A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 98884-2016

24/03/2016    S59

Magyarország-Budapest: Közút építése

2016/S 059-098884

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Hungária krt. 46., V. épület, 1. emelet 176. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 14642803
E-mail: wagnerz@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák.

Hivatkozási szám: TP-7/16
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 195 886 660.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233220 Közút burkolása
45233221 Útburkolati jelek festése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapesti M3 (észak-déli) metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótló autóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.

A 3-as (észak-déli) metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás 3 építési ütemből áll.

E megvalósítás magában foglalja az alábbi munkákat:

(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányító berendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonal adott szakaszainak leállításáig való elvégzését;

(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, szükség esetén azok módosítását, a szükséges kiegészítő tervezésekkel és engedélyek beszerzésével;

(c) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek – az M3 metróvonal adott szakaszának közlekedésének indulását követően – megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával, az utak és a forgalomterelés következtében keletkezett hibák helyreállításával, a végleges állapot kialakítását a szükséges tervezési és engedélyezési munkákkal együtt.

A metró pótlásához többféle felszíni beavatkozásra van szükség, melyeknek helyenként közművonzataik is vannak (vezetékek védőcsőbe helyezése, szerelvények szintbehelyezése, víznyelő átépítések, csatorna kiváltási munkák). A csúcsidőn kívüli autóbuszok tárolására 45–50 férőhely, a vonalon pedig körülbelül 4 puffer tároló kialakítása a feladat. Az ideiglenes végállomásokon konténerek telepítése, illetve busztároló kialakítása is szerepel a munkák között. A buszforduláshoz és a buszsávok kijelöléséhez több helyen szegélykorrekciót, középsziget bontást kell végezni. Néhány helyszínen a közúti jelzőberendezés átalakítása, illetve átprogramozása is a feladatok része. A metróállomások környezetében új buszmegállók lesznek kialakítva, illetve a meglévő buszmegállók lesznek meghosszabbítva aszfalt gyalogos felületekkel. A pótló útvonal teljes szakaszán a közúti űrszelvény biztosítása érdekében a fák gallyazandók.

Elvégzendő feladat továbbá az Árpád-híd – Róbert Károly körút sarkánál a közúti felüljáró 4 pillérpárja közül 3 pillérpárnál a felszínen az útburkolat és a szigetelésvédő betonrétegek elbontása után a födémszigetelés dilatációs hézagainak javítása.

Az ideiglenes buszmegállók területén a burkolat megfelelő állapotát a pótlás idején folyamatosan biztosítani kell. Az ideiglenes burkolati jeleket sárga ragasztott kivitelben kell készíteni és a terelés ideje alatt folyamatosan fenn kell tartani. A Nyertes Ajánlattevőnek az autóbuszok által igénybe vett teljes útfelületeket ellenőriznie kell. Az autóbuszok általi útigénybevétel okozta forgalombiztonságot veszélyeztető úthibákat meg kell szüntetni. Terhelés hatására megsüllyedt közmű szerelvényeket az adott közműszolgáltató cég képviselőjének szakmai felügyelete alatt kell felszámolni. A közel 3 éves buszpótlási idő alatt esetlegesen keletkező burkolat (pályaszerkezet) süllyedéseket, kátyúkat szintén meg kell szüntetni.

A tervezett beavatkozások ideiglenes és végleges jelleggel épülnek ki. A buszpótlás befejeztével 2 gyalogátkelőhely megtartásától eltekintve a rekonstrukció előtti állapotot vissza kell állítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Végleges helyreállítási munkák után vállalt jótállás (hónap): a minimálisan vállalt jótállás 36 hónap, a maximálisan vállalt jótállás 60 hónap / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2. pont a) alpont szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő projektvezető szakmai tapasztalata a III.1.3) pontban előírt minimális időn felül (hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 195 886 660.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 38
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozik [figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is].

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik [figyelemmel a Kbt. § 63. § (3) bekezdésére is].

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

— az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá,

— az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében említett kizáró okok hiányát [figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is],

— a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

— az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével – hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. § szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá [figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. §-ra is],

— a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 9. és 11. § szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá,

— a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,

— felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja,

— a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelniük kell. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.

Ajánlatkérő az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt az alábbi dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P.1. Az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – vagy annak meghatározott részét – az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő az általa kért beszámolóhoz – a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján – az Európai Unió bármely tagállamában működő – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a beszámoló elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.

Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közút és forgalomtechnika építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri, vagy meghaladja az 1 000 000 000 HUF-ot.

P.2.: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút és forgalomtechnika építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P.1. és/vagy P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás során felvilágosítást kérni a Kbt. 56. § szerint.

Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerint is.

A Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha:

P.1. az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek [Kbt. 65. § (6) bek.] a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója alapján 1-nél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pont].

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közút és forgalomtechnika építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri, vagy meghaladja az 1 000 000 000 HUF-ot;

P.2. az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút és forgalomtechnika építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – összesen legalább 1 000 000 000 HUF nettó árbevétellel [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pont].

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum iv. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.

Az igazolás benyújtására Kbt. 69. § (4)–(7)szerint felhívott ajánlattevő(k)nek az igazolásokat/nyilatkozatokat az alábbiak szerint kell benyújtania:

M.1. ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) b) pont és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb – műszaki átadás-átvétellel lezárt – építési beruházásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az egyes referenciák megnevezését (építési beruházás tárgya és mennyisége), a referenciamunkának és annak a munkarésznek a megnevezését, amelyet ténylegesen ajánlatevő végzett, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a referenciamunkának és annak a munkarésznek az ismertetését, amelyet ténylegesen az ajánlattevő végzett.

Csatolni kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) szerinti, a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolás(ok)at, amelyek tartalmazzák legalább az alábbi adatok mindegyikét:

— a szerződést kötő fél hivatalos megnevezése, címe,

— az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek,

— a szerződés teljesítésért kapott ellenszolgáltatás összege,

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap megadásával),

— a teljesítés helye,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó;

M.2. ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe a pozíció megjelölése mellett.

Csatolni kell továbbá a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai és szakmai végzettségét, munkahelyei megnevezését, és a megfelelő szakmai tapasztalatát igazolandó, az ellátott funkciók és feladatok felsorolását a kezdő és befejező időpont év/hónap megbontásával.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti M.1.–M.3. pontokban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján, hogy az Ajánlattevő a közútépítési munkákat nem adhatja alvállalkozásba, annak kivitelezésére a saját munkaszervezetével köteles. Ennek megfelelően Ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet vagy személy kapacitásaira az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:

M.1. a);

M.2. a), b).

A Kbt 65. § (3), (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, ha:

M.1. nem rendelkezik/nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciák mindegyikével:

a) minimum 1 darab, legalább 450 000 000 HUF értékű, városi környezetben, legalább 2 000 m² útfelületet magában foglaló útépítési és/vagy útkorrekciós munka elvégzésére vonatkozó referencia.

Ajánlatkérő a városi környezetben végzett útépítési és/vagy útkorrekciós munkával egyenértékűnek tekinti az olyan útépítési, útkorrekciós munkát, mely lakóépületekkel, építményekkel, épületekkel beépített környezetben, forgalomtereléssel, gyalogos, és közúti forgalom mellett zajlik, ahol a kivitelezés ideje alatt folyamatosan biztosítani kell környező épületek megközelíthetőségét, közösségi és közúti közlekedés lebonyolítását;

b) minimum 1 db, legalább 50 000 000 HUF értékű, városi környezetben végzett közműépítési és/vagy közmű átépítésére vonatkozó referencia.

Ajánlatkérő a városi környezetben végzett közmű építési és/vagy közmű átépítési munkával egyenértékűnek tekinti az olyan közműépítési- átalakítási munkát, mely lakóépületekkel, építményekkel, épületekkel beépített környezetre való tekintettel közúti és gyalogos forgalomterelés mellett zajlik úgy, hogy a lakóépületek, építmények, épületek megközelíthetőségét és akadálymentes használatát folyamatosan biztosítja, illetve a közműellátottságot az átépítés, építés ellenére folyamatosan és zavartalanul fenntartja.

1 referenciamunka egyszerre több referencia-minimumkövetelményt is kielégíthet;

M.2. alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, ha nem rendelkeznek legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:

a) 1 fő Projektvezető, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott MV-KÉ szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel, továbbá – a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot is beleszámítva – minimum 5 év, útépítésnél és/vagy útfelújításnál szerzett szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

b) 1 fő műszaki vezető, akik személyenként a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott MV-KÉ szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel, továbbá legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek, amelyből minimum 3 év szakmai gyakorlatot út- és/vagy forgalomtechnikai munkában szereztek;

c) 1 fő műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 1. mellékletében meghatározott MV-KÉ szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel, továbbá legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, amelyből minimum 3 év szakmai gyakorlatot műtárgyszigetelési munkában szerzett;

d) 1 fő műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 1. mellékletében meghatározott MV-ÉV szakterületi/részszakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel, továbbá legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

1 szakember legfeljebb 1 pozícióra ajánlható meg.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. Teljesítési biztosíték: nettó ár 5 %-a.

