Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 97021-2016

23/03/2016    S58

Belgium-Brüsszel: UCA-15/066 – Munkaerő-értékelési és fejlesztési központ szolgáltatásai és karrierépítési politikával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, kompetenciakereteket is tartalmazóan

2016/S 058-097021

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, General Secretariat
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Altiero Spinello Building, rue Wiertz 60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
E-mail: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22842111
Fax: +32 22846974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Postai cím: rue Belliard 99
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 25469011
Fax: +32 25134893
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Unió – Régiók Bizottsága
Postai cím: rue Belliard 99/101
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://cor.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
Postai cím: avenue de Cortenbergh 25
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
E-mail: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefon: +32 2299484
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UCA-15/066 – Munkaerő-értékelési és fejlesztési központ szolgáltatásai és karrierépítési politikával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, kompetenciakereteket is tartalmazóan.

Hivatkozási szám: UCA-15/066.
II.1.2)Fő CPV-kód
79635000 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos értékelőközponti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A teljesítendő szolgáltatások: Munkaerő-értékelési és fejlesztési központok szervezése és létesítése, karrierépítési politikával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, kompetenciakereteket is tartalmazóan. A szolgáltatásokat angol és francia nyelven kell teljesíteni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 0.01 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
79630000 Személyügyi szolgáltatások, kivéve az állásközvetítést és a munkaerő-kölcsönzést
85312300 Életvezetési és tanácsadási szolgáltatások
85312310 Életvezetési szolgáltatások
85312320 Tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 0.01 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Tanács Főtitkársága nem teszi közzé a szerződései becsült pénzértékét (lásd a II.1.5. pontot „Becsült összérték”). A szolgáltatások becsült volumene a pályázati dokumentációban szerepel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/04/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az Európai Unió Tanácsa, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIUM. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Minden egyes ajánlattevőt legfeljebb 1 személy képviselhet, a tenderbontásra a következő időpontban kerül sor: 5.5.2016 (12:00). Sor kerülhet a tenderbontásnak az eseményt röviddel megelőzően történő átütemezésére, ha a tenderbontás tervezett napján váratlan események történnek a Főtitkárság épületében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől számított 2 hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be a Törvényszékhez. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását. A határidőket a távolság miatt 10 napos fix időtartammal meghosszabbítják, az érintett fél székhelyétől vagy szokásos tartózkodási helyétől függetlenül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2016