A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 48826-2021

Submission deadline has been amended by:  213780-2021
01/02/2021    S21

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2021/S 021-048826

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537295
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sz.fehérvár-Multicsarnok - tervezés-kivitelezés II

Hivatkozási szám: EKR001089952020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése II.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233228 Útburkolat építése
45233320 Közút alapozása
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

Magasépítési munkálatok:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 68 940 m3

Tükörkészítés 14 800 m2

Betonacél szerelés 10 000 m2

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2

Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2

Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2

Fémlemezfedés készítése 14 000 m2

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m2

Gumiburkolat 3 655 m2

Ipari padlóburkolat 26 313 m2

Diszperziós festés 8 070 m2

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3

Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m2

Aszfalt betonútpálya 1 453 m3

Aszfalt betonparkoló 1 094 m3

Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2

Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m3

Gyepesítés 22 194 m2

Felvonók:

Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db

Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:

Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

Kerékpárút 11660 m2

Járda 9650 m2

Terelősziget/térkőből 1380 m2

Kiemelt szegély 3150 fm

Alacsony„K”szegély4990 4990 fm

Süllyesztett szegély 9720 fm

Humuszleszedés 47700 m3

Földmunka/bevágás 6050 m3

Földmunka/töltés 14560 m3

Tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)

Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban

180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

Víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Térfigyelő kamerarendszer:

Engedélyezési és kiviteli terv készítése

Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

30 db kamera telepítése

1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

— D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

— D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

— DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

— DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

— 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tételre vonatkozó információt lásd II.2.11. pont.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás vállalása a minimum (60 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális tétel

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

A sportkomplexumba tervezett rendezvényeken a pálya és a nézőtér bevilágítása, látványos világítási képek, fényeffektusok létrehozása. A lámpák mozgatása és vezérlése a hang- és fényvezérlő helyiségből történik fényvezérlő pult segítségével. A vetítő rendszer reklámok, látványos animációk, képeffektusok kivetítésére ad lehetőséget a pálya felületére vagy egyéb előre definiált területekre. A vetítést nagy fényerejű projektor, valamint mozgatható tükrös rendszer biztosítja, amellyel a kívánt helyre lehet a képet kivetíteni.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető.

Perimeter LED gyűrű

A játéktér fölött elhelyezendő kétoldalas perimeter LED szalag (gyűrű) a 4 oldalas, középen befüggesztett LED fal rendszer kiegészítő megjelenítő rendszere. mely információk, hirdetések, a mérkőzéshez kapcsolódó különböző adatok és információk, stb. megjelenítésére szolgál.

Emelt szintű Digital signage rendszer

Az alap streamelési, rögzítési és Digital signage rendszeren felül az emelt szintű funkcionalitással bíró digital signage rendszer az emelt funkcionalitás keretében a signage rendszeren keresztül rendezett formában, egyszerűen és grafikus menü rendszerrel kezelhető módon elérhetővé válnak a saját kamera rendszer által rögzített felvételek, a központi média szerveren tárolt egyéb videók, képek, információk. A központi stúdió mellett pl. a VIP boxokban a kijelzőn nem csak a központilag sugárzott anyag látható, hanem a távirányító segítségével interaktív módon kereshetők és megjeleníthetők a központi médiaszerveren tárolt anyagok, az éppen folyó mérkőzés góljai, lassításai, visszajátszásai, stb., továbbá a kijelzőkön - akár minden VIP boxban külön szabályozható módon - TV csatornák is foghatók.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70

Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60

Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm.r. 1.§(2)-(5)bek., továbbá a 8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési

Tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2.

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

SZ/2. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői névjegyzékben ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Gazd.szereplő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.

P1) Gazd.szereplőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja es a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három), mérleg forduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezes) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy Gazd.szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevekénységet, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) es (7) bekezdése.

Gazd.szereplő a pénzügyi es gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi es gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) es (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész αpontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előirt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan Gazd.szereplő a szerződés teljesítésére, ha

P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 4 000 000 000 forintot, valamint – a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján – amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezési tevekénységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000 forintot.

Az alkalmassági követelményeknek közös Gazd.szereplők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:

M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

— a teljesítés helye

— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza, továbbá a szakember sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás szerinti MV-É / MV-ÉV / MV-ÉG /MV-KÉ / KÉ-K vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban rögzíteni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, a szakmai tapasztalatok részletezése az alkalmassági követelmény tekintetében nem szükséges. Amennyiben AT az alkalmassági követelménynek való megfelelést jogosultsággal kívánja igazolni, a jogosultság meglétét ajánlatkérő ellenőrzi az mmk.hu honlapon, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet) a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 (132 hónap) éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:

M1/1.

1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan magasépítési referencia, amelyben a beépített szerkezeti acél mennyisége elérte, vagy meghaladta a 600t. mennyiséget

M1/2.

1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, mely minimum 2000 m2 nettó alapterületű térszín alatti épületrész kivitelezését is tartalmazta

M1/3.1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, amely min. 1500 fő befogadására alkalmas, Étv. szerinti közhasználatú építmény magasépítési kivitelezését.

M1/4. 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan min. DN 400 mm átmérőjű csapadékcsatorna építési referencia, amely min. 1000 fm hosszúságú

M1/5 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan városi gyűjtőút vagy országos közút útépítési referencia, amely min. 1000 m hosszúságú vagy min. 6000 m2 burkolt felületű

M1/6. 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan referencia, amely min. 250 m3 zárt rendszerű tározó műtárgy építéséről szól.

Egy referenciával az M/1.-M/6. alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2/1.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/2.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/3.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2.4)

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2.5)legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg (E): legfeljebb nettó 400 000 000 Ft. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 8 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT):teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 5-5 %-a), késedelmi (TK nélkül számított nettó VD 0,4 % naponta, hibásteljesítési kötbér a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó VD-ának 1 %-a, meghiúsulási kötbér (TK nélkül számított nettó VD 25 %-a. Számlázási ütemezés az SZT szerint. A finanszírozás feltételeire: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(8); 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§. A Nyertes a szerződés hatálybalépése után kéthavonta benyújtható előrehaladási jelentések elfogadása után kiállított teljesítésigazolások után jogosult számlái kiállítására. További információ a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/03/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/03/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Helyszíni bejárás: 2021. február 10. napja 10.00 óra. Találkozási pont: Székesfehérvár, Budai út - Nagyszombati utca csomópontnál.

2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár:fordított arányosítás, a további értékelési szempontok vonatkozásában: egyenes arányosítás. További információt az AD tartalmaz.

3) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzés tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be, így a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (5)-(6) bek.) A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének a feltétele.

4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot;

5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

8) AT nem tehet többváltozatú, vagy alternatív ajánlatot.

9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

13) Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként tételes árazott költségvetést kell készítenie és csatolnia. A szakmai ajánlat része a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat is.

14) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

15) Felelősségbiztosítás: tervezés: 10 000 000/év és 5 000 000/káresemény; kivitelezés 400 000 000/év és 200 000 000/káresemény. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

16) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

18) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdést is alkalmazza.

19) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Bp., Hermina u. 49; lajstromszám:00465.)

20) Aminősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P1. és M.1., M.2

Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés és tervezés-kivitelezés egységet képez, mivel a kapcsolódó közutak kialakítása gátolná a csarnok rendeltetésszerű használatát. A kivitelezés egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2021