Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 52883-2023

27/01/2023    S20

Magyarország-Zalaegerszeg: Szívsebészeti készülékek

2023/S 020-052883

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15432742220
Postai cím: Zrínyi Utca 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Ilona Andrea
E-mail: titkarsag.gai@zmkorhaz.hu
Telefon: +36 92507500
Fax: +36 92331405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zmkorhaz.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002047542022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002047542022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szívsebészeti szakmai anyagok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR002047542022
II.1.2)Fő CPV-kód
33182300 Szívsebészeti készülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szívsebészeti szakmai anyagok beszerzése az alábbi részajánlattétel szerint:

1 Egyszer használatos vákuum nélkül működő szívstabilizátor

2 Vákuumos szívstabilizátor

3 Membránfelületű vákuumos Oxygenator

4 3/8-1/2 csőkészletek oxygenátorokhoz

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyszer használatos vákuum nélkül működő szívstabi

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33182300 Szívsebészeti készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egyszer használatos vákuum nélkül működő szívstabilizátor 320 db/24 hó a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A tárgyi közbeszerzési eljárás a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vákuumos szívstabilizátor

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33182300 Szívsebészeti készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vákuumos szívstabilizátor 30 db/24 hó a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +60%

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A tárgyi közbeszerzési eljárás a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Membránfelületű vákuumos Oxygenator

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33182300 Szívsebészeti készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Membránfelületű vákuumos Oxygenator 600 db/24 hó a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +60%

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A tárgyi közbeszerzési eljárás a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3/8-1/2 csőkészletek oxygenátorokhoz

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33182300 Szívsebészeti készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3/8-1/2 csőkészletek oxygenátorokhoz 600 db/24 hó a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +60%

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A tárgyi közbeszerzési eljárás a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárás valamennyi része tekintetében: nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet

részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)

bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)

1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem

tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-ban ajánlattevő/közös

ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt

vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott,

kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem

állásást. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az

EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Megkövetelt igazolási

mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös

ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni,

figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az

alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az

EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2)

bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az

alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés

szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén

az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell

benyújtania. A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági

követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve

adat tartalma valós. Az

ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó

külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös

ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló

cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs

folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az

EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként

létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az

elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani. A Kbt. 69. § (11a)

bek. és a Kr. 1. § (8) bek. irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az M/1. alk. követelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak

nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban ban történő csatolásával. AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni. Az M/1. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolást az AK 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.

Ajánlatkérő a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal);

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;

- a szállítás tárgya (amelyből az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése

egyértelműen megállapítható);

- a szállítás mennyisége;

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt-e.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt

alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.

A Kbt. 41./A. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdés irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, az adott rész esetében a részenként meghatározott közbeszerzés tárgyára vonatkozó, alábbi mennyiséget elérő referenciával, mely

1. rész esetében legalább 170 db Egyszer használatos vákuum nélkül működő szívstabilizátor szállítására vonatkozik,

2. rész esetében legalább 15 db Vákuumos szívstabilizátor szállítására vonatkozik

3. rész esetében legalább 300 db Membránfelületű vákuumos Oxygenator szállítására vonatkozik

4. rész esetében legalább 300 db 3/8-1/2 csőkészletek oxygenátorokhoz szállítására vonatkozik

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A követelményeknek történő megfelelés több szerződéssel igazolható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás az eseti megrendelés teljesítését követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti meg a teljesítésért járó ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidő mellett, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltakra.

Alkalmazandó a Kbt.135.§. (5)-(6) bekezdése. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényesek. A megajánlott termékekre vonatkozó jótállás időtartama:12 hónap. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi, hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér) részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/03/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/03/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6), és EKRr. 15. §-ának (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek.)

2) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

3) Ajánlattevő ajánlatában csatolja az ajánlati ártáblát kitöltve azon részek vonatkozásában, melyre ajánlatot kíván adni cégszerűen aláírva. A kitöltött ártáblát az ajánlat részeként, .pdf és szerkeszthető (.xls) formában is szükséges benyújtani! Az ártáblázatban kötelező megadni az ártáblázatban előírt valamennyi adatot, információt.

4) A megajánlott termékeknek az ajánlat beadásának időpontjában rendelkezniük kell I. kockázati osztályba sorolt termékek esetében: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, magasabb kockázati osztályba sorolt termékek esetében: CE tanúsítvánnyal, amelyeket Ajánlattevő csatoljon ajánlatához. Nyertes ajánlattevő kötelessége a szerződés időtartama alatt érvényes forgalomba hozatalhoz előírt magyar nyelvű engedélyekkel, minőségi tanúsítványokkal rendelkező termék szállítása.

5) Ajánlattevő ajánlatában csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban megajánlott termék mely kockázati osztályba tartozik valamennyi rész vonatkozásában az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján.

6) A megajánlott terméknek rendelkeznie kell részletes eredeti gyártói katalógussal (képpel) magyar nyelvű változatban is, amely tartalmazza a dokumentációban/ártáblázatban megadott műszaki adatokat és szakmai igényeknek való megfelelőséget. A gyártói katalógus adatai alapján megállapítható legyen, hogy az adott termék megfelel a meghatározott paramétereknek és előírásoknak. Az ajánlathoz csatolt gyártói katalógusra rá kell írni az ajánlati rész számát a beazonosításhoz.

7) Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyil. a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek. (űrlap), nyil. a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint nyil. fordításról, nyil. üzleti titokról (űrlap), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint;

8) Az ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest (M.1).

9) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

10) Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.

11) Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.

12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját. Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CLXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok

14) Ha az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát ajánlatához köteles csatolni.

15) Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján történik

16) FAKSZ: Bartalis Irén lajstromszám:00778

17) A felhívás IV.2.6.pontjában megadott 1 hónap alatt 30 nap értendő.

18) Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik.

19) „Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

20) Ajánlattevőknek az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró ok (A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról) vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozni szükséges.

21) Ajánlatkérő a tárgyi eljárás vonatkozásában előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR000767552022 számon.

22) Ajánlattevő szakma ajánlatát a kitöltött Ártáblázatban megadott "Megajánlott termék gyártója /megnevezése /kódja (cikkszáma)" képezi.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. HATODIK RÉSZ-ében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 148. §-ban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2023