Szolgáltatások - 73186-2018

17/02/2018    S34

Luxemburg-Luxembourg: EBB - EBB-csoport, Ideiglenes munkaerő protokolláris szolgáltatásokra

2018/S 034-073186

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100 Bvd konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3265
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBB-csoport, Ideiglenes munkaerő protokolláris szolgáltatásokra

Hivatkozási szám: MHA-1447
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EBB-csoportot képviselő EBB pályázati felhívást tesz közzé (nyílt eljárás) azzal a céllal, hogy keretszerződést kössön egy szolgáltatóval az EBB protokolláris és eseményszervezési osztályának nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szolgáltatónak az alábbi 2 kategóriában kell szakképzett ideiglenes személyzetet biztosítania : Maître d’Hôtel és Chef de Rang, akik írásbeli kérelemre fogadják és kiszolgálják az EBB vendégeit az étkezőinkben.

Rendkívül fontos, hogy a szolgáltató által biztosított ideiglenes személyzet, amely az EBB-csoport telephelyén dolgozik, megőrizze a látogatók/találkozók bizalmas jellegét.

A célkitűzés a különféle rangú látogatók fogadása és kiszolgálása terén az EBB-csoportra jellemző különösen magas színvonal fenntartása. Az EBB-csoportnak egy olyan rugalmas szolgáltatóra van szüksége, amely megőrzi a kiválasztás magas szintjét és állandó, kielégítő szolgáltatást nyújt az ideiglenes személyzet toborzása/képzése terén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést hatálybalépésének napjától kezdve 1 (egy) éves időszakra kötik, és magában foglalja a pályázati dokumentumokban említett 2 hónapos próbaidőt. Hallgatólagosan meghosszabbítható 3 (három) egymást követő alkalommal 1 (egy) évvel, összesen maximum 4 (négy) évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/03/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/04/2018
Helyi idő: 15:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrunewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/02/2018