Szolgáltatások - 82434-2019

21/02/2019    S37

Németország-Köln: ECCAIRS 2.0 eseményjelentési platform

2019/S 037-082434

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége
Postai cím: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Repülésbiztonság, környezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ECCAIRS 2.0 eseményjelentési platform

Hivatkozási szám: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés tárgyát egy esemény-, baleset- és incidensjelentési rendszer kidolgozása, bevezetése és karbantartása képezi.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48800000 Információs rendszerek és szerverek
48810000 Információs rendszerek
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
72200000 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
72253200 Rendszer-támogatási szolgáltatások
72254100 Rendszertesztelési szolgáltatások
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

Az EU-n belül.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A főbb elvárt szolgáltatások a következők:

— a megoldás technikai kidolgozása,

— a végső felhasználói elfogadási tesztelés,

— a megoldás hatékony bevezetése,

— fejlesztő karbantartás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés 2 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra automatikusan megújul, kivéve, ha valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

Maximális időtartam: 48 hónap.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A CEF (Connecting Europe Facility – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) terén folytatott pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó 2014. évi többéves – a közlekedési ágazatra vonatkozó – munkaprogram létrehozásáról szóló, 26.3.2014 keltezésű bizottsági végrehajtási határozat.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A meglévő „ECCAIRS“ eseményjelentési platform jelenlegi verziójának támogatása 2020 1. negyedévében megszűnik.

Az Ügynökség feladata az (saját kizárólagos és egyedüli felelősségére), hogy ezt a verziót átalakítsa és mindennemű késés nélkül a szóban forgó időpontig teljes mértékben működőképessé tegye.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/03/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/03/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA), Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne/NÉMETORSZÁG.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/02/2019