Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 108493-2021

03/03/2021    S43

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2021/S 043-108493

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 018-041759)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Telefon: +36 303423536
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Alkalmazásfejl.-i és üzemeltetés támogatási szolg.

Hivatkozási szám: EKR001045062020
II.1.2)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása.

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére, az 1. közbeszerzési részben Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása, a 2. közbeszerzési részben Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása.

A megkötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket a II.2.4) pontban rögzítettek szerint megállapított keretösszeg képezi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 018-041759

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetés támogatási nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások. Nyertes Ajánlattevők feladata Érintett Szervezet támogatása informatikai projekt megvalósítása során. E tekintetben Nyertes Ajánlattevők feladatait képezik különösen a megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása és a kifejlesztett alkalmazás bevezetését támogató szolgáltatások nyújtása.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 ó), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás- munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ideértve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 30 000 000 000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Helyesen:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetés támogatási nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 ó), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás- munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ideértve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 30 000 000 000 Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó, vagy egyéb más nyílt forráskódú alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások. Nyertes Ajánlattevők feladata Érintett Szervezet támogatása informatikai projekt megvalósítása során. E tekintetben Nyertes Ajánlattevők feladatait képezik különösen a megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 óra), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás -munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 60 000 000 000 Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Helyesen:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó, vagy egyéb más nyílt forráskódú alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 óra), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás -munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 60 000 000 000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M.1.

Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat az alábbiak szerint:

— az 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 2 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Microsoft .NET környezetben megvalósított, vagy Microsoft Business Intelligence alapú, vagy egyéb más, .NET környezetben, zárt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra) referencia,

— a 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 4 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Java alapú fejlesztői környezetben megvalósított, vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó, vagy egyéb más, nyílt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra)referencia.

A zárt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan programok, melyek licencei a végfelhasználónak általában csak a szoftver futtatását engedélyezik (licencdíj ellenében vagy ingyenesen), de nem biztosítják a szoftver forráskódjához való hozzáférés jogát, tiltják a forráskód módosítását, visszafejtését, továbbfejlesztését, a licencek és a forráskód további terjesztését.

A nyílt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan szoftverek (FLOSS), melyek szabadon felhasználhatóak, másolhatóak, terjeszthetőek, tanulmányozhatóak, a forráskód elérhető, módosítható, továbbfejleszthető számítógépes programok.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.

M.2.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges szakemberekkel:

— az 1. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Microsoft .Net Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Microsoft .Net fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember;

— a 2. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember.

Projektvezető: államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 48 hónap alkalmazás rendszerekre vonatkozó szoftverfejlesztések területén projektvezetői szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint érvényes PMP vagy PMP-ACP vagy PgMP vagy IPMA-A vagy IPMA-B vagy IPMA-C, vagy ezekkel egyenértékű minősítéssel kell rendelkeznie.

Microsoft .Net architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Microsoft .Net tervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Microsoft .Net fejlesztő: legalább 36 hónap MS.Net fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Adattárház fejlesztő szakember: felsőfokú informatikai, és/vagy gazdasági és/vagy természettudományos végzettséggel és legalább 36 hónap adattárház (ETL és/vagy riporting) fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Java rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java fejlesztő: legalább 36 hónap Java fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú architekt/rendszertervező: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel és legalább 36 hónap nyílt forráskódú rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú fejlesztő: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel, legalább 36 hónap nyílt forráskódú fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Minősítések részleteit a Műszaki leírás tartalmazza, egyenértékűség elfogadott. Egy szakember egy részre és egy részen belül ugyanaz a szakember legfeljebb két szerepkörre mutatható be.

Helyesen:

M.1.

Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat az alábbiak szerint:

— az 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 2 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Microsoft .NET környezetben megvalósított, vagy Microsoft Business Intelligence alapú, vagy egyéb más, .NET környezetben, zárt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra) referencia,

— a 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 4 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Java alapú fejlesztői környezetben megvalósított, vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó, vagy egyéb más, nyílt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra)referencia.

A zárt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan programok, melyek licencei a végfelhasználónak általában csak a szoftver futtatását engedélyezik (licencdíj ellenében vagy ingyenesen), de nem biztosítják a szoftver forráskódjához való hozzáférés jogát, tiltják a forráskód módosítását, visszafejtését, továbbfejlesztését, a licencek és a forráskód további terjesztését.

A nyílt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan szoftverek (FLOSS), melyek szabadon felhasználhatóak, másolhatóak, terjeszthetőek, tanulmányozhatóak, a forráskód elérhető, módosítható, továbbfejleszthető számítógépes programok.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.

M.2.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges szakemberekkel:

— az 1. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Microsoft .Net Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Microsoft .Net fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember;

— a 2. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember.

Projektvezető: államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 48 hónap alkalmazás rendszerekre vonatkozó szoftverfejlesztések területén projektvezetői szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint érvényes PMP vagy PMP-ACP vagy PgMP vagy IPMA-A vagy IPMA-B vagy IPMA-C, vagy ezekkel egyenértékű minősítéssel kell rendelkeznie.

Microsoft .Net architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Microsoft .Net tervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Microsoft .Net fejlesztő: legalább 36 hónap MS.Net fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Adattárház fejlesztő szakember: felsőfokú informatikai, és/vagy gazdasági és/vagy természettudományos végzettséggel és legalább 36 hónap adattárház (ETL és/vagy riporting) fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Java rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java fejlesztő: legalább 36 hónap Java fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú architekt/rendszertervező: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel és legalább 36 hónap nyílt forráskódú rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú fejlesztő: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel, legalább 36 hónap nyílt forráskódú fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy sem az értékelésre bemutatott szakemberek között, sem az értékelésre és az alkalmassági minimumkövetelményekre bemutatott szakemberek között NEM megengedett az átfedés!

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2021
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 10/03/2021
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2021
Helyi idő: 17:00
Helyesen:
Dátum: 10/03/2021
Helyi idő: 17:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő módosítja továbbá az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat, annak részeként a Műszaki leírást, a Keretmegállapodás-tervezetet, valamint a Részletes ártáblázatot és a nyilatkozatmintákat.