Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 101880-2021

01/03/2021    S41

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 041-101880

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs, Lovas, Béb, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Berhida, Bonyhád, Devecser, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, Papkeszi, Nagymányok, Kakasd,

Gárdony

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-

00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-Dunántúl szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében

Megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga

Könyv feltételei szerint”

Az érintett településeken kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Házi bekötések száma (db): Balatonalmádi 480, Csopak 158, Felsőörs: 4, Lovas: 7, Berhida: 6, Bakonykoppány 131,

Bakonyszücs: 174

Gerincvezeték hossza (m): Balatonalmádi 9170, Csopak 2911, Felsőörs: 80, Berhida 130, Bonyhád 3579,

Bakonykoppány+Bakonyszücs 5997

Nyomóvezeték hossza (m): Balatonalmádi 2496, Csopak 1168, Lovas 160, Bakonykoppány+Bakonyszücs 10800

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Királyszentistván, hrsz. 018, 017/4, 017/13;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 48

010;Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 10 330

Közterületi átemelő rekonstrukció (db): Devecser 4; Iváncsa 4

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Devec ser, külterület 0162/6 hrsz.;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5000; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 750

Szennyvíztisztító telep helye: Iváncsa külterület, 064/1 hrsz.,Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5200; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 590

Szennyvíztisztító telep helye: Gárdony, külterület (013/3, 013/4, 013/5 hrsz.; Jelenlegi/Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás

(LE): 86 333; Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 12400

Szennyvíztisztító telep helye: Berhida, 395/4 hrsz; Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 9600; Tervezett hidraulikai

Kapacitás (m3/nap): 1200

Szennyvíztisztító telep helye: Bonyhád külterület, 0336 hrsz., Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 22921; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 2300

Szennyvíztisztító telep helye: Béb, külterület 02/58, 02/60 és 02/62 hrsz. és Csót külterület 012/12, 012/13, 012/14 és 012/15

Hrsz. területek, Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5844, Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 700

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

Vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

Részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,

Megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

Hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes

Körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

Szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526505

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8 994 367 256.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérők:

Bonyhád Város Önkormányzata

Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Telefon: +36 74500200

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

e-mail: info@bonyhad.hu

Honlap cím: www.bonyhad.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 6.

Képviseli: Volencsik Zsolt Mihály vezérigazgató

Fax: +36 84501299

Honlap cím: http://www.drv.hu/

Béb Község Önkormányzata

Cím: 8565 Béb, Kossuth utca 14.

Telefon: +36 89577200

Fax: +36 89577200

Képviseli: Brunner Imre polgármester

e-mail: beb.hivatal@gmail.com

Honlap cím: www.beb.hu

Bakonykoppány Község Önkormányzata

Cím: 8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24.

Telefon: +36 89341004

Fax: +36 89341004

Képviseli: Tekán István polgármester

e-mail: bakonykoppany@freemail.hu

Honlap cím: www.bakonykoppany.hu

Bakonyszücs Község Önkormányzata

Cím: 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Telefon: +36 89341013

Fax: +36- 89353013

Képviseli: Oláh Géza polgármester

e-mail: bakonyszucs@globonet.hu

Honlap cím: www.bakonyszucs.hu

Berhida Város Önkormányzata

Cím: 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3.

Telefon: +36 88585621

Képviseli: Pergő Margit Cecília polgármester

e-mail: polgarmester@berhida.hu

Honlap cím: www.berhida.hu

Iváncsa Község Önkormányzata

Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b

Telefon: +36 22255353

Fax: +36 25506361

Képviseli: Tatár Szilvia polgármester

e-mail: hivatal@ivancsa.hu

Honlap cím: www.ivancsa.hu

Devecser Város Önkormányzata

Cím: 8460 Devecser, Deák tér 1.

Telefon: +36 88512710

Képviseli: Ferenczi Gábor polgármester

e-mail: hivatal@devecser.hu

Honlap cím: www.devecser.hu

Lovas Község Önkormányzata

Cím: 8228 Lovas, Fő utca 8.

Képviseli: Ferenczy Gáborné polgármester

Telefon: +36 87447694

e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Honlap cím: www.lovas.hu

Besnyő Község Önkormányzata

Cím: 2456 Besnyő, Fő u. 35.

