A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 103054-2016

Normál nézet megjelenítése

26/03/2016    S61

Magyarország-Budapest: Egyetemi épületek kivitelezése

2016/S 061-103054

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Címzett: Endrédi Gábor
E-mail: jogi@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329164
Fax: +36 14329165

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.uni-nke.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: felsőoktatási intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: felsőoktatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: 36009. hrsz., 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38–42. szám alatt található ingatlan.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Generálkivitelezői szerződés új speciális képzési intézmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítására.
A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális oktatási épületének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.
A teljesítés helye: 36009. hrsz., 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38–42. szám alatt található ingatlan. Ebben az épületben kerül elhelyezésre a Rendőrtiszti kar képzéséhez a speciális oktatási funkció és a 600 fős kollégium kialakítása 12 vendégszobával, büfével mindösszesen mintegy 17 000 m² nettó alapterületen.
A speciális oktatási épületrész egy meglévő épület felújításával, átalakításával mintegy 6 000 m²-en kerül megvalósításra, míg a kollégium egy új építésű épületrész lesz az oktatási részhez kapcsolva mintegy 11 000 m²-es alapterülettel. A tervezett épületet a kollégium 1. emeletéről egy híd köti össze az utca túloldalán létesülő lövészklub emeletével, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatók számára a 2 ingatlan között.
A létesítmény az alábbi részekből áll:
— speciális oktatási épületrész,
— szállás épületrész,
— gyalogos híd.
Létesítmények műszaki adatai:
— helyrajzi szám: 36009.,
— övezet jele:L1-VIII-1,
— beépítés módja: zárt sorú,
— hátsókert mérete: 3 m,
— tervezett beépítettség: (68,1 %): 4 836 m²,
— tervezett szintterületi mutató: (2,67) 18 965 m²,
— tervezett zöldfelület mértéke: (15 %) 1 065 m²,
— tervezett építménymagasság: 18,91 m,
— tervezett legnagyobb párkánymagasság: 23 m.
Speciális oktatási épületrész:
— a meglévő épület 2 oldalfolyosós, F+3 szintes épületrészből, és a közéjük „ékelődő” nagy belmagasságú – csarnok jellegű – földszint plusz 1 emeletes épületrészből áll. Az épület alápincézetlen. A vertikális közlekedést 2 lépcső szolgálja melyek a szélső traktusokban találhatóak. A meglévő – használaton kívüli – teherliftek elbontásra kerülnek, helyette 1 kisebb teher és 1 személyfelvonó létesül a szélső szárnyakhoz kapcsolódóan. Így megoldottá válik az épület minden szintjének akadálymentes megközelítése és szerviz forgalma. Az oktatási épület földszintjén találhatóak a speciális oktatási területek (taktikai lőtér, szituációs ház), egészségügyi blokk, raktárterületek, üzemeltetési és gépészeti területek a kollégium épület hátsó szárnyában funkcionálisan az oktatási területhez kapcsolódóan elhelyezésre került kétnemű szekrényes ruhatároló helyiség. Az épületrész 1. emeletén az elméleti és gyakorlati oktató termek, laborok, valamint a küzdősportok, erőfejlesztő terem kerültek elhelyezésre. A 2–3. emeleten az utcafronti szárnyban tanári, igazgatási irodák, laborhelyiségek létesülnek, az épület hátsó szárnyának ezen szintjein épület üzemeltetési, valamint tároló helyiségek kaptak helyet. Az épületész tetején találhatók az épületgépészet kültéri berendezései melyeket, akusztikailag méretezett sávos fémburkolatú fal határol. Az épületbe 2 felvonó van (1 db személy, 1 db személy-teher).
Szállás épületrész:
— a tervezett új építésű épület „U” alakú beépítésű – jellemzően középfolyosós – F+6 emeletes. A legfelső szint az utcai és hátsó homlokzaton teraszosan visszalép a főhomlokzathoz képest,
— az épület vertikális közlekedését 2 lift – lépcsőmag szolgálja melyekben 2 x 2 lift található, melyből az egyik teherforgalomra is alkalmas. A kollégium 600 férőhelyes. A kollégium földszinti területein találhatóak a funkcióhoz szükséges közösségi helyiségek, előcsarnok, multifunkcionális termek, valamint kiszolgáló területek. Az épületrész 1–6. emeletein kollégiumi lakószobák létesülnek összesen 600+12 ággyal. A lakóegységek általában 2 szobásak, 4 fő elhelyezését biztosítják, önálló fürdővel, wc-vel rendelkeznek. A vendégoktatók és diákok részére a legfelső emeleten emelt szintű 1 fős szobaegységek találhatók. A földszinten az aulához kapcsolódóan helyezkedik el a büfé.
Gyalogos híd:
— az Orczy parkkal való kapcsolatát egy az épületben az első emeleten egy felülről transzparens fedéssel ellátott oldalról nyitott, új építésű gyalogoshíd biztosítja, mely összeköttetést biztosít a szemközti Sportközpont lőtér épületével,
— a Diószegi úton a trolibusz felső vezeték áthelyezése szükséges a híddal történő ütközés elkerülésének érdekében.
A munkaterület 1 ütemben kerül munkavégzésre átadásra.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.
A szerződés időtartama 500 nap, befejezési idő 470 nap.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45214400 Egyetemi épületek kivitelezése, 45214700 Kollégiumok építése, 45300000 Épületszerelési munka, 45310000 Villamos szerelési munka, 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése, 45350000 Gépészeti szerelések, 45000000 Építési munkák, 45262300 Betonozás, 45262522 Kőművesmunka, 45430000 Padló- és falburkolás, 45450000 Egyéb épületbefejezési munka

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 5 996 990 530 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 70
2. Megvalósíthatósági és Fenntarthatósági projektterv vállalásainak minősége. Súlyszám 15
3. Műszaki ütemterv megfelelősége. Súlyszám 10
4. Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli réteg foglalkoztatása a teljes létszámon belül (fő) (minimum 10 fő, maximum 40 fő). Súlyszám 5
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 134-246741 15.7.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
29.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 7 000 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 5 996 990 530 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-ban foglaltak alapján:
a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: középvállalkozás;
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek ténye és indoka: nem releváns;
c) az ajánlattevők neve; címe:
— ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt.,
— ajánlattevő címe: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.,
— a konzorcium megnevezése: É-W 2015 Konzorcium,
— a konzorcium címe: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.,
— konzorciumvezető neve: Épkar Zrt.,
— konzorciumvezető címe: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.,
— konzorciumi tag neve: West Hungária Bau Kft.,
— konzorciumi tag címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.;
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalás, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: nem releváns.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2011. évi CVIII. törvény 137. §.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
25.3.2016