Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 105288-2017

22/03/2017    S57

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2017/S 057-105288

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 253-465553)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-465553

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Név és címek:
A következő helyett:

NIF Zrt.

AK15388

Váci út 45.

Budapest

1134

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály

Telefon: +36 14368572

E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

Fax: +36 14368560

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

Kaposvári Közlekedési Zrt.

AK16923

Áchim András u. 1.

Kaposvár

7400

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Király István

Telefon: +36 82411850

E-mail: titkarsag@kkzrt.hu

Fax: +36 82411850

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu

Helyesen:

NIF Zrt.

AK15388

Váci út 45.

Budapest

1134

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály

Telefon: +36 14368572

E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

Fax: +36 14368560

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
A következő helyett:

Kezdés: 01/04/2017

Befejezés: 01/10/2019

A szerződés meghosszabbítható: igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés kezdő dátumának időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

Helyesen:

Időtartam hónapban: 27

A szerződés meghosszabbítható: nem

Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatástervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 322. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Helyesen:

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan:

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Továbbá akkor is alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének / 21. § (1) bekezdésének előírásait (a nyilvánosan elérhető nyilvántartásban való szereplést Ajánlatkérő maga ellenőrzi).

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 05/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 07/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 04/06/2017
Helyesen:
Dátum: 06/06/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 05/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 07/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10M HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

AK fenntartja a jogot, hogy a közbesz. eljárás nyertesével a Kbt.98.§(3)bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, melynek tárgya a jelen beszerzésben megépített kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kieg. építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új ép. beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei. AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

AT beárazott költségbecslést köteles ajánlatához csatolni

AK a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alk.-ot és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2)-P.1.-P.3;III.1.3)-M.1.-M.2.

AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT-k a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.134.§(5) bek.-re. AK előteljesítést elfogad.

AK az M.2. pont szerinti alk.-i köv.-eket teljesítő szakemberek vonatkozásában szerződéskötési feltételként határozza meg az alábbi jogosultságok meglétét: MV-KÉ; MV-ÉG; É.

AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltaknak megfelelően jár el új gazdasági szereplő hiánypótlás során történő bevonása esetén.

Az eljárást a Kaposvári Közlekedési Zrt. nevében a NIFjár el.

Helyesen:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10M HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára

— felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű, a munkáltatói felelősségbiztosítás esetében 10 000 000 HUF/kár valamint 20 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek.-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

AK fenntartja a jogot, hogy a közbesz. eljárás nyertesével a Kbt.98.§(3)bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, melynek tárgya a jelen beszerzésben megépített kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kieg. építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak.

Az új ép. beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei. AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

AT beárazott költségbecslést köteles ajánlatához csatolni AK a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alk.-ot és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2)-P.1.-P.3;III.1.3)-M.1.-M.2.

AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT-k a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.134.§(5) bek.-re. AK előteljesítést elfogad.

AK az M.2. pont szerinti alk.-i köv.-eket teljesítő szakemberek vonatkozásában szerződéskötési feltételként határozza meg az alábbi jogosultságok meglétét: MV-KÉ; MV-ÉG; É.

AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltaknak megfelelően jár el új gazdasági szereplő hiánypótlás során történő bevonása esetén.

VII.2)További információk:

Az eredeti hirdetmény már módosításra került:

2017.02.06. és 2017.02.20. napján.

A módosításra kerültő közbeszerzési dokumentumok:

— ADI – Uniós – ICS – Kivitelezés – 20170206 – MÓD

— AD_IV_kotet_SZM_Kaposvár_IMCS_Kivitelezés_20161209

— Reszletes_arazatlan_koltsegvetes (új költségvetés került kiadásra).