Szolgáltatások - 100659-2020

Submission deadline has been amended by:  170149-2020
02/03/2020    S43

Belgium-Brüsszel: A textilszálak újrahasznosításának műszaki, szabályozási, gazdasági és környezetvédelmi hatékonyságára irányuló tanulmány

2020/S 043-100659

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F — Innovation and Advanced Manufacturing
Postai cím: N105 7/20
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5957
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5957
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A textilszálak újrahasznosításának műszaki, szabályozási, gazdasági és környezetvédelmi hatékonyságára irányuló tanulmány

Hivatkozási szám: GROW/2020/OP/0005
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célkitűzései a következők:

— a textilhulladékra irányuló újrahasznosítási technológiák lehetőségeire és kihívásaira vonatkozó ismeretek bővítése,

— a jövőbeli kutatási és innovációs projektek szempontjából ígéretes területek azonosítása,

— a meglévő szabályozási akadályok mélyreható elemzéseinek biztosítása a politikai döntéshozók számára, valamint alternatív szakpolitikai lehetőségek bemutatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 220 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
19620000 Textilhulladék
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő telephelye vagy bármely egyéb, a pályázatban megjelölt helyszín, a Bizottság irodáinak kivételével.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tanulmány célkitűzéseinek elérése érdekében a nyertes ajánlattevőnek a következők feladatokat kell teljesítenie:

1. munkacsomag: technikai elemzés: a textil-újrahasznosítási tevékenységek és technológiák feltérképezése;

2. munkacsomag: az 1. munkacsomag keretében azonosított textil-újrahasznosítási technológiák gazdasági és környezetvédelmi szempontjainak elemzése;

3. munkacsomag: a fejlesztés alatt álló textil-újrahasznosítási technológiákra irányuló lehetséges és már majdnem kész vagy az EU-ban ipari szinten bővítésre kész támogató kezdeményezésekre vonatkozó ütemtervek és ajánlások megfogalmazása;

4. munkacsomag: a meglévő vagy lehetséges szabályozási akadályokra irányuló szakpolitikai megoldásokra vonatkozó meglévő uniós szabályozási keretrendszer és ajánlások elemzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 220 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/04/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/04/2020
Helyi idő: 10:00
Hely:

Avenue des Nerviens 105-1040 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu e-mail címre. A fenti értesítést alá kell írnia az ajánlattevő meghatalmazott tisztségviselőjének, és abban meg kell adni a pályázatbontáson részt vevő személy nevét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2020