Képviseli: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Telefon: +36 25505050, +36 25222150

Fax: +36 25505055

e-mail: polgarmester@besnyo.hu

Honlap cím: www.besnyo.hu

Beloiannisz Község Önkormányzata

Cím: 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

Képviseli: Papalexisz Kosztasz polgármester

Telefon: +36 25898055

Fax: +36 25999150

e-mail: hivatal@beloiannisz.hu

Honlap cím: http://www.beloiannisz.hu

Ugod Község Önkormányzata

Cím: 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Képviseli: Vörös Tibor polgármester

Telefon: +36 89353313; +36 89353303

Fax: +36 89353303

e-mail: pmh.ugod@globonet.hu

Honlap cím: http://www.ugod.hu

Nagytevel Község Önkormányzata

Cím: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.

Képviseli: Orbán Sándor polgármester

Telefon: +36 89353696

Fax: +36 89353696

e-mail: nagytevel@emw.hu

Honlap cím: http://www.nagytevel.hu

Homokbödöge Község Önkormányzata

Cím: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

Képviseli: Áldozó Péter polgármester

Telefon: +36 89353997

Fax: +36 89353997

e-mail: homokbodoge@emw.hu

Honlap cím: www.homokbodoge.hu

Nagygyimót Község Önkormányzata

Cím: 8551 Nagygyimót, Rákóczi F. u. 2.

Képviseli: Szaller Zsolt polgármester

Telefon: +36 89318902

Fax: +36 89318902

e-mail: nagygyimotionkormanyzat@gmail.com

Honlap cím: http://www.nagygyimot.hu

Csót Község Önkormányzata

Cím: 8558 Csót, Rákóczi u. 38.

Képviseli: Kékesi István polgármester

Telefon: +36 89354205

Fax: +36 89578200

e-mail: csot@globonet.hu

Honlap cím: http://csotkozseg.hu

Adásztevel Község Önkormányzata

Cím: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.

Képviseli: Fodor Béla polgármester

Telefon: +36 89354759

Fax: +36 89354759

e-mail: adasztevel@adasztevel.hu

Honlap cím: www.adasztevel.hu

Papkeszi Község Önkormányzata

Cím: 8183 Papkeszi, Fő u. 42

Képviseli: Ráczkevi Lajos polgármester

Tel.: +36 88588650

Fax: +36 88588651

e-mail: info@papkeszi.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

A jelen hirdetmény VII.2.2. pontjának folytatása:

5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően bekövetkezett alábbi ok miatt szükséges a Szerződés módosítása:

a. A Vállalkozó 2019.7.12 napján bejelentett 2. sz. Akadályközlés feloldásának érdekében a Mérnök felszólította a Vállalkozót 2019.10.25. napján kelt és NFP_SZ_2019_041-088 iktatószámú levelében, hogy vizsgálja meg a - Vállalkozó Tervezőjének bevonásával - Balatonalmádi településen építendő 11-0-0 jelű szennyvízcsatorna más nyomvonalon való megépítését.

b. A vizsgálatot követően Balatonalmádi belterületén, a Séd patak medrének vonalában tervezett 11-0-0 jelű csatornaszakasz építését a Vállalkozó a 9. sz. Változtatási Javaslatának 1. sz. módosításában rögzítettek szerint javasolta megépíteni.

c. Felek rögzítik, hogy az indikatív tervben szereplő nyomvonal megvalósításának akadálya, hogy a patak parti sávja fákkal, bokrokkal erőteljesen benőtt, valamint a kialakult telekhatárok és mesterséges objektumok a terület megközelítését csatornaépítéshez nem teszik lehetővé. Az eredetileg tervezett csatorna nyomvonalával érintett Séd patak medrénél a patak kezelője megkezdte a patakmeder szakszerű kialakításának munkáit (favágás, bozótirtás valamint a tulajdonosok felszólítása a parti sávba épített létesítmények elbontására), azonban az előkészületek nem fejeződtek be (a-c pont: 9. sz. Változtatási javaslat),

d. Felek rögzítik, hogy A helyszíni bejárások során az Üzemeltető arról adott tájékoztatást, hogy az Ajánlati Dokumentációban szereplő Papkeszi 1-0-0 jelű csatorna kritikus állagromlása, a nagy mennyiségű csapadék szennyvízcsatorna aknákba való bejutása, azaz a rendkívül erős infiltráció miatt a meglévő átemelőket kritikus módon terhelte, így az 1-0-0 jelű csatorna esetében a legkritikusabb 19 db akna esetében a felújítások nem várhattak. Ezen felújításokat az Üzemeltető műszaki, gazdasági és üzembiztonsági szükségszerűségből elvégezte. Ezt követően hivatalos levélben tájékoztatásra került a Vállalkozó, melyben javasolja a Berhida 2-0-0 jelű gyűjtő csatorna rossz állapotú aknáinak felújítását az Ajánlati Dokumentációban szereplő módon a Papkeszi 1-0-0 jelű csatorna helyett. A Papkeszi 1-0-0 jelű csatorna fennmaradó 1 db akna és Berhida 2-0-0 jelű csatorna esetében 19 db tisztítóakna a Berhida 2-0-0 jelű vezeték (Kiskovácsi utca - Fenyős sor utca kereszteződésénél található tisztítóaknától indul és követi a vezeték nyomvonalát a Kiskovácsi utcában) vonatkozásában kerül sor a felújítására, melyeket a Vállalkozó a 8. sz. változtatási javaslatban terjesztett elő.

