A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 108188-2022

01/03/2022    S42

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 042-108188

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés aKEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátotttelepülések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDICSárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátásbiztonságának fokozása. Vízbázis rekonstrukció

- Vízbázis rekonstrukció, Nyersvíz-vezetékek kiváltása

- Új tisztítási technológia alkalmazása a Zalaegerszeg Keleti Vízműtelepen

- A zalaszentiváni rendszer átkötése a zalaegerszegi hálózatra és víztorony építés

- Rekonstrukció, mosatási csomópontok kiépítése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 884
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2017-00083

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 202-458279

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 536 998 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II.2.7) pontban megadott szerződéses időtartam 884 naptári napnak értendő.

A VII.1.5) pontban megadott szerződéses időtartam 1023 naptári napnak értendő.

A VII.2.2) módosítás okai pont folytatása:

Jelen szerződésmód. a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglal. az alábbiak szerint felel meg:

A Vállalkozó a megbízott alvállalkozóján, a Hidrofilt Kft.-n keresztül 2020. április 16. napján megrendelte a 132 db HFU-2020N- TORAFIL egységet az ultraszűrőhöz, és egyben kérte a szállítását 2020. december 15. napjáig biztosítani. A gyártó visszaigazolása alapján a teljes mennyiségből 44 db-ot 2021. február 3-ai szállítással igazolt vissza, míg a fennmaradó 88 db-ot végül 2021. június 23. napjáig. (1. sz. mell.)

A visszaig. alapján az akadályoztatás kezdete 2021. február 04. napja. A Vállalkozó az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt, az ultraszűrő membrán teljes körű beépítésében akadályoztatásba került.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez a bevont Alvállalkozó és Beszállító közreműködése szükséges, lecserélésük vagy pótlásuk a műszaki szükségszerűség és az érintett részfeladatok speciális jellege miatt nem volt megoldható, mivel az a korábban megvalósított részek áttervezését igényelte volna. Az Alvállalkozó és a Beszállító tevékenysége olyan speciális feladatokat foglal magába, amelynek ellátására egyéb harmadik személy bevonására, helyettesítésre nem volt lehetőség. A kulcsfontosságú berendezések tervezésének és gyártásának jelentős az időigénye, kevés gyártó alkalmas erre a speciális feladat ellátására.

A fentiekben ismertetett okokra hivatkozva a Vállalkozó az ultraszűrő részét képező 132 db megrendelt membrán egy részének (88 db) a pandémia következtében bekövetkezett késedelmes leszállítása miatt kérte a Vállalk. Szerz. határidejének 152 naptári nappal történő meghosszabbítását.

A létrejött akadályoztatás a COVID-19 koronavírus járvány kitörése következtében országosan és globálisan megtett intézkedések és az ezek következtében fellépő gyártói és szállítói kapacitáshiány, valamint a kereskedelmi és szállítói láncok megszakadása miatt állt elő. A koronavírus járvány (pandémia) megjelenése a Felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására a Felek a Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhettek fel.

Fentiek alapján a műszaki ellenőr álláspontja (2. sz. melléklet), hogy a Vállalkozó által közölt akadályközlés a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható” fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy az akadályoztatást és követelést kiváltó esemény nem tartozik sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő felelősségi és kockázati körébe

A Mérnök a mellékletben elhelyezett Vállalkozói Akadályközlés és annak mellékletei alapján, a Vezető Műszaki Ellenőr javaslatát részben elfogadva, az akadályoztatással érintett napok számát felülbírálva dönt (3. sz. melléklet), valamint hivatkozva az ÁSZF 3.5 Alcikkelyére, KIADJA A FIDIC 3.5 [Határozatok] ALCIKKELY SZERINTI ELFOGADÓ HATÁROZATÁT A TÁRGYI AKADÁLYOZTATÁS VONATKOZÁSÁBAN.

Vállalkozó a Vállalk. Szerz. mellékletét képező KSZF 22. [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás] Alcikkely előírásainak megfelelően jelentette be az akadályoztatást.

A Szerződéses feladatainak teljesítésében a Vállalkozónak nem felróható késedelem jelentkezett, továbbá az akadályoztatást kiváltó esemény nem tartozik a Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe, ezért Vállalkozó jogosult a megvalósítás időtartamának 139 nappal történő meghosszabbítására.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmód.-ban a telj. hat.időt 139 naptári nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített „Megvalósítás Időtartama” 884 nap + 139 nap + 36 (jótállási időszak) hónapra módosul.

Az akadályközlésben foglaltak a szerződéses ár módosítását nem érintik, továbbá jelen mód. nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés aKEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátotttelepülések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDICSárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátásbiztonságának fokozása. Vízbázis rekonstrukció

- Vízbázis rekonstrukció, Nyersvíz-vezetékek kiváltása

- Új tisztítási technológia alkalmazása a Zalaegerszeg Keleti Vízműtelepen

- A zalaszentiváni rendszer átkötése a zalaegerszegi hálózatra és víztorony építés

- Rekonstrukció, mosatási csomópontok kiépítése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 536 998 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen szerződésmódosítás kelte: 2022.02.16.

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontjában a szerződésmódosítást megelőzően a következő szerepel:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 884 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.1. pontját a következők szerint módosítják:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1023 napon belül, köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 536 998 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 536 998 000.00 HUF