Nowe Miasto”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 2 BOK „Nowe Miasto” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3 BOK „Podgórze”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 3 BOK „Podgórze” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4 BOK „Stary Zdrój”

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 4 BOK „Stary Zdrój” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5 BOK „Piaskowa Góra - Szczawienko”

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 5 BOK „Piaskowa Góra - Szczawienko” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6 BOK „Sobięcin”

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 6 BOK „Sobięcin” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 7 BOK „Biały Kamień”.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314100 Grassing services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000 Refuse transport services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
90910000 Cleaning services
90911200 Building-cleaning services
77342000 Hedge trimming
77300000 Horticultural services
77312100 Weed-killing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych w pkt. 2 - 5) na terenach oraz w budynkach, w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z zakresem działania poszczególnych Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Część nr 7 BOK „Biały Kamień” zgodnie z treścią załacznika nr 3 i SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) prowadzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

4) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567) – o ile nie występuje wyłączenie stosowania ustawy o transporcie drogowym na podstawie art. 3 ustawy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, usługę trwającą przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegającą na:

a) w zakresie zadania nr 1 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 4.000,00 m2,

b) w zakresie zadania nr 2 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 6.500,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 16.000,00 m2,

c) w zakresie zadania nr 3 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 14.000,00 m2.

d) w zakresie zadania nr 4 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 10.500,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 10.500,00 m2.

e) w zakresie zadania nr 5 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 13.000,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 47.500,00 m2.

f) w zakresie zadania nr 6 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 5.500,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 6.000,00 m2.

g) w zakresie zadania nr 7 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 9.000,00 m2.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji każdej części nr 1-7 zamówienia, na którą składa ofertę, tj.:

- pojazd z osprzętem (kosiarka, pług śnieżny, przyczepa) umożliwiający należyte wykonywanie usługi – min. 1 szt.,

- kosiarka spalinowa – min. 2 szt.,

- wykaszarka żyłkowa – min. 4 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania liczbą sprzętu odpowiadającą sumie liczby sprzętu wymaganego w częściach zamówienia, na które składa ofertę.

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację każdej części nr 1- 7 zamówienia, na którą składa ofertę i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

- co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania liczbą osób odpowiadającą liczbie części zamówienia, na które składa ofertę.

5. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

1) Przez Wykonawcę samodzielnie, lub

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub

3) Przez podmiot udostępniający, samodzielnie.

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

7. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę / Wykonawców występujących

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny i ustawi z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Warunki realizacji umowy , dopuszczalne zmiany umowy oraz oktreslenie warunków zmian, zawarto w SWZ i w

projektowanych postanownieniach umowy.

Zamawiajacyy nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

częsci zamówienia.

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezyrtego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538032
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. przy ul. Gen. Andersa 48, za

pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę należy złożyć w oryginale.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego składania ofert.

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SWZ stanowiącym formularz cenowy.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;

2) Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) Dowód wniesienia wadium;

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5) Odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają przepisy §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) Niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowne;

2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) Zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do prezesa Izby. Odwołujący przekaże Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: il. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022