Építési beruházás - 107264-2017

23/03/2017    S58    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Felújítás

2017/S 058-107264

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapest Főváros Önkormányzata
AK15623
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +36 13271863
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések.

II.1.2)Fő CPV-kód
45453100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 297 594 377.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100
45111000
34928200
37535200
37535280
39221260
45112710
45112723
45215500
45232452
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NUTS-kód HU101.

Budapest XIII., Margitsziget; 23800/3., 23800/4., 23800/7., 23800/8. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— Pólópálya (Bercsek-kert) – játszótér fejlesztése,

— Alsó-rózsakert fejlesztése,

— Romok burkolatjavítási munkái,

— Építészeti munkák:,

— Árpád híd lejáró felújítása,

— Árpád híd régi illemhely újjáépítése,

— Margit híd lehajtó melletti lépcső újjáépítése,

— Termál Hotel gyalogos híd felújítása,

— Kolostor romok új épített elemeinek felújítása,

— Kerítések javítási munkái.

A mennyiségeket, műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák. Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést/típus/gyártót tartalmaznak, az a tárgy egyértelmű meghatározása érdekében történt és azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés értéke 5 %-os tartalékkerettel együtt értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés E) pont szerinti jogcíme.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén:

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg”.

A Törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján elfogadott, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. pontja a jelen felhívás VII.) pontjában felsorolt ingatlanok vonatkozásában építtetőként Budapest Főváros Önkormányzatát nevesíti. Ennek értelmében tehát jogszabályi előírás alapján Budapest Főváros Önkormányzata az építtetője a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkáknak.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása II. ütem: Kertépítészeti fejlesztések”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.
Váci út 99.
Budapest
1139
Magyarország
Telefon: +36 13834651
E-mail: office@opus-kft.hu
Fax: +36 13636838
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297 594 377.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az összegezésben megjelölt nyertes Vianova 87 Zrt. 7.3.2017. napján ajánlatát visszavonta.

Ajánlatkérő az összegezésben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel, az OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.-vel kötötte meg a szerződést.

2017. január 23. napján a Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. és a Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Kft. az ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatát visszavonta.

Az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:

1. Ajánlattevő neve: Harmat Kert Kft.

Székhelye: 1195 Budapest, Hofherr Albert u. 11/A.

Adószám:11936749-2-43.

2. Ajánlattevő neve: Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Betéti Társaság.

Székhelye: 8294 Kapolcs, Ilona malom Kültelek 1.

Adószám:20689957-2-19.

3. Ajánlattevő neve: OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.

Adószám:10712740-2-41.

4. Ajánlattevő neve: Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 2117 Isaszeg, Gyöngyvirág utca 25.

Adószám:13068349-2-13.

5. Ajánlattevő neve: Vianova 87 Zrt.

Székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adószám:13839129-2-43.

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek:

Bontási és építési munkák.

Személy és vagyonvédelem.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/03/2017