Supplies - 110539-2021

05/03/2021    S45

Romania-Sighișoara: Antiseptics and disinfectants

2021/S 045-110539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal Sighișoara
National registration number: 4323403
Postal address: Str. Zaharia Boiu nr. 40
Town: Sighișoara
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 545400
Country: Romania
Contact person: Birou achiziții
E-mail: administrativ@spitalsighisoara.ro
Telephone: +40 265771656/249
Fax: +40 265774006
Internet address(es):
Main address: www.spitalsighisoara.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114768
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție produse biocide

Reference number: 4323403/2021/2
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In cadrul proiectului „Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID-19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare, autoritatea contractata doreste sa achizitioneze produse biocide (dezinfectanţi) conform descrierilor de mai jos, necesare asigurarii unui raspuns adecvat la situatia crizei sanitare actuale.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Clauza suspensiva: procedura de atribuire a contractului/acordului-cadru de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de optinerea/aprobarea finantarii pentru produse biocide (dezinfectanţi) din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achizitie publica este posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertanții declarați castigatori numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie.

In cazul in care indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta dupa primirea notificarii cu privire la nealocarea finantarii isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in conditiile in care nu exista o alta susrsa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. (c) Legea 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii in cazul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii in cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raprt cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa, in cazul anularii procedurii sau in cazul in care nu incheie contractului de achizitie publica datorita lipsei finantarii.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 720 742.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Detergent-dezinfectant rapid de nivel inalt pentru suprafete semicritice si aparatura medicala, cu risc inalt (prin pulverizare)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 900 l.; Maxim estimat 1.800 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 177 588.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Analiza comparativă se va face având în vedere preţul cantității specificate în autorizaţie/ înregistrare pentru a fi utilizată pentru dezinfecția unui m2 recomandaţi de standarde

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sapun antiseptic pe baza de clorhexidina pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, prin spalare

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 500 l.; Maxim estimat 1.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 97 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Conditie obligatorie - ofertantul trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului pe toata perioada de valabilitate a cordului cadru cu titlu gratuit, 10 dozatoare de perete cu posibilitatea de actionare cu cotul sau cu senzor, cu posibilitatea reglari... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs detergent-dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete critice, din sectoare cu risc crescut (prin stergere)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 1.000 l.; Maxim estimat 2.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 356 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativa va avea in vedere pretul pe litru solutie de lucru la timpul maxim de 15 de minute. Se vor lua in considerare doar produsele care realizeaza intreg spectrul de actiune mentionat mai sus (actiune dovedita prin buletine de analiza/ referate ISP/Aviz sanitar)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a aeromicroflorei, suprafete si dispozitive medicale

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 1.000 l.; Maxim estimat 2.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Analiza comparativă va avea în vedere: pretul pentru cantitatea specificată în aviz pentru a fi utilizată pentru un m3 la timpii recomandaţi la care se realizează efectul pe tot spectrul de activitate.

Se vor lua in considerare doar produsele care realizeaza intreg spectrul de actiune mentionat mai sus (actiune dovedita prin buletine de analiza/ referate ISP/Aviz ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs detergent-dezinfectant concentrat la nivel mediu/intermediar pt. suprafete din sectoare cu risc intermediar sau scazut (prin stergere)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 1.000 l.; Maxim estimat 2.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 133 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativa va avea in vedere pretul pe litru solutie de lucru la timpul maxim de 30 de minute. Se vor lua in considerare doar produsele care realizeaza intreg spectrul de actiune mentionat mai sus (actiune dovedita prin buletine de analiza/ referate ISP/Aviz sanitar)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant - detergent de nivel mediu pt. curatarea si dezinfectia instrumentarului medico- chirurgical termorezistent si a materialelor termosensibile (prin imersie)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 900 l.; Maxim estimat 1.800 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 288 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Conditii de livrare: se vor asigura in acelasi pret sisteme de dozare (pompe dozimetrice/recipiente pentru dozare) si bandelete test aferente produsului, pentru efectuarea controlului chimic si bacteriologic, prin sondaj, al solutiilor dezinfectante ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel inalt (dispozitiv medical) pt. curatarea si dezinfectia instrumentarului medical si a materialelor termosensibile (prin imersie)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 900 l.; Maxim estimat 1.800 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 309 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativa va avea in vedere pretul pe litru solutie de lucru la timpul maxim de 15 de minute. Se vor lua in considerare doar produsele care realizeaza intreg spectrul de actiune mentionat mai sus (actiune dovedita prin buletine de analiza/ referate ISP/Aviz sanitar)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sapun antiseptic lichid pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin spalare

