Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 91157-2014

Normál nézet megjelenítése

19/03/2014    S55

Belgium-Brüsszel: Több féllel kötött keretszerződés a verseny ismételt meghirdetésével a kibocsátások, illetve a gépjárműipar versenyképességi és gazdasági elemzése területén

2014/S 055-091157

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, B. Igazgatóság – Fenntartható növekedés és az Európa 2020 stratégia
Postai cím: avenue d'Auderghem 45 – BREY 10/100
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368
Címzett: Carlo Pettinelli úr
E-mail: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság
Postai cím: Az ajánlati felhívás száma: 356/PP/2014/FC, B.4-es egység – Fenntartható mobilitás és a gépjárműipar, BREY 10/100
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Több féllel kötött keretszerződés a verseny ismételt meghirdetésével a kibocsátások, illetve a gépjárműipar versenyképességi és gazdasági elemzése területén.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő irodái vagy bármely az ajánlatban meghatározott helyszín, a Bizottság irodáinak kivételével.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 4

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 24

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 8 000 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátásával, illetve a gépjárműipar versenyképességi és gazdasági elemzésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások nyújtására irányuló, több féllel kötött keretszerződés.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A keretszerződés 2 különböző tételt tartalmaz:
1. tétel: szennyezőanyag-kibocsátás
2. tétel: a gépjárműipar versenyképességi és gazdasági elemzése.
Minden egyes egyedi keretszerződés induló időtartama 24 hónap, amely egy alkalommal megújítható.
A legfeljebb 48 hónapos időtartamra érvényes maximális szerződéses értékek a következők:
1. tétel: 3 000 000 EUR.
2. tétel: 5 000 000 EUR.
Becsült érték áfa nélkül: 8 000 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása
1)Rövid meghatározás
Költség-haszon elemzések összeállítása, elemzése és értékelése a járművek szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, valamint a már létező jogszabályok tökéletesítése és a műszaki fejlődéshez történő adaptálása.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 3 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: A gépjárműipar és a gépjárműpiac versenyképességi és gazdasági elemzése
1)Rövid meghatározás
A nyertes ajánlattevő feladata a globális piacok piaci, gazdasági és technológiai trendjeinek bemutatása és elemzése, illetve a Bizottság figyelmének felhívása azokra a változásokra, amelyek befolyásolhatják az európai gépjárműipar globális versenyképességét. A nyertes ajánlattevőt továbbá felkérhetik arra, hogy nyújtson segítséget a Bizottságnak annak felmérésében, hogy a meglévő, függőben lévő és jövőbeli szabályozási és politikai intézkedések milyen hatással vannak az európai gépjárműipar globális versenyképességére. A nyertes ajánlattevő módszertani és piaci szakértelmét arra is felhasználják, hogy segítséget nyújtson a Bizottságnak a különféle szabályozási területek közötti kölcsönhatások gazdasági hatásainak elemzése, valamint az adott intézkedések végrehajtására szolgáló legjobb eszközök meghatározása terén.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül: 5 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a tenderdokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a tenderdokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a tenderdokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a tenderdokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a tenderdokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a tenderdokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a tenderdokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
356/PP/2014/FC.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
12.5.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.5.2014 - 10:00

Hely:

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, B Igazgatóság, 10. emelet, 140-es iroda, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Lásd a tenderdokumentációt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4301-1
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
6.3.2014