Építési beruházás - 109516-2021

05/03/2021    S45

Magyarország-Miskolc: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 045-109516

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Északerdő Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Telefon: +36 46501501
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszakerdo.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése 2

Hivatkozási szám: EKR000922092020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 569 730 064.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna vasútvonal (Miskolc 30125, 30233, 30655, 30686, 30775, 30903/9, 31503, 31502, 31501, 31340, 31338, 01039, 38133, 01041/2, 01041/1, 01042, 38399, 38405, 38397, 38402/4, 01051/,01052, 01134)

331. sz. Papírgyár – Mahóca vasútvonal és 2505 jelű közút Csanyik-völgyi keresztezése (Miskolc 31334/1, 01213/2, 01213/1;)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lillafüredi Állami Erdei Vasút (továbbiakban: LÁEV) fejlesztése tárgyú projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására irányuló mélyépítési beruházások kivitelezése a részletes tervdokumentációnak és műszaki leírásnak megfelelően.

330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna fővonal rekonstrukciója

760 mm nyomtávolságú keskeny nyomközű vasúti pálya bontása 14 km-en, a felbontott anyagok osztályozása, válogatása, a felbontott pálya helyén új 760 mm nyomtávolságú vasúti pálya építése kiviteli tervek alapján. Állomások és utasfogadó terek (peronok) felújítása, új peronok építése, 1 db új megállóhely létesítése, meglevő műtárgyak felújítása (hidak, átereszek, alagutak), új műtárgyak (átereszek) építése, 2 db biztosítóberendezés (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezés) korszerűsítése.

Meglevő, bontandó pálya főbb adatai:

— sínrendszer: 23,6 kg/fm-es „i”, vegyesen 8, 9, 12, 24 m hosszú sínszálakból, nyíltlemezes, síncsavar lekötéssel, vegyesen 4 és 6 lyukú hevederes illesztéssel, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók,

— jellemzően talpfa keresztaljak, vegyesen telített és nem telített anyagból, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók – az újrafelhasználandó talpfák jellemzően fel vannak jelölve,

— ágyazat vegyesen dolomit, bazalt/andezit és mészkő zúzottkő, ami a tervek alapján részben az új pálya alépítményeként hasznosítandó.

Építendő új pálya főbb adatai:

— alkalmazandó sínrendszer: legalább 23,6 kg/fm-es „S24” jelű sínrendszer, egyenes szakaszokon 12, míg ívekben helyszínen hegesztendő 24 fm-es sínszálakból, nyílt lemezes, síncsavaros lekötéssel, egyenes szakaszokon 4 lyukú, míg ívekben 6 lyukú hevederes illesztéssel,

— alkalmazandó keresztaljak: legalább 10G jelű vasbeton aljak, cserélhető műanyag csőtiplikkel, jellemző nyomtávolságok szerint gyártva (760 mm „alap” nyomtáv és a szükséges nyombővítéses változatok), 60 m és ennél kisebb sugarú ívekben vezetősín fogadására alkalmas kivitelben. Nyomtáv átmeneteknél műanyag keménygumi betétes, helyszínen fúrandó változat is elfogadott,

— alkalmazandó ágyazati kőanyag: vasútépítéshez alkalmas bazalt/andezit zúzottkő – legalább 32/50-B jelű

— nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel

Felújítandó állomások és egyéb szolgálati helyek:

— 6 db jellemzően kétvágányos állomás,

— 1 db forgalmi telep (Diósgyőr-Majláth forgalmi telep) 2 vonatfogadó, 2 tároló-, 6 kocsiszíni, 2 mozdonyszíni, 2 javítóműhelyi és 2 egyéb célú vágánnyal, vasúti-közúti homlokrakodó rámpával.

A forgalmi telepen a vasúti pályahálózat felújításán / építésén túl feladat továbbá:

O a telephelyi közműhálózat (ivó-, szenny- és csapadékvíz) felújítása,

O erős- és gyengeáramú hálózat újjépítése

O jellemzően zúzalékos burkolatú közlekedőutak (gyalogos és gépjármű) építése,

O kertészeti rendezés külön tervek szerint

O kocsiszín aljzatbeton építése

O járműmosó és üzemanyagtöltő állás felépítményének építése és eszközeinek telepítése

O telephelyi kerítés felújítása a Hegyalja út mentén (~207 m hosszon, leszegve, 1,5 m magassággal fém szerkezetre csavarozva,

O rakodótámfal felújítása ~65 m hosszon a „homokoló / kihúzó” vágány mellett,

O a forgalmi telep vágányhálózata jellemzően bontott „i” és „kis sínes” sínrendszerrel és szintén bontott fa és használt betonaljakkal (6G és 10G jelű) újítandó fel

— 1 db deltavágány.

Építendő új peronok:

— SK+30 cm magas peron: 2 db,

— SK+15 cm magas peron: 4 db,

— SK+15/30 cm magas középperon: 1 db.

Felújítandó műtárgyak:

— 4 db acélhíd (7 – 60 m közti össznyílásokkal),

— 2 db boltozott betonhíd,

— 20 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka (vegyesen felújítás, vagy bontás és újjáépítés),

— 2 db alagút (112 és 120 m hosszú).

Építendő új műtárgyak:

— 33 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok

Bontandó műtárgyak:

— 5 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka.

Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése a tervdokumentáció szerint

Átépítendő biztosítóberendezések (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezések): 2 db

331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal 8+05,551. szelvényében fekvő útátjáró (2505 sz. közút) felújítása tervdokumentáció szerint

Kapcsolódó egyéb munkarészek

Miskolc-Dorottya utca állomás melletti parkoló építése

Diósgyőr-Majláth zászlótartó helyreállítása, parkosítás, kiállított szobormozdony áthelyezése új talapzatra és helyre

Lillafüred állomás melletti korlát építése

Pisztrángtelep megállóhely mentén új kerítés és kapu építése

Pisztrángtelep – Közép-Garadna parkoló (rakodó) közti gyalogösvény (tanösvény) építése

Közép-Garadna parkoló kijelölése, parkoló be- és kijárati utak kiépítése

Irányító és tájékoztató táblák készítése típusterv szerint, kihelyezése Megrendelővel egyeztetett helyszínekre

A 2020-ban 100 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút történetét bemutató kiadvány teljes körű kivitelezése

Kis értékű beszerzések külön jegyzék szerint

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti vagy vasúti műtárgyakhoz kapcsolódó építési-szerelési munkában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 182-436264
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: E/729-1/2021
Elnevezés:

LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése 2

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 550 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 569 730 064.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vasúti pályaépítés, Útépítés -Nagyelemes útátjárók, P+R parkoló, Útátjárók, Műtárgyépítés, Közművek, Biztosítóberendezés,

Kisértékű beszerzések, egyéb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte el az ajánlatok bírálatát, erre való tekintettel a következő ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra:

Kelet-Út Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14., 11896447-2-15), Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., 14564477-2-18), Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73., 13961149-2-44), A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 24857538-2-44), Pálya-Vasút Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Dr Petz Lajos utca 13. Fszt/4., 13791843-2-08) és Peka Bau 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1. 12513712-2-05), Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23., 25811058-2-18), Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Csaba utca 9., 10678547-2-08)

2. Ajánlatkérő 19 730 064 HUF-al megemeli a rendelkezésre álló fedezet mértékét a szerződés megkötése érdekében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3), (7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2021