Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 73184-2019

15/02/2019    S33

Spanyolország-Madrid: Média-tanácsadási szolgáltatások biztosítása az Európai Bizottság Spanyolországi Képviselete számára

2019/S 033-073184

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General Communication, Representation in Spain
Város: Madrid
NUTS-kód: ES300 Madrid
Ország: Spanyolország
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/spain/business-funding/tenders_es
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Média-tanácsadási szolgáltatások biztosítása az Európai Bizottság Spanyolországi Képviselete számára

Hivatkozási szám: PO/2018-21/MAD
II.1.2)Fő CPV-kód
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat célja olyan szolgáltatások beszerzése az Európai Bizottság Spanyolországi Képviselete számára, amelyek lehetővé teszik a számára, hogy a nyilvánosságnak, egyéb meghatározott célcsoportoknak és a médiának információkat szolgáltasson a Bizottság politikáiról.

A Bizottság által igényelt szolgáltatások lehetővé teszik számára, hogy javítsa a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek koordinálását, valamint továbbfejlessze tájékoztatási és kommunikációs szakpolitikáját.

A végső cél, hogy a Bizottság tevékenységeit, célkitűzéseit és politikáit ismertebbé tegyék a nyilvánosság körében a média, a rendezvények és a kampányok segítségével.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

I. tétel – Stratégiai kommunikációs és audiovizuális tanácsadási szolgáltatások

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
92122000 Mozifilm-forgalmazási szolgáltatások
92400000 Hírügynökségi szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92312211 Írói ügynökségi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES ESPAÑA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A II. tétel keretében biztosítandó szolgáltatások részletes leírását a pályázati dokumentáció I. melléklete tartalmazza, amely a https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306 címen a „Dokumentumkönyvtár“ menüpontban található

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést kezdetben 12 hónap időtartamra kötik, amely legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónappal automatikusan meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

II. tétel – Online kommunikációs és audiovizuális tanácsadási szolgáltatások közösségi médiához

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
92122000 Mozifilm-forgalmazási szolgáltatások
92400000 Hírügynökségi szolgáltatások
92312211 Írói ügynökségi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES ESPAÑA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A II. tétel keretében biztosítandó szolgáltatások részletes leírását a pályázati dokumentáció I. melléklete tartalmazza, amely a https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306 címen a „Dokumentumkönyvtár“ menüpontban található

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést kezdetben 12 hónapra kötik, mely időtartam 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/03/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/03/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság, Representación en España

Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid, SPANYOLORSZÁG

Sala de reuniones 1o planta

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból a pályázatbontás előtt legkésőbb két munkanappal el kell küldenie a képviselők teljes nevét, születési dátumát, nemzetiségét, valamint személyiigazolvány- vagy útlevélszámát a következő címre: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu.

További információért lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Belgium
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2019