Szolgáltatások - 75354-2017

28/02/2017    S41

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2017/S 041-075354

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Várhelyi Katalin, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó (00438)
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Telefon: +36 17930640
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beszerző és ellátó szervezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 000 520 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79992000 Recepciós szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU333 Csongrád
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU102 Pest
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarországon jelenleg: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Kecskemét, Szeged, Gödöllő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Élőerős személy és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem,rendezvénybiztosítás), és recepciós szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérő (AK) mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó budapesti és vidéki ingatlanokban, külső helyszínen. Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb kapcsolódó feladatok mennyisége a szerződés időtartama alatt + 30 %kal változhat.

I. Recepciós szolgáltatás nyújtása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 52 fő, 133 210 óra/év.

II. Őrzési (személy és vagyonvédelmi feladatok) ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 264 fő, 1 943 322 óra/év.

III. Egyéb, eseti jellegű vagyonvédelmi feladatok ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: jellemzően rendezvények biztosítása (50 fő, 210 000 óra/év), pénzszállítás biztosítása (8 fő, 1 800 óra/év), különleges esetekben azonnali vagyonőrzés biztosítása (10 fő, 9 500 óra/év).

Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb kapcsolódó feladatok mennyisége valamint a teljesítés szükséges létszám a szerződés időtartama alatt + 30 %-kal változhat.

A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése a dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletesen meghatározásra kerül.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.

Továbbá a keretszerződés tárgya szerinti őrzési feladatok ellátásához és recepciós szolgáltatások nyújtásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanok száma országosan 51 objektum, amelyek száma, valamint a felhívás II.2.3) pontjában megjelölt földrajzi területek szerinti helyszíne a keretszerződés időtartama alatt a felhívásban is előre jelzetten változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez tartozó épületekkel oly mértékben bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti. Mindez olyan bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek szerinti részajánlattétel lehetőségét nem áll módjában biztosítani.

A szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződés aláírásáig valamennyi ismert, a nyertes ajánlattevő oldalán a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában teljesíteni kell az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét.

A szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kell biztosítani, havi 174 órára vetített alappal. Nyertes Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a jogszabály által megállapított kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimumnak megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó megbízási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve megfizetni.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 000 520 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés meghosszabbítható: Amennyiben a keretszerződésben rögzített keretösszeg a 36. hónap végéig nem kerül felhasználásra, Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalúan, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

AK előírja a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a 63. §ban meghatározott kizáró okok fenn nem állásának követelményét. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges nyilatkozni.

AK előírja az Alkotmányvédelmi Hivatal által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét. Igazolása: cégszerűen aláírt nyilatkozat.

Karakterkorlátozás miatt további alkalmassági minimumkövetelmény jelen felhívás VI.3) pontjában kerülnek meghatározásra.

A kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények vonatkozásában megkövetelt igazolási módokat a részvételi dokumentáció részletesen tartalmazza.

A jelentkezés benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csak nyilatkozni köteles, a részletes igazolást az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésén alapuló felhívását követően kell benyújtani.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmt).

22/2006.(IV.25.) BM rendelet a Szvmt. végrehajtásáról.

162/2014.(VII.8.) Korm. rend. a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról.

A Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerinti értékelési részszempontok és súlyszámuk karakterkorlátozás miatt itt:

1)Az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft): 60.

2.Szakmai ajánlat: 40.

a) A szerződés keretében a személy és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége. 20.

b) A szerződés keretében alkalmazni kívánt személy és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási folyamatának és módszerének kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége). 20.

A szakmai ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a dokumentációban kerülnek részletezésre.

Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont. A részszempontok értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016.) szerint, az 1.részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében sorba rendezéssel, sorba rendezést követően pedig a helyezések pontszámokká történő alakítása az arányosítás módszerével történik.

A részszempontokkal szembeni követelményeket, az értékelés módszerének ismertetését a részvételi dokumentáció tartalmazza.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenérték kiegyenlítése havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik. AK előleget nem fizet. A szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

Amennyiben a szerződés teljesítése során az ellenszolgáltatás egy része európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, az ellenérték teljesítése várhatóan utófinanszírozással, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

AK a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, kötbér fizetésére köteles.

A szerződés teljesítésére, biztosítékaira vonatkozó részletes előírásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül 5 alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást. A rangsorolás jelen felhívás VI.3) M.1.a)b)c) pontjaiban meghatározott referencia előírásoknak és igazolási módnak megfelelő, magasabb db számú illetve értékű referenciák alapján a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A módszer részletes ismertetése a részvételi dokumentációban történik.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 20/03/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények: P.1) Alkalmas a részvételre jelentkező (RJ), amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összességében elérte vagy meghaladta a 2 000 000 000 HUF-ot.

