Építési beruházás - 107264-2017

23/03/2017    S58

Magyarország-Budapest: Felújítás

2017/S 058-107264

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések.

II.1.2)Fő CPV-kód
45453100 Felújítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 297 594 377.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
34928200 Kerítések
37535200 Játszótéri felszerelés
37535280 Játszótéri padok
39221260 Szemetesedények
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45112723 Tereprendezési munkák játszótereken
45215500 Nyilvános illemhelyek
45232452 Vízelvezetés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NUTS-kód HU101.

Budapest XIII., Margitsziget; 23800/3., 23800/4., 23800/7., 23800/8. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— Pólópálya (Bercsek-kert) – játszótér fejlesztése,

— Alsó-rózsakert fejlesztése,

— Romok burkolatjavítási munkái,

— Építészeti munkák:,

— Árpád híd lejáró felújítása,

— Árpád híd régi illemhely újjáépítése,

— Margit híd lehajtó melletti lépcső újjáépítése,

— Termál Hotel gyalogos híd felújítása,

— Kolostor romok új épített elemeinek felújítása,

— Kerítések javítási munkái.

A mennyiségeket, műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák. Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést/típus/gyártót tartalmaznak, az a tárgy egyértelmű meghatározása érdekében történt és azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés értéke 5 %-os tartalékkerettel együtt értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés E) pont szerinti jogcíme.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén:

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg”.

A Törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján elfogadott, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. pontja a jelen felhívás VII.) pontjában felsorolt ingatlanok vonatkozásában építtetőként Budapest Főváros Önkormányzatát nevesíti. Ennek értelmében tehát jogszabályi előírás alapján Budapest Főváros Önkormányzata az építtetője a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkáknak.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.
Postai cím: Váci út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: office@opus-kft.hu
Telefon: +36 13834651
Fax: +36 13636838
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297 594 377.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az összegezésben megjelölt nyertes Vianova 87 Zrt. 7.3.2017. napján ajánlatát visszavonta.

Ajánlatkérő az összegezésben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel, az OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.-vel kötötte meg a szerződést.

2017. január 23. napján a Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. és a Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Kft. az ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatát visszavonta.

Az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:

1. Ajánlattevő neve: Harmat Kert Kft.

Székhelye: 1195 Budapest, Hofherr Albert u. 11/A.

Adószám:11936749-2-43.

2. Ajánlattevő neve: Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Betéti Társaság.

Székhelye: 8294 Kapolcs, Ilona malom Kültelek 1.

Adószám:20689957-2-19.

3. Ajánlattevő neve: OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.

Adószám:10712740-2-41.

4. Ajánlattevő neve: Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 2117 Isaszeg, Gyöngyvirág utca 25.

Adószám:13068349-2-13.

5. Ajánlattevő neve: Vianova 87 Zrt.

Székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adószám:13839129-2-43.

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek:

Bontási és építési munkák.

Személy és vagyonvédelem.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/03/2017