Works - 69450-2017

23/02/2017    S38    - - Works - Additional information - Not applicable 

Romania-Deva: Refuse and waste related services

2017/S 038-069450

UAT Judetul Hunedoara, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, For the attention of: Eugen Mitrita, Lia Goanta, Deva 330005, Romania. Telephone: +40 254226200. Fax: +40 254226200. E-mail: achizitiicjhd@gmail.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 10.12.2016, 2016/S 239-436320)

RE:
CPV:90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

Refuse and waste related services

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Urban solid-refuse disposal services

Refuse recycling services

Landfill management services

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

In contractul de concesiune, articolul 18 – bunurile utilizate in derularea contractului, se completeaza dupa cum urmeaza:

„18.3. Bunuri de preluare

18.3.1. Acestea sunt bunurile care, la incetarea contractului, pot reveni delegatarului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a se prelua.

18.3.2. La incetarea prezentului contract din orice cauza, delegatarul are dreptul de a dobandi bunurile de preluare, cu plata unei sume de bani egala cu valoarea contabila actualizata a acestora, stabilita de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de parti.

18.3.3. In termen de cel mult 15 zile inainte de data incetarii contractului, delegatarul va notifica delegatului care sunt bunurile de preluare pe care doreste sa le dobandeasca.

18.3.4. Delegatul va transfera proprietatea si posesia asupra bunurilor de preluare catre delegatar dupa primirea platii valorii acestora, stabilita conform art. 18.3.2.”

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prevederilor art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016, ca urmare a solicitarilor de clarificari primite din partea unui operator economic.