Supplies - 110094-2021

05/03/2021    S45

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2021/S 045-110094

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet address(es):
Main address: http://www.cskmswia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Other activity: SP ZOZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Reference number: CSKDZP-2375/05/02/01/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 175 875.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin ważności (minimum 6 miesięcy od daty dostawy) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych (maks. 5 dni) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 528 850.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych odpornych na penetrację substancji chemicznych i cytostatyków oraz rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych odpornych na penetrację substancji chemicznych i cytostatyków oraz rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin ważności (minimum 6 miesięcy od daty dostawy) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych (maks. 5 dni) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 875.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin ważności (minimum 6 miesięcy od daty dostawy) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy w dniach roboczych (maks. 5 dni) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 486 150.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/04/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym,

— certyfikat,

— katalogi.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu,

— oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej.

Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2021