Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 65023-2023

01/02/2023    S23

Magyarország-Debrecen: Közút építése

2023/S 023-065023

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 109-306638)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagymacsi bekötőút kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000773852022
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagymacsi bekötőút és hozzá kapcsolódó egyéb utak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, hírközlési hálózat, kisfeszültségű elektromos hálózat, közvilágítás és szénhidrogén vezeték rendszer kivitelezési munkáinak elvégzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2023
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 109-306638

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 30/01/2023
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 13/02/2023
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 30/01/2023
Helyi idő: 12:30
Helyesen:
Dátum: 13/02/2023
Helyi idő: 12:30
VII.2)További információk: