Árubeszerzések - 107198-2017

23/03/2017    S58

Luxemburg-Luxembourg: Reklámcélú árucikkek beszerzése

2017/S 058-107198

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2208
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Reklámcélú árucikkek beszerzése.

Hivatkozási szám: 06B30/2017/M004.
II.1.2)Fő CPV-kód
39294100 Ismeretterjesztő és reklámtermékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament által a 3 telephelyén szervezett különböző rendezvényekkel és tevékenységekkel összefüggésben használt reklámcélú árucikkek beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kód: FR FRANCE
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Parlament által a 3 telephelyén szervezett különböző rendezvényekkel és tevékenységekkel összefüggésben használt reklámcélú árucikkek beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

az ajánlattevő származási helye szerinti ország szakmai vagy cégnyilvántartásába vagy azzal egyenértékű nyilvántartásba a szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozóan történő bejegyzés.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pénzügyi és a gazdasági felkészültséget az ajánlattevők által benyújtandó alábbi dokumentumok adatai alapján értékelik:

— az utóbbi 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi adatlap,

— munkahelyi balesetbiztosítás meglétének igazolása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

az ajánlattevőnek bizonyítania kell, hogy az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 2 lezárt pénzügyi évben a pályázati felhívás szerinti szakterületen az éves forgalma minimum 100 000 EUR volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

az ajánlattevőnek technikailag és szakmailag megfelelően felkészültnek kell lennie arra, hogy a szerződést a szerződéses előírások szerint teljesítse, figyelembe véve a szerződés értékét és hatókörét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/05/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

Konrad Adenauer Building, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2017