Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 42014-2019

29/01/2019    S20

Portugália-Lisboa: Takarítási szolgáltatások az Európai Unió Házának helyiségeiben (Lisszabon, Portugália)

2019/S 020-042014

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Representation in Portugal
Postai cím: Largo Jean Monnet, nº1 – 10º
Város: Lisboa
NUTS-kód: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postai irányítószám: 1269-068
Ország: Portugália
Kapcsolattartó személy: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-LIS-CONCURSOS@ec.europa.eu
Telefon: +351 213509800
Fax: +351 213509801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/portugal/home_pt
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási szolgáltatások az Európai Unió Házának helyiségeiben (Lisszabon, Portugália)

Hivatkozási szám: PR/2018-15-INF/LIS
II.1.2)Fő CPV-kód
90910000 Takarítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság Portugáliai Képviselete (Lisszabon), amely az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának nevében is eljár, az Európai Unió Házában teljesítendő takarítási szolgáltatásokat kíván igénybe venni Lisszabonban (Portugália).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 248 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Bizottság, Directorate General Communication, Representation in Portugal, Largo Jean Monnet, nº 1 – 10º, 1269-068 Lisboa, PORTUGÁLIA.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Takarítási szolgáltatások az Európai Unió Házában (Lisszabon, Portugália) az általános takarítási szolgáltatásokat, az extra takarítási szolgáltatásokat, a hulladékok és felszerelések összegyűjtését és eltávolítását is beleértve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés legfeljebb 3 alkalommal meghosszabbítható, összesen legfeljebb 4 évre.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 20
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelentkezők száma nincs korlátozva.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatokat szolgáltatói csoportosulások nyújthatnak be. A csoportosulásoknak a szerződés odaítélése előtt nem szükséges meghatározott jogi formát felvenniük. Amennyiben a szerződést csoportosulás nyeri el, előfordulhat, hogy meghatározott jogi formát kell felvennie, amennyiben ez szükséges a csoportosulás tagjainak járó kifizetések átvételéhez és kezeléséhez, valamint a szolgáltatás menedzselésének és koordinációjának ellátásához.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatások (általános szolgáltatások és „extra” szolgáltatások) kifizetése havonta történik a szerződéstervezetben meghatározott módon, a nemzeti joggal összhangban kiállított megfelelő számla, illetve az adott hónapban teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos összes igazoló dokumentum, különösen az ajánlatkérő kivételes „extra” szolgáltatásokra irányuló írásos kérelmének bemutatása alapján.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/02/2019
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 15/03/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2019