Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 10773-2017

11/01/2017    S7

Magyarország-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2017/S 007-010773

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné, dr. főjegyző
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés fő tárgyát a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás képezi.

„Hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változóidőpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultsággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63513000 Turistainformációs szolgáltatások
63515000 Utazási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát legfeljebb 20 éves időtartamra a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó:

a) értékesítési tevékenység, amely magában foglalja:

— ügyfélszolgálati,

— közterületi,

— megállóhelyi,

— fedélzeti,

— online és egyéb elektronikus,

— egyéb zárt területen történő értékesítést (pl. hotelek, stb.),

— a koncessziós társaság ügynöki értékesítést alkalmazhat;

b) a jegykiadást érintő, kapcsolódó tevékenységek;

c) marketing, kommunikációs és tájékoztató tevékenység;

d) utazásszervezői tevékenység képezi.

A szolgáltatás nyújtásához ajánlatkérő 70 db közterületi útvonal és 39 db megállóhely használatát biztosítja, amelyeken tárgyév április 1.-október 31. (1.4.-31.10.) között a minimális kötelező járműszám 25 db jármű.

A teljes mennyiséget, az ellátandó feladatok részletes bemutatását, a szolgáltatás ellátására megjelölt konkrét hálózatot a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: Részszempont: A minimális járműszámhoz kapcsolódó, fix koncessziós díj (nettó HUF/hó)
  • Részszempont: Részszempont: Az üzleti-gazdálkodási terv szakmai színvonala
  • Részszempont: Részszempont: Szakmai koncepció szakmai színvonala
  • Részszempont: Részszempont: A minimális járműdarabszámon felül beállításra kerülő járművek után fizetendő többlet díj (nettó HUF/jármű/hó)
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 240
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a Kbt. Negyedik Részének szabályai alapján koncessziós beszerzési eljárást folytatott le, szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt. 118. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 141-255125

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka: A koncessziós díjak, valamint az ajánlatokban csatolt üzleti-gazdálkodási tervek alapján, az üzleti-gazdálkodási tervek értékelését végző szakértők szakvéleményében foglaltak szerint a bemutatott megtérülés számítások és az éves tervezett nyereség adatok alapján mindhárom ajánlattevő rendkívül rövid megtérülési idővel, illetve két ajánlattevő kiugróan magas éves nyereséggel számol. A fentiekben kifejtettek alapján a 20 éves koncessziós jog megszerzésével – a megajánlott koncessziós díjak figyelembevételével – ésszerű hozamot meghaladó, rendkívüli mértékű extraprofit realizálása prognosztizálható.

A legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek a benyújtott üzleti terve alapján a koncesszió tárgyát képező szolgáltatásból származó bevétel a szolgáltatás megvalósítása érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan eszközölt befektetéseket jelentősen meghaladja, azok a tárgyi koncessziós szerződés 20 éves időtartamának lejárta előtt jóval korábban megtérülnek.

A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapján, mindezekre tekintettel köteles az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, mivel az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve a Kbt. 133. § (2) bekezdése szerinti feltétel – a szerződés időtartama nem haladja meg azt az időtartamot, amely alatt megtérülnek a szolgáltatás megvalósítása érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan annak időtartama során eszközölt befektetései és a befektetett tőke ésszerű hozamot tud termelni – nem teljesül.

A koncessziós beszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14., Adószám: 13527859-2-42) és Program Centrum Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14., Adószám: 12480715-2-42) közös ajánlattevők

HOP ON Travel Zrt. (1139 Budapest, Forgách u 19., Adószám: 14126475-2-42) és „CITY TOUR Hop on Hop off” Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 02., Adószám: 25737574-2-41) közös ajánlattevők

The Big Bus Company Limited (110 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság, Adószám: 7052007518) ajánlattevő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/01/2017