TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Works - 67543-2017

22/02/2017    S37    - - Works - Additional information - Not applicable 

Romania-Deva: Refuse and waste related services

2017/S 037-067543

UAT Judetul Hunedoara, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, For the attention of: Eugen Mitrita, Lia Goanta, Deva 330005, Romania. Telephone: +40 254226200. Fax: +40 254226200. E-mail: achizitiicjhd@gmail.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 10.12.2016, 2016/S 239-436320)

RE:
CPV:90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

Refuse and waste related services

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Urban solid-refuse disposal services

Refuse recycling services

Landfill management services

Instead of: 

IV.1) Criterii de atribuire:

Pretul ofertei 40.

Pretul ofertei 40.

Pretul ofertei 20.

Read: 

IV.1) Criterii de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic:

— Pretul ofertei: nivelul tarifului de tratare mecano-biologica TMB - 40 %;

— Pretul ofertei: nivelul tarifului de sortare - 40 %;

— Pretul ofertei: nivelul tarifului de depozitare - 20 %.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

1. In fisa de date a achizitiei, cap.IV.2.1.) Criterii de atribuire, se elimina sintagma „costul cel mai scazut” si se inlocuieste cu sintagma „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

2. Din continutul documentatiei descriptive, fila 5, se elimina prevederea:

„Eliminarea deseurilor: in judetul Hunedoara, eliminarea deseurilor (aprox 170 000 t/an) s-a realizat pana in iunie 2015 in cadrul a 3 depozite neconforme, in Vulcan, Orastie, Deva Depozitele neconforme Orastie si Deva au sistat functionarea in iunie 2015, iar depozitul neconform Vulcan in iunie 2016. Pentru continuitatea serviciului de salubrizare si depozitare a deseurilor, la Deva, in vecinatatea depozitului neconform a fost construita o platforma de stocare temporara a deseurilor. Deseurile depozitate temporar pe acesta platforma pana la darea in functiune a CMID, max. 70 000 t, vor fi preluate la CMID fara plata, in conditiile impuse de legislatia in vigoare privind depozitarea deseurilor, iar transportul pana la CMID va fi asigurat de catre operatorul/administratorul platformei de stocare a deseurilor”.

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prevederilor art. 53 alin. (1) din HG nr. 8672016, avand in vedere Decizia CNSC nr. 311/C7/2988/81 din data de 9.2.2017, inregistrata la sediul entitatii contractante cu nr. 1936/14.2.2017. Entitatea contractanta urmeaza sa adopte si celelalte masuri de remediere dispuse prin Decizia CNSC nr. 311/C7/2988/81 din data de 9.2.2017; acestea se vor aduce la cunostinta operatorilor economici interesati, in termenul dispus de CNSC, prin publicarea unei erate ulterioare.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 20.2.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro