Építési beruházás - 102651-2018

08/03/2018    S47

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 047-102651

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Dél-pesti utánpótlásnevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Dél-pesti utánpótlásnevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIX. kerület, 169171/1. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Létesítendő utánpótlásnevelési centrum alapadatai.

Az épület alapadatai.

Beépített terület: 3382,68 m².

Beépített szintterület: 5007,16 m².

Építmény magassága: 8,12 m.

Az épület alapfunkciója:

Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.

A külső területek alapadatai.

Telek területe (HRSZ.: 169171/1) 165 477 m².

Játéktér területe:

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),

— 3 darab szabvány méretű élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 3 = 21 420 m²),

— 1 darab világítással rendelkező műfüves edzőpálya (70 m x 50 m = 3 500 m²),

— Élőfüves labdarúgópálya összesen: 35 700 m²,

— Műfüves labdarúgópálya összesen: 17 780 m².

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Zöldterület: 126 224,95 m².

Tervezett parkolók száma: 107 db gk. parkoló.

5 db busz parkoló

45 db kerékpár tároló

Temesvári utcai új csomópont, illetve az építési telekig bekötőút kiépítése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 044-079969

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Rákosfalva park 3/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 894 850 192.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott 360, illetve 492 nap naptári napokban értendő.

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2018. február 19.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/03/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIX. kerület, 169171/1. helyrajzi számú ingatlan.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Létesítendő utánpótlásnevelési centrum alapadatai.

Az épület alapadatai.

Beépített terület: 3382,68 m².

Beépített szintterület: 5007,16 m².

Építmény magassága: 8,12 m.

Az épület alapfunkciója:

Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.

A külső területek alapadatai.

Telek területe (HRSZ.: 169171/1) 165 477 m².

Játéktér területe:

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),

— 3 darab szabvány méretű élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 3 = 21 420 m²),

— 1 darab világítással rendelkező műfüves edzőpálya (70 m x 50 m = 3 500 m²),

— Élőfüves labdarúgópálya összesen: 35 700 m²,

— Műfüves labdarúgópálya összesen: 17 780 m².

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Zöldterület: 126 224,95 m².

Tervezett parkolók száma: 107 db gk. parkoló.

5 db busz parkoló

45 db kerékpár tároló

Temesvári utcai új csomópont, illetve az építési telekig bekötőút kiépítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 492
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 009 381 135.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Rákosfalva park 3/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek:

A Létesítmény kivitelezésének 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka és az 1. számú Szerződés módosítás következtében előálló, a szerződésmódosításban részletezett tartalmú, előre nem látható munkálatok elvégzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő.

Az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén Vállalkozó részszámlát nyújthat be, melynek összege a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj további 10 %-a, nettó 370 938 114 Ft és az 1. számú Szerződés módosítás következtében előálló, a szerződésmódosításban részletezett műszaki tartalmú, előre nem látható munkálatok elvégzésének ellenértéke nettó 300 000 000 Ft.

A Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: Kilencedik Fizetési Mérföldkő, a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 492 (négyszázkilencvenkettő) naptári nap (kötbérterhes).

A Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 4 009 381 135,- Ft (azaz négymilliárd-kilencmillió-háromszáznyolcvanegyezer-százharmincöt forint).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt.141.§(4)bek. c)- Vállalkozó 2017.11.13-án akadályközlést jelentett be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-9035-4/2017. sz. és 6.2/11/618 D.2/4/2560 vizikönyvű sz. határozata alapján, melynek tárgya a Budapest XIX.ker. Temesvár u. Szamos köz 169171/1 hrsz-ú számú ingatlan szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye (kelte 2017.10.03., jogerőre emelkedése: 2017.10.08.).

Vállalkozó a kivitelezési ütemterv szerint az engedély alapján végezhető munkákat 2017.05.19-én tervezte megkezdeni. Az engedély hiánya miatt a Gyáli patak 5/f. jelű ágának módosítását nem tudta megkezdeni, ill. ideiglenes provizórium kiépítésével tudott bizonyos munkarészeket elvégezni. A módosítás érinti a tervezett létesítmény 4., 5., 6., 7., 8. számú labdarúgó pályáinak földmunkáit, a patak érintett szakaszának kiépítéséhez szükséges nagy tömegű földmunkavégzést és műtárgy építést. A folyamatos kivitelezés biztosítás érdekében a munkafolyamatok térbeli és időbeli átütemezését elő kellett készíteni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 894 850 192.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 009 381 135.00 HUF