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 900 l.; Maxim estimat 1.800 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 72 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativă se va face conform legislaţiei în vigoare, având în vedere preţul a 1 litru săpun antiseptic care realizează dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare.Conform recomandărilor OMS 961/2016 vom alege produse ”care se utilizează ca... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 1.500 l.; Maxim estimat 3.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 228 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativă va avea în vedere preţulunui litru produs concentrat corelat cu pretul unei cantităţi necesare pentru o procedură de dezinfecţie chirurgicală, care reiese din buletinele de analize, referat de evaluare, aviz bio, la care produsul ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs antiseptic lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a tegumentelor si mucoaselor (cu clorhexidina 2 % colorat)

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 500 l.; Maxim estimat 1.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 541 660.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativă se va face conform legislaţiei în vigoare, având în vedere preţul a 1 litru antiseptic care realizează dezinfecţia chirurgicală a tegumentelor. Conform recomandărilor OMS 961/2016 vom alege produse ”care se utilizează ca atare și n... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Detergent-dezinfectant rapid de nivel mediu pentru suprafete semicritice si aparatura medicala (prin pulverizare)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 900 l.; Maxim estimat 1.800 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 167 994.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativa va avea in vedere pretul pentru cantitatea specificată în aviz pentru a fi utilizată la timpii recomandaţi la care se realizează efectul pe tot spectrul de activitate, conform standaredelor.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant solid pe baza de substante eliberatoare de clor

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 135.000 buc.; Maxim estimat 287.000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 51 300.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativa va avea in vedere: pretul unei tablete care se elibereaze 1.5 gr clor activ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs antiseptic lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a tegumentelor si mucoaselor (cu clorhexidina 2 %)

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

La magazia Spitalului Municipal Sighisoara - str. Zaharia Boiu nr.29 - jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

Minim estimat 500 l.; Maxim estimat 1.000 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 98 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Sighisoara de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cod SMIS 139643 finantat din Programul Operational Infrastructura Mare.

II.2.14)Additional information

Pentru calificare se va prezenta obligatoriu o mostră a produsului ofertat, în ambalaj original (ca probă martor).

Analiza comparativă se va face conform legislaţiei în vigoare, având în vedere preţul a 1 litru soluție antiseptică care realizează dezinfecţia chirurgicală a tegumentelor/ mucoase prin frecare. Conform recomandărilor OMS 961/2016 vom alege produse ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitate de indeplinire: completare si prezentare formularului DUAE cf.art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei ptr. solicitarea de clarificari ptr. eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/ candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar ptr. asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: Persoane juridice/fizice romane: 1.certificate

Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea acestora in limba romana. 3. dupa caz, documente prin care se demostreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 slin.(2), art. 171 din Legea 98/2016. 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Conf. art 63,alin 1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Manager dr. Tanaszi Sarolta, dir. Medical dr. Barsan Iulia, dir.financiar cont. Ec. Zablau Anca, cons. juridic Aroneasa I. Florin; comisia de evaluare: Ref. Spec. Simo Tiberiu – preşedinte fără drept de vot, Dr. Goţa Marcela – membru, Dr. Bârsan Iulia Roxana – membru, Ec. Lazăr Alina Livia – membru, As. Dracea Elena Maria – membru supleant, Insp. Spec. Buzaș Nicoleta Georgiana - membru supleant.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta,

Urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE la momentul prezentarii acestuia. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta

Documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Anual.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2021