A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 73190-2018

17/02/2018    S34

Belgium-Brüsszel: SBAS-hitelesítés

2018/S 034-073190

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postai cím: Avenue d'Auderghem 45
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SBAS-hitelesítés

Hivatkozási szám: 658/PP/GRO/RCH/17/10415
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság (EB) az Európai GNSS Ügynökség (GSA) bevonásával határozza meg a jelenleg meghatározott EGNOS V3 szolgáltatásindításokon túlmenően az EGNOS-program hosszú távú alakulásának ütemtervét. A változásoknak támogatniuk kell a biztonságosabb és hatékonyabb légi műveletek megvalósítását.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38112100 Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ennek a tevékenységnek a célja az SBS-hez nyújtott optimális hitelesítési megoldások meghatározásának támogatása, valamint az elért védelmi szint és az SBAS-szolgáltatásra gyakorolt hatás mérése. A projekt során biztosítva lesznek a múltbéli tevékenységekből származó releváns ráfordítások (input) és a nemzetközi fórumok.

Az ajánlattevő feladata lesz az SBAS-üzenethitelesítésre adott különböző hitelesítési javaslatok megvalósítása és tesztelése, amely magában foglalhat standard titkosítási protokollokat és kódolási sémákat, valamint az SBAS-teljesítményekre a felhasználók szintjén gyakorolt hatás értékelését.

A nyertes ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az értékelési kritériumokra vonatkozóan, és kompromisszumot kell kötnie a későbbiekben az Európai Bizottság és a GSA, valamint egyéb légi közlekedésben érdekelt felek által értékelendő különböző hitelesítési megoldásokra irányulóan.

A nyertes ajánlattevő feladata az Európai Bizottság támogatása a tervezési/fejlesztési tevékenységekben résztvevő, más régiókból (USA, Japán, stb.) származó egyéb SBAS-szervezetek koordinálása terén. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előreláthatólag 2019-ig meghatároz és szabványosít egy SBAS hitelesítési megoldást.

A nyertes ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a javasolt hitelesítési megoldásoknak biztosítaniuk kell a korábbi GPS L1 SBAS vevőkészülékek előző verzióival való kompatibilitást. A hitelesítési technikákat opcionális lehetőségként kell bevezetni a multifrekvenciás és multikonstellációs képességekkel fejlesztett SBAS-rendszerek következő generációjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ez a művelet az EU Horizont 2020 (H2020) kutatási és fejlesztési keretprogramjának részeként valósul meg.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

„Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet“.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/04/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Az iroda címe: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, Belgium

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki részt vesz a pályázatbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az Európai Unióval két- vagy többoldalú közbeszerzési különmegállapodást kötött, harmadik országból származó szereplők számára biztosítani kell a pályázati eljárásban való részvétel lehetőségét, a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint. A Bizottság a H2020-hoz kapcsolódó, harmadik országokbeli szereplőktől is elfogad pályázatokat. A részvétel nyitott az SBAS szolgáltatás-meghatározásban jelenleg résztvevő nem-uniós szervezet azon természetes és jogi személyeinek is (azaz a 4. feladatban feltüntetett 3 ország - lásd a pályázati dokumentáció 1.1.5. szakaszát), amelyek még nem írtak alá ilyen megállapodásokat a jelen pályázati felhívás vonatkozásában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet, mivel a vonatkozó információt az ajánlati felhívás tartalmazza.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/02/2018