Szolgáltatások - 102304-2020

02/03/2020    S43

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 043-102304

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Helena Zsuzsanna
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Telefon: +36 74470699
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közterületek rekonstrukciója, fejlesztése, tervezés

Hivatkozási szám: EKR000800642019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Széchenyi Lánchídhoz és a budai Váralagúthoz kapcsolódó közterületek rekonstrukciója és fejlesztése” projekt tervezési munkái.

Részajánlattétel kizárásnak indokai: A megtervezni kívánt létesítmény az 1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján egységes koncepció részeként kell megtervezésre kerüljön, ebből kifolyólag a tervezés nem bontható részajánlati körökre.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 236 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKK Rumbach Center Irodaház (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 db Engedélyezési- és Kiviteli Terv tervdokumentáció (17 000 m2 köztér, 700 m közút)

1 db Megvalósíthatósági Tanulmány (500 m közút)

Tervező feladatát a 191/2009. Kr., a 312/2012. Kr., a 2015. évi CXLIII. tv. foglaltaknak, valamint a 322/2015. Kr., a 219/2004. Kr., 161/2017. Kr., a 275/2013. Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK – Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.

További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.

A II.2.5) Értékelési szempontok teljes leírása:

1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata/Súlyszám: 5

1.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M.2.1)) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata közúti tervezésre és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó munkákban (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)/Súlyszám: 2,5

1.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M.2.3)) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata az általános építmények teljes körű építészeti tervezésére vonatkozó munkákban (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)/Súlyszám: 2,5

Ár – Nettó ajánlati ár/Súlyszám:5

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. (M.2.1)) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata közúti tervezésre és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó munkákban (min.0, max.36 hó) / Súlyszám: 2,5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. (M.2.3)) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata az általános építmények teljes körű építészeti tervezésére vonatkozó munkákban (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 2,5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

— Vigadó téri gyalogos pódium szakértői vizsgálati tanulmány (1 db szakértői vizsgálat, 2 000 m2 köztér)

— József Attila utca engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (1 db engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (500 m közút).

Ajánlatkérő jogosult az opciós munkákat részben lehívni a szerződés teljesítése során bármikor. Az opció teljesítésére vonatkozó határidőket a szerződés tervezete tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 128-313243
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közterületek rekonstrukciója,fejlesztése-tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Korzó Tervezési Stúdió Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18204807
Postai cím: Törökvész út 95–97/B. 4/28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: info@korzostudio.hu
Telefon: +36 302928646
Internetcím: http://www.korzostudio.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 236 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodézia, talajmechanikai fúrások, forgalomszámlálás, forgalomtechnikai tervezésközmű tervezés, műtárgy tervezés, egyes

Közlekedéstervezési feladatok, egyes városrendezési feladatok, egyes tájépítészeti feladatok, egyes építészeti feladatok,

Műemlékvédele

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

UTIBER Közúti Beruházó Kft, MAGYARORSZÁG 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.; 10554885243

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71.; 14541744241

Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 26295464241

Korzó Tervezési Stúdió Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 95–97./B. 4. em. 28.) Adószám: 14225907-2-41

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) Adószám: 13842217-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2020