Amely körülmények összességében az eredetileg tervezett műszaki tartalom megvalósítását akadályozzák és módosításait indokolják.

11. Szerződő felek megállapítják, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 8. Változtatási javaslatban foglalt okok és az ahhoz kapcsolódó módosítások vonatkozásában megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy

a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő a kapcsolódó eljárás bontásakor kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, azaz hogy az Üzemeltető műszaki szükségességből egyes aknákat maga újít fel,

b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen ugyanolyan feladatokat kell ellátnia a Vállalkozónak a módosítás okán is,

c. az ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Csopak, Lovas, Béb, Bakonykoppány,

Bakonyszücs, Berhida, Bonyhád, Devecser, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, Papkeszi, Nagymányok, Kakasd, Gárdony

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

Beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az

Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja

Többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások

Lebonyolítását.

Ennek megfele lően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-

00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-Dunántúl szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében

Megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga

Könyv feltételei szerint”

Az érintett településeken kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Házi bekötések száma (db): Balatonalmádi 480, Csopak 158, Lovas: 7, Berhida: 6, Bakonykoppány 131,

Bakonyszücs: 174

Gerincvezeték hos sza (m): Balatonalmádi 9170, Csopak 2911, Berhida 130, Bonyhád 3579,

Bakonykoppány+Bakonyszücs 5997

Nyomóvezeték hossza (m): Balatona lmádi 2496, Csopak 1168, Lovas 160, Bakonykoppány+Bakonyszücs 10800

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Királyszentistván, hrsz. 018, 017/4, 017/13;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 48

010;Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 10 330

Közterületi átemelő rekonstrukció (db): Devecser 4; Iváncsa 4

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Devec ser, külterület 0162/6 hrsz.;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5000; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 750

Szennyvíztisztító telep helye: Iváncsa külterület, 064/1 hrsz.,Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5200; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 590

Szennyvíztisztító telep helye: Gárdony, külterület (013/3, 013/4, 013/5 hrsz.; Jelenlegi/Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás

(LE): 86 333; Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 12400

Szennyvíztisztító telep helye: Berhida, 395/4 hrsz; Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 9600; Tervezett hidraulikai

Kapacitás (m3/nap): 1200

Szennyvíztisztító telep helye: Bonyhád külterület, 0336 hrsz., Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 22921; Tervezett

Hidraulikai kapacitás (m3/nap): 2300

Szennyvíztisztító telep helye: Béb, külterület 02/58, 02/60 és 02/62 hrsz. és Csót külterület 012/12, 012/13, 012/14 és 012/15

Hrsz. területek, Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5844, Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 700

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

Vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

Részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,

Megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

Hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes

Körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

Szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 994 617 352.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

8. Felek rögzítik, hogy a hatályos Szerződés Szerződéses megállapodás c. részének 3.2. pontjának első bekezdése az alábbi szövegezésre változik:

„A Szerződéses Ár nettó 8 994 617 352-Ft, azaz Nyolcmilliárd-kilencszázkilencvennégymillió-hatszáztizenhétezer-háromszázötvenkettő forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével, és amely módosításra került az 1. ill. 2. sz. szerződésmódosításokkal.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően bekövetkezett alábbi ok miatt szükséges a Szerződés módosítása:

a. A Vállalkozó 2019.7.12 napján bejelentett 2. sz. Akadályközlés feloldásának érdekében a Mérnök felszólította a Vállalkozót 2019.10 25. napján kelt és NFP_SZ_2019_041-088 iktatószámú levelében, hogy vizsgálja meg a - Vállalkozó Tervezőjének bevonásával - Balatonalmádi településen építendő 11-0-0 jelű szennyvízcsatorna más nyomvonalon való megépítését.

b. A vizsgálatot követően Balatonalmádi belterületén, a Séd patak medrének vonalában tervezett 11-0-0 jelű csatornaszakasz építését a Vállalkozó a 9. sz. Változtatási Javaslatának 1. sz. módosításában rögzítettek szerint javasolta megépíteni.

További indok: VI.4.3) pont

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 994 367 256.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 994 617 352.00 HUF