Services - 59608-2017

16/02/2017    S33    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 033-059608

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Masarykova univerzita
00216224
Žerotínovo nám. 617/9
Brno
601 77
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jana Zikmundová
Telephone: +420 549493411
E-mail: zikmundova@rect.muni.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.muni.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.muni.cz

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu FI, MU.

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno. Předmět veřejné zakázky bude plněn po jednotlivých výkonových fázích a etapách.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9 (příp. Fakulta informatiky, Botanická 68a), Brno.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno. Předmět veřejné zakázky bude plněn po jednotlivých výkonových fázích a etapách.

II.2.14)Additional information

Zadavatel usiluje o to, aby realizace předmětu veřejné zakázky byla spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
03/04/2017

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

V podrobnostech viz: https://zakazky.muni.cz/vz00004393

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/02/2017