P.2) Alkalmatlan a RJ, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérleg szerinti ill. 2016-ban adózott eredménye alapján a mérleg szerinti illetve adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a RJ P.2. pont szerint alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása) származó – áfa nélkül számított – árbevétele nem éri el a legalább a 2 000 000 000 HUF-ot.

P.3) Alkalmas a RJ, amennyiben a jelentkezés benyújtásának időpontjában rendelkezik a hatályos jogszabályoknak megfelelő, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás) kiterjedő, legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 45 000 000 HUF/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények:

M.1) Alkalmas a RJ, amennyiben a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) összesen rendelkezik

a) legalább 1 db referenciával, amely legalább 5 portaszolgálati és 5 járőrszolgálati őrhelyre vonatkozó és legalább 6 hónap időtartamig folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített szolgáltatásról (portaszolgálat és járőrszolgálat) szóló referenciával;

b) legalább 1 db őrzési feladatok nyújtására vonatkozó, legalább 6 hónap időtartamig folyamatosan teljesített referenciával, melynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 10 000 000 HUF/hó összeget;

c) legalább 1 db, minimum 7 500 fős látogatói létszámmal bíró rendezvény biztosítására vonatkozó referenciával.

A fenti, a)-c) pont szerinti követelményeket egy vagy több referenciával is lehet teljesíteni, egy referencia a fenti követelmények közül többet (akár mindhárom követelményt) is kielégíthet.

M.2) Alkalmas a RJ, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik:

a) legalább 4 fő szakemberrel, akik legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) és legalább 3 éves (36 hónap) személy és vagyonőri gyakorlattal rendelkeznek;

b) legalább 4 fő szakemberrel, akik alapfokú iskolai végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónap) személy- és vagyonőri gyakorlattal rendelkeznek;

c) legalább 2 fő szakemberrel, akik emelt szintű biztonságszervező szakképesítéssel (OKJ 52 861 01, vagy annak a korábbi hatályos OKJ jegyzék szerint megfelelő végzettséggel) és legalább 3 éves (36 hónap) személy és vagyonőri tevékenység koordinálásában és/vagy irányításában szerzett gyakorlattal rendelkeznek;

d) legalább 2 fő szakemberrel, akik legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi), valamint legalább 2 éves (24 hónap) recepciós feladatok ellátásban gyakorlattal rendelkeznek;

e) legalább 4 fő szakemberrel, akik rendelkeznek röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló) jogszabályban foglaltaknak megfelelő, szakszerű üzemeltetésének igazolt ismeretével.

Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel tekintetében is megnevezhető. Ajánlatkérő a kért szakemberek esetében a meghatározott végzettség / képzettségnél az azzal egyenértékű végzettségű/képzettségű szakembert elfogad.

M.3) Alkalmas a RJ, amennyiben rendelkezik élőerős személy- és vagy. védelmi szolgáltatások végzése (személyvéd., objektumvéd., rendezvénybizt.), röntgensugárzást alkalmazó biztonságtechnikai berendezésekkel végrehajtott ellenőrzésre is kiterjedő MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány vagy EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Az eljárásra vonatkozó további információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok a részvételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek a következő elektronikus elérhetőségen: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele.

2) A közbeszerzési eljárás és a jelentkezés, majd az ajánlattétel nyelve a magyar.

3) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.

4) A jelentkezésben a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (RJ) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

5) A RJ-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a jelentkezésében meg kell jelölnie az a) és b) szerinti adatokat.

6)A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban külön meghatározott, valamint a Kbt-ben kötelezően előírt nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat is.

7) Ajánlatkérő (AK) felhívja a RJ-ők figyelmét, hogy az eljárás első, részvételi szakaszában a RJ nem tehet ajánlatot, ajánlattétel esetén a jelentkezése a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.

8) Ajánlatkérő (AK) a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

9)Jelen felhívásban a P.1)-P.3) pontokban, valamint M.1)-M.3) pontokban meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó, illetve pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

10) A RJ-nek (közös jelentkezés esetén valamennyi jelentkezőnek, a jelentkezésben a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt alvállalkozónak, kapacitást biztosító más szervezetnek) igazolnia kell, hogy rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés szerinti érvényes működési engedéllyel.

11) AK felhívja a RJ-ők figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében illetve a 138. §-ban foglaltakra.

12) AK a hiánypótlás során a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat jelen eljárásban alkalmazza.

13) AK jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban, a hivatkozott jogszabályi feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amely személy- illetve vagyonvédelmet érintő biztosítási, őrzési munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó új szolgáltatások beszerzésére irányulhat.

14)AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15)AK az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte, köti meg a szerződést.

16) A jelentkezések benyújtási határideje és felbontásának időpontja: jelen felhívás IV.2.2) pontja szerinti időpont, a benyújtás és felbontás helye: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10.

17) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja: 26.4.2017.

18) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek 10 000 000 HUF ajánlati biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 54. § és a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2017