Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 109183-2021

05/03/2021    S45

Luxemburg-Luxembourg: Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára

2021/S 045-109183

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 028-068039)

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU Luxembourg
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47157
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára

Hivatkozási szám: AO 758
II.1.2)Fő CPV-kód
79210000 Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen pályázati felhívás célja egy szolgáltatási szerződés odaítélése külső auditálási szolgáltatások biztosítására az Európai Számvevőszék számára: a Számvevőszék éves beszámolóinak auditja a következő években: 2021–2025, valamint a Számvevőszék által véletlenszerűen kiválasztott és elvégzett mintatranzakciók vizsgálata.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/03/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 028-068039

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 01/04/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 07/04/2021
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk: