Szolgáltatások - 73182-2019

15/02/2019    S33    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Szakpolitikai támogatás a fűtés és hűtés szén-dioxid-mentesítéséhez

2019/S 033-073182

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Brussels
1049
Belgium
E-mail: ENER-TENDER-2018-495@EC.EUROPA.EU
NUTS-kód: BE10

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4281
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4281
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakpolitikai támogatás a fűtés és hűtés szén-dioxid-mentesítéséhez

Hivatkozási szám: ENER/C1/2018-495
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés tárgya tudományos (metatanulmány a vonatkozó kutatásokra és projektekre irányulóan) és szakmai segítségnyújtás (dokumentumok megosztására szolgáló online felület, szakértői workshopok és az érdekelt feleknek szóló konferencia szervezése) az érdekelt feleknek szóló felület létrehozásához és szakpolitikai ütemterv összeállításához az európai fűtés és hűtés szén-dioxid-mentesítéséhez.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatások teljesítésére a nyertes ajánlattevő létesítményeiben kerül sor. A nyertes ajánlattevő és a Bizottság közötti megbeszélésekre azonban a Bizottság brüsszeli irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzései a következők:

− a vonatkozó kutatásokat és projekteket katalogizáló metatanulmány létrehozása és online elérhetővé tétele,

− online konzultációs fórum biztosítása és a dokumentumok közzétételének előmozdítása,

− a kulcsfontosságú kérdések meghatározása és elemzése,

− az ismeretek terén fennálló hiányosságok megszüntetése, valamint a fűtésre és hűtésre vonatkozó szén-dioxid-mentesítési megoldások megvitatása,

− találkozók és egy konferencia szervezése és lebonyolítása,

− szén-dioxid-mentesítési ütemterv javaslata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

H2020 munkaprogram (2018–2020)

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/03/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/03/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a pályázatbontó bizottság elnöke közli a pályázók nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Európai Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Strasbourg
67001
Franciaország
Telefon: +33 3881-72313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 3881-79062

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek a pályázat eredményéről történt értesítésétől, illetve értesítés hiányában a vonatkozó tájékoztatás napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem jár a határidő felfüggesztésével, sem új határidő kitűzésével.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Törvényszék
Rue du Fort Nidergerünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2019