Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 57074-2023

27/01/2023    S20

Lithuania-Visaginas: Accident and health insurance services

2023/S 020-057074

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
National registration number: 255450080
Postal address: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Town: Visaginas
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
Postal code: 31152
Country: Lithuania
Contact person: Tatjana Grigaitienė
E-mail: Tatjana.Grigaitiene@iae.lt
Telephone: +370 61006439
Internet address(es):
Main address: http://www.iae.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=684606
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=684606&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Eksploatacijos nutraukimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DARBUOTOJŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.1.2)Main CPV code
66512000 Accident and health insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkančioji organizacija perka Darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugas - preliminarus darbuotojų skaičius - 1613 darbuotojų.

Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali kisti +/- 10 procentų.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 110 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66512000 Accident and health insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje išskyrus Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Draudžiami visi įmonės darbuotojai vienodomis draudimo sąlygomis:

1.1. Preliminarus draudžiamų darbuotojų skaičius - 1613.

1.2. Draudžiamųjų darbuotojų skaičius draudimo poliso galiojimo

metu gali didėti arba mažėti ne daugiau kaip iki 10 %.

2. Draudimo naudos gavėjas - darbuotojai (apdraustieji) arba teisėti jų paveldėtojai.

3. Draudimo objektas - turtiniai interesai, kurie atsirado dėl nelaimingo atsitikimo ir

susiję su apdraustųjų:

- mirtimi;

- neįgalumu;

- kaulų, sąnarių, vidaus organų ir minkštųjų audinių traumomis;

- kritinėmis ligomis.

4. Numatytas maksimalus biudžetas visiems darbuotojams ne didesnis nei 110 000 EUR.

5. Draudikai turi pateikti turinio pasiūlymą draudimo planui:

5.1. Draudimo suma kiekvienam apdraustajam mirties atveju - ne mažesnė kaip 20 000 EUR;

5.2. Draudimo suma kiekvienam apdraustajam neįgalumo atveju - ne mažesnė kaip 20 000 EUR;

5.3. Draudimo suma kiekvienam apdraustajam traumų atveju (kaulų, sąnarių, vidaus organų ir minkštųjų audinių traumų, kaulų lūžių ir smulkių traumų atveju) - pateikti draudimo sumą kiekvienam apdraustajam, kuri turi būti ne mažesnė kaip 15 000 Eur;

5.4. Draudimo suma kiekvienam apdraustajam Kritinės ligos atveju - 2 000 EUR;

Maksimali draudimo įmoka 1613 darbuotojams - 110 000 EUR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: draudimo suma kiekvienam apdraustajam (kaulų, sąnarių, vidaus organų ir minkštųjų audinių traumų, kaulų lūžių ir smulkių traumų atveju), Eur / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), preliminariai patvirtinantis, kad tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Draudimo įmokos mokomos lygiomis dalimis kas keturis prievolių vykdymo mėnesius. Pirmai įmokai turi būti taikomas 14 dienų atidėjimas prieš teikiant elektroninę sąskaitą, pagal kurią bus atliekamas mokėjimas.

2. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,04 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

3. Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) vykdo viešąjį pirkimą Darbuotojų nelaimingų atsitikimo draudimo paslaugų pirkimas (BVPŽ kodas 66512000-2) (toliau - Pirkimas). 2022 m. vykdyto Darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugų pirkimo procedūros (CVPIS pirkimo Nr. 636988) pasibaigė nesudarius viešojo pirkimo pardavimo sutarties, nes buvo atmestas vienintelio Pirkimo dalyvio pasiūlymas dėl per didelės PO nepriimtinos kainos. PO, atlikusi rinkos konsultaciją, atsižvelgusi į rinkos konsultacijos metu rinkos dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pakartotinai vykdo pirkimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojančios Darbuotojų nelaimingų atsitikimo draudimo paslaugų sutarties terminas pasibaigia 2023-01-31, pirkimo procedūra yra kartojama, vadovaujantis LR VPĮ 60 str. 3 d., vykdoma pagreitinta pirkimo procedūra.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/02/2023
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/02/2023
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) vykdo viešąjį pirkimą Darbuotojų nelaimingų atsitikimo draudimo paslaugų pirkimas (BVPŽ kodas 66512000-2) (toliau - Pirkimas). 2022 m. vykdyto Darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugų pirkimo procedūros (CVPIS pirkimo Nr. 636988) pasibaigė nesudarius viešojo pirkimo pardavimo sutarties, nes buvo atmestas vienintelio Pirkimo dalyvio pasiūlymas dėl per didelės PO nepriimtinos kainos. PO, atlikusi rinkos konsultaciją, atsižvelgusi į rinkos konsultacijos metu rinkos dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pakartotinai vykdo pirkimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojančios Darbuotojų nelaimingų atsitikimo draudimo paslaugų sutarties terminas pasibaigia 2023-01-31, pirkimo procedūra yra kartojama, vadovaujantis LR VPĮ 60 str. 3 d., vykdoma pagreitinta pirkimo procedūra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Postal address: Elektros g. 9
Town: Panevėžys
Postal code: 35175
Country: Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/01/2023