Supplies - 84991-2021

19/02/2021    S35

Romania-Oradea: Protective gear

2021/S 035-084991

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
National registration number: 4208463
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12, județul Bihor
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet address(es):
Main address: www.scmo.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113523
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție – Licitația 1

Reference number: 4208463/2021/6
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protectie – licitatia 1, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul consolidat al autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 900 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon protecție antibacteriană, antivirală – EP

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Oradea, Str. C. Coposu nr. 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Combinezon protectie antibacteriana, antivirala – EP.

Cantitate minima contract subsecvent/1 luna – 12 000 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent 2 luni – 24 000 buc.

Cantitate minima acord-cadru/1 luna – 12 000 buc.

Cantitate maima acord-cadru/24 luni – 385 000 buc.

Valoare minima contract subsecvent/1 luna – 360 000 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent 2 luni – 720 000 RON fara TVA.

Valoare minima acord cadru/1 luna – 360 000 RON fara TVA.

Valoare maima acord cadru/24 luni – 11 900 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorii de evaluare „Caracteristici tehnice si de performanta” punctajul se acorda astfel: greutatea materialului din care este confectionat produsul, conform fisei tehnice data de catre producator. Pentru produsele cu greutatea materialului cea mai mare – se va acorda punctajul cel mai mare – 20 puncte. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 550 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sorț impermeabil – EP

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Oradea, Str. C. Coposu nr. 12.

II.2.4)Description of the procurement:

Sort impermeabil – EP

Cantitate minima contract subsecvent/1 luna – 10 000 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent 2 luni – 20 000 buc.

Cantitate minima acord-cadru/1 luna – 10 000 buc.

Cantitate maima acord cadru/24 luni – 350 000 buc.

Valoare minima contract subsecvent/1 luna – 10 000 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent 2 luni – 20 000 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru /1 luna – 10 000 RON fara TVA.

Valoare maima acord-cadru/24 luni – 350 000 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorii de evaluare „Caracteristici tehnice si de performanta” punctajul se acorda astfel: greutatea materialului din care este confectionat produsul, conform fisei tehnice data de catre producator. Pentru produsele cu greutatea materialului cea mai mare – se va acorda punctajul cel mai mare – 20 puncte. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 350 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE – „Indicatie globala”), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probea-ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz:

— certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidat (eliberat de DGFP) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de ONRC la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE – „Indicatie globala”), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; informatiile cuprinse în acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau, în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în baza de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:

— biolog Chiana Laurentiu Alin – manager;

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar contabil;

— dr. Burta Ovidiu Pavel – director medical;

— as. Barabas Calin – director de îngrijiri;

— ing. Marge Ileana Adina – șef Serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chirila Nadia – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Pop Diana – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chertes Cristina – referent achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— as. med. Gligor Mimi, as. med. Ardelean Florian Adrian; as. med. Cimpan Diana Claudia, as. med. Bigan Florina Alina include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica.

La îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz:

— certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidat (eliberat de DGFP) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de ONRC la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE – „Indicatie globala”), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; informatiile cuprinse în acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau, în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în baza de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:

— ec. Silaghi Maria – manager;

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar contabil;

— dr. Burta Ovidiu Pavel – director medical;

— as. Barabas Calin – director de îngrijiri;

— ing. Marge Ileana Adina – șef Serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chirila Nadia – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Pop Diana – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chertes Cristina – referent achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— as. med. Gligor Mimi;

— as. med. Ardelean Florian Adrian;

— as. med. Cimpan Diana Claudia;

— as. med. Bigan Florina Alina include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta ca solicita clarificari prin intermediulSICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in cazul in care ceilalti ofertanti clasati pe celelalte locuri au preturi egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel incat sa nu afecteze pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti, de exemplu departajarea ofertantilor cu preturi egale clasate pe locul 2, 3 din clasament se va face incat preturile reofertate sa nu afecteaze ocupantul locului 1.

În ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din Partea a IV-a – A, B, C, D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea a IV-a: „Criteriile de selecție”, sectiunea ɑ: „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea Partea a IV-a, „Criteriile de selectie”, punctul ɑ: „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” – în ceea ce privește criteriile de selecție, autoritatea contractantă cere operatorului economic să declare că acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, este aplicabil pentru toate loturile.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2021