Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 83945-2016

12/03/2016    S51

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 051-083945

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53. (MOM Park), E épület, III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián
E-mail: nfp@kehop.info
Telefon: +36 17961009
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.provitalzrt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53. (MOM Park), E épület, III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián
Telefon: +36 17961009
E-mail: nfp@kehop.info
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.provitalzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Fejér megye, Tolna megye, Somogy megye, Baranya megye, Bács-Kiskun megye és Zala megye [ld. a VI.3) 11. pontot is].

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása az észak- és közép-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

Mennyiség: nettó 70 000 000 000 HUF keretösszeg. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre.

Főbb becsült munkanemek (a keretmegállapodás alapján megrendelt mennyiségek az alábbi tájékoztató adatoktól a ténylegesen felmerült ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek):

— vízi közmű hálózat kivitelezése és rekonstrukciója:

—– bekötés szám: 4 700 db,

—– gravitációs gerincvezeték hossza: 73 000 m,

—– nyomóvezetékek hossza: 45 000 m,

— szennyvíztisztító telep építése, bővítése, felújítása, technológiai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és rekonstrukciója:

—– tisztítási kapacitás: 127 000 LE.

A megvalósításra az adott eseti projekt Támogatási Szerződésében foglaltak alapján kerül sor.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezhetik a keretmegállapodásos eljárás 2. részében továbbá különösen az alábbi – részletesebben a dokumentációban meghatározott – feladatok:

— kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal,

— a szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés),

— érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, kivitelezési tervek elkészítése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése,

— építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése,

— megvalósulási tervek készítése,

— tervezői művezetés,

— lőszermentesítés,

— régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése,

— régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,

— üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,

— üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel,

— vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata,

— érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása,

— a kivitelezés érdekében felmerülő zöld kár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A jelen pontban ismertetett feladatok tájékoztató jellegűek, a részletes feladatok a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóan kivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretében megvalósuló beruházások.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a beszerzési igényét 6 külön eljárás keretében valósítja meg, valamennyi eljárás eredményeként 4 gazdasági szereplővel keretmegállapodást kötve, így a beszerzési igényének további darabokra bontása, s a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésének a)–b) és d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8–9. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-ban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §, továbbá a 63. § (1) bekezdésének a)–b) és d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

További feltételek:

— a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,

— a fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni,

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1–P/4. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— számla száma,

— mióta vezeti a számlát,

— a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.);

P/2–P/3. a Kr. 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

A Kr. 19. § (2) szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket;

P/4. a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év teljes nettó, illetve ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó árbevételének, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/2–P/3., illetve a P/4. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 , számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül 1-nél több üzleti évben negatív volt.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevőnek vagy jogelődjének a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év bármelyikében a saját tőkéje nem érte el a nettó 750 000 000 HUF mértéket.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 9 750 000 000 HUF összeget.)

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el a 13 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 9 750 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1–P/2. pontokban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül 1 felel meg, míg a P/3–P/4. pontokban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1–M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát (M/1.1–M/1.4.). A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során;

M/2. a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt – akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 3 500 db bekötést;

M/1.2. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmazza összesen legalább 54 700 m hosszúságú és legalább DN200 átmérőjű gravitációs gerinc-és/vagy gyűjtővezeték építését;

M/1.3. legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmazza összesen legalább 9 000 m hosszúságú és legalább DN63 átmérőjű nyomóvezeték építését;

M/1.4. legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített összesen legalább 60 000 LE mértékű tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep(ek) építését és/vagy technológiai fejlesztését tartalmazó referencia.

Ajánlatkérő a technológiai fejlesztés tekintetében bemutatott referenciát kizárólag az alábbi feltételek párhuzamos teljesítése esetén fogadja el és veszi figyelembe az M/1.4. pont vonatkozásában:

— a bemutatott referencia egyetlen szerződés keretében került teljesítésre,

— a referencia ellenértéke elérte a nettó 300 000 000 HUF összeget, valamint

— a referencia tartalmazta legalább a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet korszerűsítését, és egyben legalább az összes lebegő anyag és/vagy az összes nitrogén és/vagy az összes foszfor csökkenését is eredményezte.

A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható;

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. 1 fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik, továbbá legalább 5 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik szerződésszerűen teljesített, szennyvíz-elvezetési és/vagy szennyvíztisztítási kivitelezési munkák irányításában;

M/2.2. 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik;

M/2.3. 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki mélyépítési és/vagy magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.4. 1 fő, környezetmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki magasépítési és/vagy mélyépítési kivitelezésekben legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanazon szakember legfeljebb 1 pozícióra ajánlható meg.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A keretmegállapodásos eljárás 2. része tekintetében a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében (a részletes fizetési feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra):

— a díj megfizetése a Kbt. 135. § (1)–(6), a Ptk. 6:130. § (1)–(2), valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30–32. § szerint, az egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint,

— az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF,

— az egyedi szerződések egyösszegű (átalányáras) típusúak,

— ajánlatkérő lehetővé teheti előleg igénylését és részszámlák benyújtását,

— az egyedi szerződések teljesítése során várhatóan az európai uniós támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály(ok) vonatkozó előírásainak alkalmazása is szükséges,

— ajánlatkérő tartalékkeretet írhat elő legfeljebb az egyedi szerződés ellenértékének 10 %-a mértékben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 24/06/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:30
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. [1123 Budapest, Alkotás utca 53. (MOM Park), E épület, III. emelet].

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az 1. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2. részszempont vonatkozásában az Útm. III.B.1. pontja szerinti módszer és a III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlattevők kötelesek legalább 10 – a dokumentáció szerinti – megajánlást vállalni [Kbt. 77. § (1)]. A 10 megajánlásnál kevesebbet vállaló ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

3. A III.1.2) P/1–P/4. és III.1.3) M/1–M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

5. Ajánlattevő csatolja valamennyi bankszámlaszámát és számlavezetőt tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a dokumentáció szerint.

6. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 35 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— az ajánlatkérő 10032000-00332945-00000024 számú számlájára átutalási megbízással vagy átutalással,

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat),

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

A rendelkezésre bocsátást igazoló dokumentumot az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

7. Ajánlatkérő a jelen eljárás 2. részében a Kbt. 53.§ (5)–(6)-ot alkalmazhatja.

8. Ajánlatkérő a III.1.3) M/1.1–M/1.4. pontok tekintetében bemutatni kért építési tevékenységek mérhető mérőszámai, amelyek tekintetében az egyenértékűséget vizsgálni fogja, az alábbiak: bekötések száma, nyomóvezeték hossza és átmérője, gravitációs gerinc-/gyűjtővezeték hossza és átmérője, tisztítási kapacitás (LE).

9. A Kbt. 29. § (1)–(2) alapján ajánlatkérő jelen eljárást más Ajánlatkérő(k) [a VI.3) 11. pontban meghatározott területen működő helyi önkormányzatok ill. társulásaik] nevében (is) folytatja le.

10. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a dokumentáció szerinti mintafeladatot kell benyújtania.

11. Ajánlatkérő észak- és közép-dunántúli térségen a 223/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. mellékletében a Győr-Moson-Sopron Megyei és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok a jelen felhívás feladásának napján hatályos illetékességi területét érti, a dokumentáció szerint.

12. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

13. Az „Ár” részszempontja tekintetében a mintaköltségvetés valamennyi sorára adott megajánlás súlyozott összegét (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2016