2. Hibás teljesítési biztosíték: nettó ár 5 %-a.

3. Jótállás a buszpótlást követő helyreállítási munkákra vonatkozóan minimum 36, maximum 60 hónap [tekintettel arra, hogy a jótállás a felhívás II.2.5) szerint értékelésre kerül]. A jótállási idő kezdete a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontja.

4. Késedelmi kötbér: a részteljesítésre eső értéknek 1,5 %-a naponta.

5. Hibás teljesítési kötbér: nettó ár 1,5 %/nap.

6. Meghiúsulási kötbér: nettó ár 15 %-a.

Valamennyi, a szerződés alapján fizetendő kötbér összege összességében nem haladhatja meg a nettó ár 30 %-át.

8. Előleg-visszafizetési biztosíték:

— vállalkozó a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) a) pontja szerinti esetben előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles,

— az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke ez esetben: a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözete mértékének megfelelő összeg.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tartalékkeret: nettó ár 10 %-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3)–(6) tekintettel a Vállalkozó kéthavonta nyújthat be részszámlát a ténylegesen elvégzett munkák alapján.

Az első részszámlát a Vállalkozó nettó szerződéses ár 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be.

Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet több az áfa nélküli szerződéses ellenszolgáltatás 70 %-ánál.

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)–(2) és (3)–(6) és (9)–(12) és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szállítói finanszírozási szabályai is irányadóak. A beszerzés fedezetét az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 TSZ fogja biztosítani a Kbt. 53. § (6) bekezdésére is figyelemmel. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint teljesíti.

Előleg: nettó ajánlati ár max. 50 %-a. Az előleget a tényleges teljesítést tartalmazó rész-számlákkal együtt köteles a Vállalkozó visszafizetni. A visszafizetés beszámítással történik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/04/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/04/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46., V. épület, 1. emelet 164. tárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. §-ban szereplő rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. Az elektronikus módon hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldésével kell igazolni a felhívás IV.2.7) pontjában rögzített időpontig. A kiegészítő tájékoztatásokat az ajánlatkérő teljes terjedelmében, korlátozás mentesen elérhetővé teszi a fenti weboldalon.

2. Benyújtandó:

— a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti példányban,

— a Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat,

— ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy igényt tart-e előlegre, ha igen milyen összegben, továbbá, hogy a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) a) pontja, vagy a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) b) pontja szerint kívánja az előleget igénybe venni (biztosíték adása mellett, vagy anélkül) – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodással összhangban kérjük a nyilatkozatot megtenni,

— a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai alapján szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— a Kbt. 134. § (5) szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,

— az egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 12 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint teljesítendő. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20107996-49020102 számú számlájára. Átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.

Óvadék kivételével kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) kell feltüntetni.

Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak legalább a IV.2.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia.

3. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatok értékelésének részletes módszerét a Közbeszerzési Dokumentumok I-es kötete tartalmazza.

Részszempontonként adható pontszám: 1–100 pont.

5. A Kbt. 61. § (4) szerint az ajánlatkérő az alábbi indokok miatt nem teszi lehetővé a részajánlattételt: a műszaki tartalom, valamint az egymásra épülő, forgalomtechnikailag szoros kapcsolatban lévő ütemezett megvalósítás egy műszakilag is komplex közlekedési rendszernek tekintendő. Az egyes ütemekben kiépített pótlási útvonalhoz szükséges részelemek bizonyos részei a további ütemekben is felhasználásra kerülnek, így az ütemezésből adódóan az egyes szakaszok visszaépítése csak részlegesen történhet meg, mivel több olyan elem van, melynek fenntartása szükséges a többi szakasz működéséhez is, ezért azok teljes mértékben egymástól nem elválaszthatóak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3)-ra tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat amennyiben a feltételek fennállnak.

Az ajánlatkérő IKOP keretében támogatási igényt kíván benyújtani a jelen építési beruházás finanszírozására. Az említettek miatt a jelen beszerzés feltételes közbeszerzés, és az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (6) bekezdését, illetve az ajánlatkérő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148–150. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/03/2016