Építési beruházás - 102643-2016

Normál nézet megjelenítése

26/03/2016    S61

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2016/S 061-102643

NIF Zrt., AK15388, Váci út 45., Címzett: Közbeszerzési osztály, Budapest 1134, Magyarország. Telefon: +36 14368572. Fax: +36 14368560. E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 30.10.2015, 2015/S 211-382071)

Tárgy:
CPV:45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45234160 Felsővezeték építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

Vasútépítés

Pályaépítés

Felsővezeték építése

Építészeti tervezési szolgáltatások

Erősáramú vezeték építése

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

A következő helyett: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.1.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.1.2016 (10:00)

Helyesen: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

18.4.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

18.4.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

18.4.2016 (11:00)

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

1. A tárgyi eljárásban a 2016/S 051-084008 iktatószámon megjelent, 2. sz. korrigendumban az ajánlattételi határidő 4.4.2016. napján 10:00 órában meghosszabbításra került. Ezen határidő jelen korrigendum keretében meghosszabbításra kerül a leírtak szerint.

2. Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a következők szerint módosítja, a módosítás tényét ezúton teszi közzé. A Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentáció módosított pontjainak felsorolása:

— az AD IV. kötet – Mennyiségkimutatás módosításra kerül.

A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:

Az AAD IV. kötet – Mennyiségkimutatás egységes szerkezetben személyesen átvehető munkanapokon 9:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2015/S 207-382071 hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívás A/II. mellékletében meghatározott címen.