Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 107188-2017

23/03/2017    S58

Hollandia-Hága: Jogi szolgáltatások

2017/S 058-107188

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europol.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jogi szolgáltatások.

Hivatkozási szám: 1701/G2/N.
II.1.2)Fő CPV-kód
79100000 Jogi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az eljárás hatókörébe jogi szolgáltatások nyújtása tartozik – 5 tételben:

1. tétel: holland kereskedelmi jog, a szerződésjogot, az IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, az adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel);

2. tétel: holland foglalkoztatási és munkajog, az adózást, a nyugdíj- és járulékjogot, valamint a foglalkozás-egészségügyi és munkahelyi biztonsági jogot tartalmazóan (1 ajánlattevővel kötött keretszerződés);

3. tétel: uniós közbeszerzési jog, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel);

4. tétel: belga kereskedelmi jog, a szerződésjogot, az IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel);

5. tétel: az EU foglalkoztatási és közszolgálati joga, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet (több féllel kötött keretszerződés 3 nyertes ajánlattevővel – verseny ismételt meghirdetésével).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 240 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. tétel: holland kereskedelmi jog, a szerződésjogot, IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel: Az Europol szerződéseire általában az uniós jog érvényes, a holland joggal kiegészítve, amennyiben szükséges. A szerződés értelmezéséből, illetve alkalmazásából szármaszó viták esetében a hágai bíróságok döntése az irányadó. Az Europolnál nincs házon belül képzett holland jogász, ezért a kereskedelmi joggal kapcsolatban időnként holland jogi tanácsadásra van szükség. A tanácsadás olyan ügyeket is érinthet, amelyek szoftverlicencek feltételeivel és azoknak a holland törvények általi értelmezésével kapcsolatosak, továbbá az adatvédelem és a magánélet védelmének kérdéseivel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. tétel: Holland foglalkoztatási és munkajog az adózást, a nyugdíj- és járulékjogot, valamint a foglalkozás-egészségügyi és munkahelyi biztonsági jogot tartalmazóan

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel esetében: Az Europol a holland egészségügyi és biztonsági normákat alkalmazza. Foglalkoztatással és munkajoggal kapcsolatos kérdésekben alkalmanként jogi tanácsadásra van szükség, a nyugdíj és juttatások kérdését, a társadalombiztosítást és adójogot tartalmazóan.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 30 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. tétel: uniós közbeszerzési jog, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. tétel: Az Europol házon belül rendelkezik közbeszerzési jogi szakértelemmel. Ez azt jelenti, hogy a munka fő részét házon belül kell elvégezni, és a jogi tanácsadás konkrét részletkérdésekre vonatkozik majd (pl. kritikus védelmi hozzájárulás az Europol által felvázoltak szerint), valamint taktikai tanács és esetleg francia nyelvű fordítások. Az Europol jogi csoportját be kell vonni és az eljárás minden egyes lépése során konzultálni kell velük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 80 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4. tétel: belga kereskedelmi jog, a szerződésjogot, IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 4. tétel esetében: Az Europol részt vesz az intézményközi közbeszerzési eljárásokban (azaz az EU Bizottság által EU intézmények és ügynökségek nevében szervezett pályázati eljárásokban). Az így keletkező szerződésekre a belga jog és a brüsszeli bíróság jogrendje az irányadó. Alkalmasint az Europolnak általános belga kereskedelmi joggal kapcsolatos szaktanácsadásra van szüksége. A tanácsadás olyan ügyeket is érinthet, amelyek szoftverlicencek feltételeivel és azoknak a belga törvények általi értelmezésével, továbbá az adatvédelem és a magánélet védelmének kérdéseivel kapcsolatosak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 25 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

az EU foglalkoztatási és közszolgálati joga, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 5. tétel esetében: Az Europol az Európai Unió egyéb tisztviselőire irányadó alkalmazási feltételeknek és munkaügyi rendeleteknek megfelelően foglalkoztat köztisztviselőket. Az Europol rendelkezik házon belüli jogi szakértelemmel, és biztosítani kívánja önmaga számára annak lehetőségét (de nem kötelezettségét), hogy e tendereljárás alapján létesülő keretszerződés útján igénybe vegye egy ügyvédi iroda szolgáltatásait. Az Europol jogi csoportját be kell vonni és az eljárás minden egyes lépése során konzultálni kell velük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/04/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 28/04/2017
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Kb. 4 éven belül.

VI.3)További információk:

Az (induló) szerződés megkötését követő 3 év során az Europol ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat (az alkalmazási szabályok 134. cikke (e) pontja) olyan kiegészítő szerződések odaítélésével kapcsolatban, amelyek ugyanazon ajánlatkérő által a jelen eljárásban odaítélt szerződésben foglaltakhoz hasonló szolgáltatások nyújtására irányulnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetcím: http://www.europol.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2017