Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgium-Brüsszel: Szakmai segítségnyújtás a mezőgazdasági és erdei biomasszára vonatkozó új fenntarthatósági kritériumok végrehajtásához a megújuló energiáról szóló irányelv átdolgozása keretében

2019/S 025-054230

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Postai cím: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás a mezőgazdasági és erdei biomasszára vonatkozó új fenntarthatósági kritériumok végrehajtásához a megújuló energiáról szóló irányelv átdolgozása keretében

Hivatkozási szám: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés általános célkitűzése hozzájárulás a megújuló energiáról szóló II. irányelv erdei (kockázatalapú megközelítésű) és mezőgazdasági biomasszára vonatkozó, új fenntarthatósági kritériumainak uniós tagállamok általi gyors, egységes és költséghatékony végrehajtásához. A munka keretében segítséget nyújtanak továbbá a gazdasági szereplőknek az energiatermeléshez szükséges fenntartható biomassza beszerzéséhez, valamint az auditoroknak és ellenőröknek annak értékelése során, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen megfelelnek-e az EU új bioenergiával kapcsolatos fenntarthatósági kritériumoknak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatások teljesítésére a nyertes ajánlattevő létesítményeiben kerül sor. A nyertes ajánlattevő és a Bizottság közötti megbeszélésekre azonban a Bizottság brüsszeli irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés konkrét célkitűzése segítségnyújtás a Bizottság számára a következők terén:

— operatív útmutató kidolgozása az erdei biomasszára vonatkozó új, kockázatalapú fenntarthatósági kritériumok végrehajtásáról, beleértve a releváns fogalmak magyarázatát, a szóban forgó kritériumok alkalmazási módjának kidolgozását és a fenntarthatósági megfelelőség igazolására szolgáló, elérhető bizonyítékok azonosítását (1. feladat),

— operatív útmutató kidolgozása a mezőgazdasági biomasszára vonatkozó új fenntarthatósági kritériumok végrehajtásáról, beleértve a releváns fogalmak magyarázatát, a vonatkozó felügyeleti és irányítási rendszerek legjobb gyakorlatainak felülvizsgálatát, valamint a fenntarthatósági megfelelőség igazolására szolgáló, elérhető bizonyítékok azonosítását (2. feladat),

— a nemzeti vagy szubnacionális törvények elemzése az erdei biomasszára vonatkozó új kritériumokkal összevetve; valamint esettanulmányok készítése az alkalmazhatóság 1. és 2. feladatban javasolt módszerek/bizonyítékok típusai alapján történő ellenőrzése érdekében, valamint a kockázatok és bizonytalanságok, illetve azok megoldásainak azonosítása érdekében (3. feladat),

— segítségnyújtás a Bizottságnak az érdekelt felekkel folytatott párbeszédek során azzal a céllal, hogy szakmai visszajelzést kapjanak az 1., 2. és 3. feladat eredményeiről, valamint biztosítsák a projekt pontosságát és objektivitását (4. feladat).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2019. évi éves munkaprogram az energia területén

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/03/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/03/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue de Mot 24, 1040 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a pályázatbontó bizottság elnöke közli a pályázók nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek a pályázat eredményéről történt értesítésétől, illetve értesítés hiányában a vonatkozó tájékoztatás napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem jár a határidő felfüggesztésével, sem új határidő kitűzésével.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Nidergerünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2019