Supplies - 97821-2021

Submission deadline has been amended by:  180974-2021
26/02/2021    S40

Slovakia-Snina: Medical equipments

2021/S 040-097821

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica Snina, s.r.o.
National registration number: 36509108
Postal address: Sládkovičova 300/3
Town: Snina
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 069 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665265
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicasnina.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9959
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430161
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Euro Dotácie, a.s.
National registration number: 36438766
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 010 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665265
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicasnina.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9959
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430161
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka prístrojového a technického vybavenia pre Nemocnicu Snina, s.r.o.

Predmet zákazky je rozdelený do deviatich samostatných častí (logických celkov), pričom záujemca / uchádzač môže predložiť ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky:

LC1: Prístroj na liečbu akútneho zlyhania obličiek (1 ks)

LC2: Servoventilátor (1 ks)

LC3: Monitorovacie zariadenia:

— Monitor vitálnych funkcií (8 ks)

— Centrálna monitorovacia stanica (1 ks)

LC4: Hrudná drenáž (1 ks)

LC5: Nemocničné lôžka:

— Nemocničné lôžko hydraulické typ A (4 ks)

— Nemocničné lôžko hydraulické typ B (4 ks)

LC6: Infúzna technika:

— Infúzne pumpy (8 ks)

— Dokovacie stanice (3 ks)

LC7: Defibrilátor (1 ks)

LC8: Generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi (1 ks)

LC9: Germicídne žiariče:

— Germicídny žiarič - nepriamo vyžarujúci (8 ks)

— Germicídny žiarič - priamo vyžarujúci (7 ks)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 161 993.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC1: Prístroj na liečbu akútneho zlyhania obličiek

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181000 Renal support devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Prístroj na liečbu akútneho zlyhania obličiek (1 ks).

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 345.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC2: Servoventilátor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Servoventilátor (1 ks).

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 31 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC3: Monitorovacie zariadenia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadení:

— Monitor vitálnych funkcií (8 ks)

— Centrálna monitorovacia stanica (1 ks)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 510.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC4: Hrudná drenáž

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Hrudná drenáž (1 ks).

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 721.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC5: Nemocničné lôžka

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávky nemocničných lôžok:

— Nemocničné lôžko hydraulické typ A (4 ks)

— Nemocničné lôžko hydraulické typ B (4 ks)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 022.68 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC6: Infúzna technika

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka infúznej techniky:

— Infúzne pumpy (8 ks)

— Dokovacie stanice (3 ks)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 167.80 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC7: Defibrilátor

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Defibrilátor (1 ks).

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 553.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC8: Generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi (1 ks). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 966.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC9: Germicídne žiariče

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina 1

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka Germicídnych žiaričov:

— Germicídny žiarič - nepriamo vyžarujúci (8 ks)

— Germicídny žiarič - priamo vyžarujúci (7 ks)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 207.35 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXY4

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákona č. 177/2018 Z. z.).

Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu minimálne 1 zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet časti, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku. V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, t.j.:

3.1.1 pre časť LC1: Prístroj na liečbu akútneho zlyhania obličiek

3.1.2 pre časť LC2: Servoventilátor

3.1.3 pre časť LC3: Monitorovacie zariadenia

3.1.4 pre časť LC4: Hrudná drenáž

3.1.5 pre časť LC5: Nemocničné lôžka

3.1.6 pre časť LC6: Infúzna technika

3.1.7 pre časť LC7: Defibrilátor

3.1.8 pre časť LC8: Generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi

3.1.9 pre časť LC9: Germicídne žiariče.

Upozornenie:

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie tykajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2021
Local time: 13:00
Place:

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

4. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s §39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

5. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Rozdelenie predmetu zákazky v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na deväť častí (logických celkov) tak, aby bola umožnená čo možno najširšia hospodárska súťaž medzi hospodárskymi subjektami, ktoré sú schopné dodať niektorú/niektoré z častí predmetu zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Euro Dotácie, a.s.
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
Postal code: 010 01
Country: Slovakia
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/02/2021