Supplies - 62855-2018

10/02/2018    S29

Poland-Warsaw: Various office equipment and supplies

2018/S 029-062855

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
National registration number: 1401
Postal address: ul. A. Felińskiego 2B
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Not specified
Postal code: 01-513
Country: Poland
Contact person: Jacek Wielkopolanin
E-mail: jacek.wielkopolanin@mz.mofnet.gov.pl
Telephone: +48 225618018
Fax: +48 225618268
Internet address(es):
Main address: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Reference number: PN/32/2017
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A i 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na części:

Część 1 – artykuły papiernicze,

Część 2 – materiały biurowe.

Szczegóły realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis realizacji zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 139 024.40 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30199230 Envelopes
30199792 Calendars
22816000 Pads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Not specified
Main site or place of performance:

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2A do SIWZ Formularz cenowy i załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia - opis realizacji zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji.

1)Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2A do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu artykułów papierniczych i materiałów biurowych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym.

2)O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
30192000 Office supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Not specified
Main site or place of performance:

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1Ado SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2B do SIWZ Formularz cenowy i załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia- opis realizacji zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji.

1)Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2B do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu artykułów papierniczych i materiałów biurowych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym.

2)O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 221-458846
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Partner XXI Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
National registration number: PL
Postal address: ul. Korczoka 14
Town: Zabrze
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 41-806
Country: Poland
E-mail: przetargi@partner21.pl
Telephone: +48 222506442
Fax: +48 222506401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 919 512.20 PLN
Total value of the contract/lot: 1 709 358.07 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Partner XXI Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
National registration number: PL
Postal address: ul. Korczoka 14
Town: Zabrze
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 41-806
Country: Poland
E-mail: przetargi@partner21.pl
Telephone: +48 222506442
Fax: +48 222506401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219 512.20 PLN
Total value of the contract/lot: 958 850.44 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/02/2018