We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 89770-2022

18/02/2022    S35

Poland-Piaski: Forestry services

2022/S 035-089770

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piaski
Postal address: ul. Drzęczewska 1
Town: Piaski
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-820
Country: Poland
Contact person: Przemysław Bayer
E-mail: piaski@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 655739080
Fax: +48 655739083
Internet address(es):
Main address: www.piaski.poznan.lasy.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: PGL Lasy Państwowe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022 - III postępowanie

Reference number: SA.270.39.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego, utrzymania obiektów leśnych, gospodarki rolno – łąkowej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 470 641.53 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Zawory i Mchy w roku 2022.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Zawory i Mchy, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Zawory i Mchy, obejmujące: pozyskanie i zrywkę drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Ostrowieczno i Stawiszyn w roku 2022.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Ostrowieczno i Stawiszyn, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Ostrowieczno i Stawiszyn, obejmujące: pozyskanie i zrywkę drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Miranowo, Kosowo oraz w szkółce leśnej Miranowo w roku 2022.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Miranowo i Kosowo oraz szkółka leśna Miranowo, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Miranowo i Kosowo oraz w szkółce leśnej Miranowo, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych, prace szkółkarskie i nasiennictwo.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dobrapomoc, Siedlec i Międzyborze w roku 2022.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Dobrapomoc, Siedlec i Międzyborze, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Dobrapomoc, Siedlec i Międzyborze, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Karzec i Kawcze w roku 2022.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Karzec i Kawcze, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Karzec i Kawcze, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dębno, Krasnolipka i Halin w roku 2022.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Dębno, Krasnolipka i Halin, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Dębno, Krasnolipka i Halin, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych oraz gospodarkę rolno - łąkową.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione dla zapewnienia ciągłości wykonywania usług leśnych, z uwagi na obowiązek realizacji dostaw surowca drzewnego do odbiorców z początkiem 2022 roku (skrócenie terminu składania ofert na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) PZP).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 005-008085
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Zawory i Mchy w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Książ: Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny i Zakład Usług Leśnych "Tymek" Tomasz Jankowiak
Postal address: Ługi 8
Town: Książ Wlkp.
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-130
Country: Poland
E-mail: koniecznydariusz@poczta.fm
Telephone: +48 607368964
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych „TYMEK” Tomasz Jankowiak
Postal address: ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 162 929.31 PLN
Total value of the contract/lot: 1 366 397.97 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Ostrowieczno i Stawiszyn w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Alians: Zakład Usług Leśnych "Tymek" Tomasz Jankowiak i Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny
Postal address: ul. Ks. Abp. A. Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny
Postal address: Ługi 8
Town: Książ Wlkp.
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-130
Country: Poland
E-mail: koniecznydariusz@poczta.fm
Telephone: +48 607368964
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 033 084.49 PLN
Total value of the contract/lot: 1 184 594.32 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Miranowo, Kosowo oraz w szkółce leśnej Miranowo w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Sosna: Zakład Usług Leśnych Tomasz Jankowiak i Zakład Usługowo - Handlowy "Hania" Maria Barcińska
Postal address: ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usługowo - Handlowy "Hania" Maria Barcińska
Postal address: ul. Wrocławska 54/17
Town: Jarocin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-200
Country: Poland
E-mail: jl1970@op.pl
Telephone: +48 601971564
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 126 994.01 PLN
Total value of the contract/lot: 1 350 272.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dobrapomoc, Siedlec i Międzyborze w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Dąb: Zakład Usług Leśnych "Tymek" Tomasz Jankowiak i Zakład Usługowo - Handlowy "Hania" Maria Barcińska
Postal address: ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usługowo - Handlowy "Hania" Maria Barcińska
Postal address: ul. Wrocławska 54/17
Town: Jarocin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-200
Country: Poland
E-mail: jl1970@op.pl
Telephone: +48 601971564
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 730 727.54 PLN
Total value of the contract/lot: 1 997 569.28 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Karzec i Kawcze w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ANPO” Anna Nowak i Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Postal address: ul. Dubińska 2/4
Town: Pakosław
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-920
Country: Poland
E-mail: anpo@pospiech.com.pl
Telephone: +48 604781776
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Postal address: Rogożewo 35
Town: Jutrosin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-930
Country: Poland
Telephone: +48 600318193
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 286 239.20 PLN
Total value of the contract/lot: 1 561 663.46 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dębno, Krasnolipka i Halin w roku 2022.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ANPO” Anna Nowak i Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Postal address: ul. Dubińska 2/4
Town: Pakosław
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-920
Country: Poland
E-mail: anpo@pospiech.com.pl
Telephone: +48 604781776
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Postal address: Rogożewo 35
Town: Jutrosin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-930
Country: Poland
Telephone: +48 600318193
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 699 270.73 PLN
Total value of the contract/lot: 1 942 937.56 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022