Services - 75657-2019

15/02/2019    S33    - - Services - Additional information - Open procedure 

Poland-Warsaw: Public road transport services

2019/S 033-075657

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, For the attention of: Dorota Marszał, Warszawa 00-848, Poland. Telephone: +48 224594288. Fax: +48 224594224. E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.2.2018, 2018/S 023-049733)

Object:
CPV:60112000

Public road transport services

Instead of: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.9.2019

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.2.2019

Read: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 28.3.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.9.2019